Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Społecznych

Wizyta studyjna w University of Iceland, Reykjavík

01.07.2022 - 08:02 aktualizacja 20.07.2022 - 08:02
Redakcja: violettakulik

Od 13 do 15 czerwca 2022 roku zespół badaczy w składzie: prof. Ewa Jarosz (prorektor ds. rozwoju kadry UŚ), dr Dagmara Dobosz oraz dr Marcin Gierczyk, w ramach projektu „Dobrostan dzieci i młodzieży w warunkach ponowoczesnej rzeczywistości i zagrożeń – perspektywa globalna i lokalna”, odbył wizytę studyjną na University of Iceland. Spotkanie zrealizowano w ramach zdobytego grantu: Professional Development of Staff – Iceland–Lichtenstein–Norway Grants. Do odbycia wizyty studyjnej zespół badawczy z Instytutu Pedagogiki UŚ zaprosił dwoje politologów: dr Natalię Stępień-Lampę oraz dr. Pawła Grzywnę.

Celem projektu był rozwój kompetencji badawczych oraz dydaktycznych w obszarze badań i kształcenia uniwersyteckiego, dotyczącego ochrony dzieci przed przemocą oraz prowadzenia badań z udziałem dzieci. Islandia, obok Łotwy, Nowej Zelandii, Finlandii i Danii, jest krajem o najwyższej jakości opieki nad dziećmi (według raportu UNICEF 2021). W University of Iceland pracują wysokiej klasy badacze i nauczyciele akademiccy, podejmujący przedmiotowe tematy, jednocześnie bezpośrednio współpracujący z instytucjami ochrony dzieci w Islandii.

Wizyta studyjna na University of Iceland była poprzedzona spotkaniem on-line (w kwietniu 2022 roku) z opiekunką merytoryczną wizyty prof. Freydís Jóna Freysteinsdóttir, w ramach którego omówione zostały kwestie programowe i organizacyjne wizyty. Program w ciągu trzech dni pobytu obejmował kilka spotkań edukacyjno-warsztatowych. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych University of Iceland prof. Guðný Björk Eydal zaprezentowała zarys polityki Islandii wobec dzieci i ich ochrony oraz omówiła zakończone i obecne projekty badawcze. Prof. Brynja Elísabet Halldórsdóttir, przewodnicząca komisji ds. równości szans na University of Iceland, przybliżyła temat polityki równości płci i różnorodności realizowanej w uczelni. Prof. Guðrún Kristinsdóttir poprowadziła warsztat, który dotyczył metodycznych oraz etycznych aspektów badań z udziałem dzieci, a także kwestii badań partycypacyjnych w kontekście dzieci. Spotkanie z prof. Freydís Jóna Freysteinsdóttir, poświęcono na omówienie możliwości współpracy badawczej pomiędzy Instytutem Pedagogiki UŚ a University of Iceland w ramach rozwoju badań nad problemem przemocy wobec dzieci i jego eliminacji.

Podczas pobytu w Islandii zespół badawczy odbył także wizytę studyjną w National Agency for Children and Families – podstawowej państwowej agencji w Islandii, zajmującej się działaniami związanymi z problemem przemocy nad dziećmi.

Wizyta w University of Iceland pozwoliła zrealizować wszystkie zakładane cele uzyskanego grantu przez Instytut Pedagogiki UŚ. Przyczyniła się istotnie zarówno do rozwoju możliwości współpracy badawczej z University of Iceland w ramach obszaru związanego z dobrostanem dzieci, jak i rozwoju kompetencji badawczych oraz dydaktycznych badaczek i badaczy, które podniosą jakość oferty edukacyjnej w ramach prowadzonych przez Instytut Pedagogiki UŚ modułów, dotyczących przemocy wobec dzieci oraz innych modułów podejmujących problematykę praw dzieci i ich dobrostanu.

prof. Ewa Jarosz, dr Dagmara Dobosz ,dr Marcin Gierczyk, dr Natalia Stepień

 

prof. Ewa Jarosz, dr Dagmara Dobosz ,dr Marcin Gierczyk, dr Natalia Stepień

return to top