Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
transform4europe
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Transform4Europe | Kierunek: przyszłość

09.07.2021 - 15:54 aktualizacja 15.07.2021 - 09:22
Redakcja: MK
Tagi: konkurs, podsumowanie, Transform4Europe

Logo projektu i kilka zdjęć z 7 uczelni

Rok temu Komisja Europejska ogłosiła wyniki II edycji konkursu European Universities. Do grona konsorcjów zyskujących status Uniwersytetu Europejskiego dołączył sojusz Transform4Europe, którego członkiem jest nasza uczelnia. Wraz z sześcioma innymi szkołami wyższymi projektujemy wspólny kampus zlokalizowany w siedmiu państwach: w Niemczech, Bułgarii, Estonii, Hiszpanii, na Litwie w Polsce i we Włoszech. Naszym celem jest kształcenie nowego pokolenia wysoko wykwalifikowanych europejskich przedsiębiorców wiedzy, którzy będą mieć wpływ na rozwój nie tylko regionu, lecz również kraju i całej Europy.

Mijający rok to czas spotkań online, podejmowania gości z partnerskich uczelni, rozmów, wywiadów, ale też liczne działania i inicjatywy, które mają nam pomóc w tworzeniu wspólnego europejskiego uniwersytetu przyszłości.

Nasze działania i plany

W porozumieniu z uczelniami sojuszu Transform4Europe przygotowujemy rozwiązania, które mają zwiększyć mobilność pracowników, studentów i doktorantów m.in. poprzez wprowadzanie ułatwień w organizowaniu wyjazdów do partnerskich ośrodków naukowych i artystycznych. Podpisaliśmy porozumienia, na mocy których realizujemy projekty dydaktyczne i badawcze, takie jak Active Class czy T4ERI. Obecnie opracowujemy wspólne kierunki studiów i strategię językową.

Szczególnie ważną rolę w kształtowaniu uniwersytetu europejskiego przyszłości mają odegrać studenci i doktoranci. Aby mieli realny wpływ na decyzje podejmowane w ramach sojuszu, utworzona została rada studentów – Student Council – wspierająca prace zarządu międzynarodowego projektu. Funkcję wiceprzewodniczącej rady pełni nasza reprezentantka Emilie Szwajnoch.

Chcemy się lepiej poznać. Zorganizujemy Europejskie Festiwale Kultury czy  Transform4Europe Week –  wydarzenie, które po raz pierwszy odbędzie się w 2022 roku w Katowicach. Już w sierpniu 2021 roku studenci i doktoranci partnerskich uczelni będą mogli wziąć udział w letnim kursie animacji zorganizowanym przez Estońską Akademię Sztuk Pięknych.

Transform4Europe poprzez swoje działania ma przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności europejskich ośrodków naukowych na arenie międzynarodowej. Jednocześnie dążyć będzie do budowania dojrzałego społeczeństwa obywatelskiego, odpowiedzialnego za rozwój poszczególnych regionów i Europy.

Transform4Europe tworzą: Uniwersytet Kraju Saary (Niemcy, lider konsorcjum), Uniwersytet Śląski w Katowicach (Polska) Uniwersytet w Alicante (Hiszpania), Estońska Akademia Sztuk Pięknych (Estonia), Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa z Ochrydy (Bułgaria), Uniwersytet w Trieście (Włochy) oraz Uniwersytet Witolda Wielkiego (Litwa).

Kierownikiem projektu ze strony Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach jest dr hab. Małgorzata Myśliwiec, prof. UŚ. Szczegółowe informacje na temat działań naszej uczelni w ramach konsorcjum publikowane są na stronie: www.us.edu.pl/t4e.

return to top