Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
transform4europe
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Transform4Europe Week w Trieście

26.04.2023 - 14:29 aktualizacja 04.05.2023 - 15:08
Redakcja: PK

Transform4Europe zaprasza studentów studiów I i II stopnia oraz doktorantów do udziału w Transform4Europe Week w dniach 5-9 czerwca 2023 roku organizowanym przez Uniwersytet w Trieście (Włochy).

Głównym tematem wydarzenia będzie „Transborder Europe”. Studenci będą mieli okazję wziąć udział w kursach, po ukończeniu których otrzymają certyfikaty.

Szczegółowe informacje na temat kursów i programu kulturalnego znajdują się na stronie organizatora.

Program wydarzenia

Uwaga: koszty podróży, zakwaterowania oraz wyżywienia zostaną sfinansowane z budżetu projektu T4EU. Wyjazd będzie się odbywał na podstawie polecenia wyjazdu służbowego (wniosek WP), na zasadach określonych w zarządzeniu nr 71/2021 rektora UŚ. Do 14 dni od powrotu każdy uczestnik ma obowiązek rozliczyć podróż, składając do Biura Rozliczeń Mobilności Międzynarodowych rachunek kosztów. Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami dostępnymi na stronie dotyczącej wyjazdów zagranicznych.

Formularz zgłoszeniowy dla studentów i studentek Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dostępny jest na stronie: https://formularze.us.edu.pl/form/index/4101

Liczba miejsc jest ograniczona. Wybór uczestników nastąpi na podstawie oceny zgłoszeń, które należy przesyłać do 7 maja 2023 roku. Pierwszeństwo mają osoby, które w tym roku nie uczestniczyły jeszcze w wyjazdach na T4EU Week do uczelni partnerskich.

Wybrani uczestnicy zostaną zakwalifikowani do udziału w wyjeździe w terminie 4-10.06.2023 w jednej grupie. Nie ma możliwości skrócenia lub wydłużenia wyjazdu oraz wylotu z innej/powrotu do innej lokalizacji niż reszta grupy.

Ponadto przydzielenie studentów do modułów nastąpi na podstawie kierunku studiów oraz w sposób zapewniający udział w zajęciach w każdym z dni wydarzenia (moduły nie są realizowane w jednakowy sposób – przez różną ilość dni).

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Transform4Europe: transform4europe@us.edu.pl.

Zdjęcie przedstawiające studentów na tle panoramy Triestu

return to top