Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Centrum Mikroskopowego Badania Materii SPIN-LAB

Przedmiotem działania Centrum Mikroskopowego Badania Materii SPIN-LAB jest koordynowanie i prowadzenie badań oraz edukacji w zakresie nano- i mikroskopii, a także upowszechnianie wyników tych badań i ich wdrażanie do praktyki gospodarczej. Badania obejmują w szczególności transmisyjną i skaningową mikroskopię elektronową, mikroskopię sił atomowych, mikroskopię fluorescencyjną i konfokalną oraz mikrotomografię rentgenowską materiałów i nanomateriałów polimerowych, metalicznych, biologicznych i medycznych.

Centrum oferuje usługi badawcze, badawczo-rozwojowe i szkoleniowe dla podmiotów zewnętrznych w ramach umów zawieranych z tymi podmiotami przez Uniwersytet.

Współpraca: dr inż. Marcin Libera (dyrektor)
marcin.libera@us.edu.pl

return to top