Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Społecznych

Zjawisko stygmatyzacji dotyczącej masy ciała – dr Łukasz Jach i mgr Sonia Krystoń

08.10.2021 - 07:42 aktualizacja 08.10.2021 - 08:43
Redakcja: violettakulik

W czasopiśmie “PeerJ” ukazał się artykuł dr. Łukasza Jacha i mgr Soni Krystoń zatytułowany “Self-reported body weight and weight-related stigmatization experiences among young adult women—two contexts, but similar attitudes related to body image, mental self-schemas, self-esteem, and stereotypes of people with obesity”.

Zjawisko stygmatyzacji dotyczącej masy ciała to współcześnie ważne wyzwanie ze względu na jego szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka oraz negatywne konsekwencje psychologiczne. Celem przedstawionej w artykule procedury było zbadanie powiązań między masą ciała i doświadczeniami dotyczącymi stygmatyzacji na jej tle a obrazem ciała, spostrzeganym wizerunkiem własnych cech psychicznych, samooceną i stereotypami dotyczącymi osób z otyłością. Badanie przeprowadzono on-line wśród Polek w wieku od 18 do 35 lat. Przynależność od grup o masie ciała, która według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) mieściła się w normie lub wykraczała poza normę została określona na podstawie wskaźnika BMI.

 

Rezultaty badania wykazały, że chociaż wartości BMI wykraczające poza normę były związane z doświadczeniami stygmatyzacji odnoszącej się do masy ciała, to konfrontowanie się z tego rodzaju stygmatyzacją zgłaszało również wiele kobiet, których masa ciała była zgodna z normą WHO. Kobiety z podwyższoną masą ciała i kobiety doświadczające stygmatyzacji charakteryzowały się większymi rozbieżnościami między rzeczywistym obrazem ciała a idealnym, odzwierciedlonym i powinnościowym obrazem ciała, niższą samooceną oraz bardziej negatywnymi przekonaniami na temat własnych cech psychicznych, w porównaniu kobietami z masą ciała mieszczącą się w normie i kobietami bez doświadczeń stygmatyzacji. Uczestniczki badania miały też tendencję do przekonań, że ich aktualny obraz ciała nie odpowiada obrazowi idealnemu oraz temu, jak powinny wyglądać zdaniem innych ludzi. Badane kobiety miały także poczucie, że inni ludzie spostrzegają ich cechy psychiczne w sposób bardziej pozytywny, niż one same. Wyróżnione charakteryzowały się również ogólnie negatywnymi stereotypami dotyczącymi osób z otyłością, przy czym stereotypy te były bardziej wyraziste u kobiet z masą ciała wykraczającą poza normę i kobiet, które doświadczały stygmatyzacji.

 

Uzyskane wyniki wskazują na podobieństwo funkcjonowania psychicznego kobiet z ponadnormatywną masą ciała oraz tych, które doświadczają związanej stygmatyzacji z tym aspektem. Rezultaty dostarczają również wskazówek do praktycznych działań mających na celu zmniejszenie negatywnych skutków psychicznych związanych z niewpasowywaniem się w standardy dotyczące masy ciała.

 

Link do artykułu: https://peerj.com/articles/12047/

return to top