Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Sztuk Muzycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Cieszyńska Orkiestra Dęta UŚ w Katowicach

Cieszyńska Orkiestra Dęta Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach działa od 1987 roku. Idea jej utworzenia wyrosła z bogatych tradycji muzykowania na instrumentach dętych na Śląsku. Historię orkiestr dętych kształtowały tu dawniej zespoły wojskowe stacjonujące w koszarach pruskich i austriackich, później coraz częściej można było je słyszeć w obrębie śląskiej kultury ludowej. Szczególnie wpisały się w lokalny pejzaż kulturowy, zwłaszcza środowisk wiejskich. Były to najczęściej orkiestry ochotniczych straży pożarnych. Powstawały także liczne zakładowe orkiestry dęte, których dynamiczny rozwój odnotować można było po II wojnie światowej. Wówczas przy nowo powstałych kopalniach zakładano orkiestry, co stało się swoistą sprawą prestiżu, by zakład przemysłowy posiadał własny zespół orkiestralny.

W połowie ubiegłego wieku Śląski Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr skupiał 165 orkiestr dętych. Były to zespoły górnicze, hutnicze, kolejowe oraz innych zakładów, a także wielka liczba wspomnianych orkiestr strażackich. Chociaż obecnie można dostrzec pewien regres w popularności i liczbie zespołów dętych – istniejące reprezentują często wysoki poziom artystyczny i co ważniejsze spełniają istotną funkcję kulturotwórczą w swoim środowisku. O poziomie artystycznym decydują przede wszystkim umiejętności gry na instrumentach dętych oraz dobrze wyszkolona kadra instruktorska. Ciężar odpowiedzialności, za właściwy poziom muzyczny tych zespołów, w znacznym stopniu spada na szkolnictwo artystyczne. Misję tę w znacznym stopniu spełnia Instytut Muzyki Wydziału Artystycznego UŚ w Cieszynie, gdzie swoje umiejętności gry na instrumentach dętych rozwijają studenci, nabywający kompetencje w zakresie metodyki i techniki prowadzenia zespołów orkiestralnych.

Pomysł stworzenia studenckiej orkiestry dętej pojawił się u dwóch osób: prof. Józefa Świdra, ówczesnego dyrektora Instytutu Wychowania Muzycznego i dyrektora administracyjnego Filii Uniwersytetu Śląskiego mgr. inż. Jana Kuliga, który pozyskał odpowiednie środki finansowe i zakupił potrzebne instrumentarium. Organizację orkiestry powierzono, znanemu z wielu wcześniejszych osiągnięć artystycznych, kapelmistrzowi orkiestr górniczych mgr. Stanisławowi Śmietanie. Pierwsze próby studenckiej orkiestry dętej zostały zainicjowane w semestrze zimowym roku akademickiego 1987/88. Właściwie prowadzone próby oraz intensywna praca dyrygenta i członków orkiestry szybko zaowocowała dobrymi wynikami, a z czasem znaczącymi sukcesami. Orkiestra dęta stała się przede wszystkim doskonałym warsztatem dydaktycznym, pozwalającym studentom z zapoznawaniem się ze specyfiką muzykowania w tego rodzaju zespołach, składem instrumentalnym, repertuarem i co najważniejsze kierowaniem takim aparatem wykonawczym. Studenci swoje doświadczenia, umiejętności i wiedzę mogą konfrontować nie tylko przy okazji egzaminów i zaliczeń, lecz także w koncertach i spotkaniach międzynarodowych. Przykładowo w 2009 roku grupa członków orkiestry, wraz ze swym opiekunem prof. Stanisławem Śmietaną, uczestniczyła w Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Ostendzie (Belgia) poświęconej kształceniu przyszłych dyrygentów orkiestr dętych. Wiedza i nabyte umiejętności dyrygenckie młodych muzyków są regularnie egzemplifikowane w corocznych koncertach dyplomowych. Do roku 2009 dyplom ukończenia studiów ze specjalnością dyrygenta orkiestry uzyskało 50 absolwentów.

 

 

Wieloletnim dyrygentem Cieszyńskiej Orkiestry Dętej Uniwersytetu Śląskiego był prof. UŚ Stanisław Śmietana, absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie puzonu prof. Feliksa Kwiatkowskiego oraz trzyletniego Podyplomowego Studium dla Kapelmistrzów Orkiestr Dętych. W roku 1987 podjął pracę na Uniwersytecie Śląskim w Filii w Cieszynie, gdzie pracował na stanowisku profesora UŚ w Katedrze Dyrygowania i Dydaktyki Muzycznej. Ponadto kierował orkiestrą dętą Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu Zdroju oraz Zakładową Orkiestrą Dętą kopalni Jas-Mos. Jest twórcą i współorganizatorem międzynarodowych konkursów: Międzynarodowego Konkursu Młodzieżowych Orkiestr Dętych oraz Międzynarodowego Konkursu Instrumenty Dęte. Jako dyrygent orkiestr dętych, swoje osiągnięcia udokumentował wieloma sukcesami na konkursach w kraju i za granicą, a także czterema nagraniami płytowymi. Bierze udział w pracach jury konkursów krajowych i zagranicznych.

 

 

 

O wysokim poziomie artystycznym i dynamice działalności zespołu najlepiej świadczy także kalendarium koncertów orkiestry (wybrane wydarzenia):

 • 1988 – udział w galowym koncercie na XII Ogólnopolskim Festiwalu Polskiej Pieśni Chóralnej w Katowicach,
 • 1990 – udział w koncercie Muzyczne Prezentacje Cieszyn’90,
 • 1990 – koncert w Karwinie w ramach Festiwalu Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego,
 • 1990 – wyjazd z koncertami do Austrii (Graz) i Włoch (Monte Urano),
 • 1991 – udział w koncercie Muzyczne Prezentacje Cieszyn’91,
 • 1994 – koncert podczas Cieszyńskiej Wiosny Muzycznej,
 • 1994 – koncert z okazji inauguracji XXIV roku akademickiego w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie,
 • 1995 – koncert w Skoczowie na Kaplicówce podczas wizyty Papieża Jana Pawła II,
 • 1996 – koncert podczas inauguracji Cieszyńskiej Wiosny Muzycznej,
 • 1998 – nagranie płyty CD,
 • 2004 – koncert w ramach Cieszyńskiej Wiosny Muzycznej,
 • 2005 – koncert w ramach Cieszyńskiej Wiosny Muzycznej,
 • 2006 – koncert podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej organizowanej w UŚ w Cieszynie,
 • 2008 – zdobycie złotego medalu z wyróżnieniem przez połączone orkiestry (Cieszyńska Orkiestra Dęta UŚ i Orkiestra Dęta PSM z Jastrzębia Zdroju) w Rastede (Niemcy),
 • 2009 – koncert w Kościele Ewangelickim w Katowicach,
 • 2009 – udział w konkursie orkiestr dętych w Ostrawie. Zajęcie I miejsca,
 • 2010 – koncert świąteczny. Sala konferencyjna Wydziałów UŚ w Cieszynie,
 • 2010 – koncert w Bielskim Centrum Kultury – Muzyczna paleta sztuk pięknych,
 • 2010 – sesja nagraniowa,
 • 2010 – koncert charytatywny na rzecz ofiar powodzi; Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy
 • 2011 – nagranie płyty CD,
 • 2011 – zdobycie pierwszej nagrody z wyróżnieniem na 59 Europejskim Festiwalu Orkiestr Dętych w Neerpelt (Belgia),
 • 2011 – koncert na cieszyńskim rynku w Dniu Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • 2012 – udział w Internationale Musiktage Vöcklabruck (Austria, 7-10.06.2012)

 

W roku akademickim 2012/13 dyrygentem Cieszyńskiej Orkiestry Dętej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach został dr Karol Pyka.

 

Jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Wydziału Artystycznego w Cieszynie kierunku Edukacja artystyczna oraz kierunku Kompozycja i aranżacja Instytutu Jazzu Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Kompozytor, aranżer, dyrygent, muzyk sesyjny, uczestnik licznych wydarzeń muzycznych, koncertów i festiwali w kraju i za granicą, m.in. Woodstock, Rawa Blues, a także festiwali chóralnych (Montreux, St. Petersburg, Pattaya). Od 2009 roku dyrektor artystyczny oraz dyrygent Orkiestry Reprezentacyjnej AGH w Krakowie, z którą uczestniczył w festiwalach krajowych i zagranicznych, m.in. Złota Lira (Rybnik), gdzie został nagrodzony jako najlepszy dyrygent festiwalu, festiwalu w Diffwinds (Luxemburg), International Youth Band Festival (Saloniki, Grecja). Od 2009 roku asystent w Zakładzie Dyrygowania i Wokalistyki Instytutu Muzyki na Wydziale Artystycznym UŚ, od 2010 roku dyrygent big-bandu studiów niestacjonarnych Instytutu Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach.

 

Występy Cieszyńskiej Orkiestry Dętej Uniwersytetu Śląskiego od października 2012 r.:

 • 28.11.2012 – nagranie promocyjnego materiału filmowego o Wydziale Artystycznym UŚ w Auli akademickiej w  Cieszynie,
 • 6.03.2013 – koncert w ramach Dni Otwartych Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w hallu Budynku Głównego UŚ w Cieszynie,
 • 23.04.2013 – koncert podczas Jarmarku wiedzy w ramach 9. Studenckiego Festiwalu Nauki Uniwersytetu Śląskiego na scenie plenerowej przy Rektoracie UŚ w Katowicach,
 • 14.04.2015 – koncert w ramach Jarmarku wiedzy podczas 11. Śląskiego Festiwalu Nauki na katowickim Rynku,
 • 8.05.2015 – koncert Spotkanie z godnością w ramach Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną na cieszyńskim Rynku,
 • 22.06.2015 – koncert w ramach I Przeglądu Twórczości Studenckiej „A Rt+” na cieszyńskim Rynku,
 • 16.12.2015 – Koncert Świąteczny w Auli akademickiej UŚ w Cieszynie przy współudziale solistów, Chóru Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” oraz Międzywydziałowego Zespołu Folkowego „FolkUŚ”,
 • 2.07.2016 – koncert LAG MUSIC w Cieszyńskim Browarze w ramach projektu Festival of Art and Independent Games realizowanego przez Uniwersytet Śląski, Uniwersytet w Ostrawie oraz Uniwersytet Świętych Cyryla i Metodego w Trnavie,
 • 23.04.2017 – koncert podczas Cieszyńskiego Fortuna Biegu w przestrzeni miejskiej w Cieszynie,
 • 26.05.2017 – koncert w ramach wydarzenia Fit Koncert na scenie plenerowej na terenie kampusu Wydziału Artystycznego UŚ w Cieszynie,
 • 4.06.2017 – udział w V Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych Gminy Krzyżanowice. W programie Festiwalu występ konkursowy w Domu Kultury K3 w Bohuminie oraz koncert plenerowy w Tworkowie –zdobycie I miejsca oraz nagrody dla najlepszego dyrygenta,
 • 9.10.2017 – koncert podczas uroczystej Inauguracji 50. roku akademickiego 2017/2018 na Uniwersytecie Śląskim w Sali koncertowej NOSPR w Katowicach,
 • 1.12.2017 – koncert Muzyczna paleta barw Cieszyńskiej Orkiestry Dętej UŚ w ramach Śląskiego Festiwalu Nauki 2017 w Sali Audytoryjnej Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach,
 • 16.04.2018 – „Podróż muzyczna z Cieszyńską Orkiestrą Dętą Uniwersytetu Śląskiego” w Sali koncertowej Kulturního a společenského střediska „Střelnice” w Czeskim Cieszynie
 • 2-3.06.2018 – udział w XV edycji Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Trąbka”, który odbył się w Bielsku-Białej, Kozach oraz Jasienicy. Cieszyńska Orkiestra Dęta Uniwersytetu Śląskiego pod dyrekcją dr. Karola Pyki zdobyła Srebrny Dyplom w konkursie o Puchar Starosty Bielskiego oraz Srebrny Dyplom w konkursie estradowym. Ponadto dr Karol Pyka otrzymał Dyplom dla Najlepszego Kapelmistrza przeglądu orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego,
 • 18.04.2018 – Jubileuszowy Koncert Galowy z okazji 30-lecia działalności Zespołu w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie,
 • 14.01.2019 – udział w dwóch koncertach w ramach 3. Śląskiego Festiwalu Nauki: na Scenie dolnej oraz na Scenie głównej Festiwalu w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach,
 • 4.02.2019 – Koncert Promocyjny Płyty jubileuszowej z okazji 30-lecia działalności Zespołu w Sali koncertowej COK „Dom Narodowy” w Cieszynie,
 • 15-16.02.2019 – udział w Międzynarodowym 21. Festiwalu Muzyki Dętej Praga 2019; zdobycie Złotego pasma
 • 8.06.2019 – Przygotowanie Cieszyńskiej Orkiestry Dętej UŚ oraz udział w charakterze dyrygenta w XXIII Uroczystym Koncercie Akademickim „Wieczorna Pieśń” z towarzyszeniem Chóru UŚ „Harmonia” oraz solistów: Roksany Wardengi i Ihora Maryshkina; w programie kompozycje S. Moniuszki, L. Różyckiego, W. Kilara oraz F. Chopina
 • 28.10.2019 – Przygotowanie Cieszyńskiej Orkiestry Dętej Uniwersytetu Śląskiego oraz Chóru Uniwersytetu Sląskiego „Harmonia”, a także udział jako dyrygent w nagraniu „Tryptyku Śląskiego” własnego autorstwa, składającego się z 3 utworów: „Pokład 510”, „Sanktuarium” oraz „Mazelonka”
 • 6.12.2019 – Przygotowanie Cieszyńskiej Orkiestry Dętej Uniwersytetu Śląskiego oraz udział jako dyrygent w prawykonaniu kompozycji własnej pt. „Tryptyk Śląski” podczas Inauguracji V Międzynarodowego Festiwalu Muzyki im. Prof. Józefa Świdra w Cieszyńskim Ośrodku Kultury „Dom Narodowy” w Cieszynie
 • 25.01.2020 – Przygotowanie Cieszyńskiej Orkiestry Dętej Uniwersytetu Śląskiego oraz udział jako dyrygent w oprawie muzycznej Inauguracji 4. Śląskiego Festiwalu Nauki w Teatrze Śląskim im. S. Wyspiańskiego w Katowicach; w programie muzyka popularna oraz filmowa oraz wspólne wykonanie piosenki „I Still Haven’t Found” wspólnie z Chórem Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” i solistami
 • 26.01.2020 – Przygotowanie Cieszyńskiej Orkiestry Dętej Uniwersytetu Śląskiego oraz udział jako dyrygent w koncertach towarzyszących 4. Śląskiemu Festiwalowi Nauki (2 koncerty na Scenie Głównej oraz występ na Scenie Naukowych Rozmaitości) w Narodowym Centrum Kongresowym w Katowicach; w programie muzyka popularna
 • 10.10.2021 – Udział jako dyrygent Cieszyńskiej Orkiestry Dętej Uniwersytetu Śląskiego w koncercie w ramach Śląskiego Festiwalu Nauki na scenie plenerowej Scena River Sound w Katowicach; w programie kompozycje na orkiestrę dętą, muzyka popularna i filmowa
 • 11.10.2021 – Udział jako dyrygent Cieszyńskiej Orkiestry Dętej Uniwersytetu Śląskiego w koncercie podczas uroczystej 50. Inauguracji roku akademickiego Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie; w programie m.in. prawykonanie kompozycji własnej pt. „Krótka historia”

Ważne wydarzenia

Cieszyńska Orkiestra Dęta Uniwersytetu Śląskiego wygrała złoty dyplom

[…]

Read More…

IV Śląski Festiwal Nauki KATOWICE

Jedno z największych wydarzeń popularnonaukowych w Polsce. To nasze uniwersyteckie święto, którego pomysłodawcą, głównym organizatorem i liderem jest Uniwersytet Śląski. Razem z nami przedsięwzięcie przygotowują: Politechnika Śląska, Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie, Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej oraz Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach. […]

Read More…

XXIII uroczysty koncert akademicki

XXIII uroczysty koncert akademicki z okazji święta Uniwersytetu Śląskiego XXIII uroczysty koncert akademicki „Wieczorna Pieśń” miał miejsce w sobotę 8 czerwca 2019 roku  w sali koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Dyrygował dr Karol Pyka. Koncert poprzedził wykład pt. „Wespół w zespół, a może indywidualnie?”, który wygłosiła prof. zw. dr hab. Barbara Kożusznik. Podczas […]

Read More…

30 lat Cieszyńskiej Orkiestry Dętej UŚ

Album CD wydany z okazji jubileuszu 30-lecia działalności Cieszyńskiej Orkiestry Dętej Uniwersytetu Śląskiego. Dyryguje Karol Pyka. […]

Read More…

Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych „Złota Trąbka” 2018

Cieszyńska Orkiestra Dęta Uniwersytetu Śląskiego pod dyrekcją dr. Karola Pyki podczas XV Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Trąbka” 2018 zdobyła Srebrny Dyplom w konkursie o Puchar Starosty Bielskiego oraz Srebrny Dyplom w konkursie estradowym. Ponadto dr Karol Pyka otrzymał Dyplom dla Najlepszego Kapelmistrza przeglądu orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego. […]

Read More…

return to top