Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Społecznych

Rola nowych mediów w kształtowaniu kreatywnego środowiska dla rozwoju regionalnego

20.06.2022 - 09:16 aktualizacja 20.06.2022 - 09:22
Redakcja: violettakulik

W czasopiśmie Creativity Studies ukazał się artykuł pt:  „The role of new media in shaping a creative environment for regional development” autorstwa dr hab. Małgorzaty Suchackiej, prof. UŚ i prof. dr. hab. Piotra Zawojskiego.

Inspiracją do napisania artykułu stał się namysł teoretyczny nad rolą nowych mediów w kształtowaniu kreatywnego środowiska dla rozwoju regionalnego. Kształtowanie tych środowisk oraz ich wpływ na rozwój regionalny ma wyraźny związek z wieloma działaniami praktycznymi. Znaczna część rozważań odnosi się także do fragmentu szerszych badań socjologicznych – debat eksperckich w środowisku regionalnych twórców sztuki nowych mediów. (Projekt „Creative Cosroads…” 2018, kierowany przez dr hab. Roberta Pykę, prof. UŚ). Wnioski wskazują na potencjalne tendencje rozwojowe oraz szczególnie obiecujące kierunki dalszych działań w zakresie wykorzystania nowych mediów w kształtowaniu środowiska kreatywnego. Prezentowany wycinek badań wskazuje na potencjalne tendencje rozwojowe środowisk kreatywnych związanych z nowymi mediami i określonym regionem. Autorzy posługują się metodą analizy literaturowej oraz interdyscyplinarnej syntezy dokonań nauk społecznych i humanistycznych

Przeprowadzana analiza stanowić może wskazówkę do ukierunkowania badań i szukania wsparcia w zespołach interdyscyplinarnych.

Artykuł: https://journals.vilniustech.lt/index.php/CS/article/view/14783

return to top