Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English
Krzysztof Kieślowski Film School
Logo European City of Science 2024

Krzysztof Kieślowski Film School

ul. św. Pawła 3, 40-008 Katowice, Poland
tel. +48 32 359 24 01

e-mail: sf@us.edu.pl

""
return to top