Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Społecznych

Zaawansowana interakcja człowieka i robota – artykuł dr. Mateusza Paligi

08.07.2022 - 11:33 aktualizacja 08.07.2022 - 11:55
Redakcja: magdalenabuda

dr Mateusz Paliga opublikował artykuł pt. „Human-cobot interaction fluency and cobot operators’ job performance. The mediating role of work engagement: A survey” w czasopiśmie Robotics and Autonomous Systems  (Impact Factor 3.700, MEiN: 140 p.).

Zaawansowana interakcja człowieka i robota staje się podstawowym zasobem w Przemyśle 4.0. Szczególnym rozwiązaniem technologicznym są roboty współpracujące (coboty), które asystują operatorom, pracując z nimi nad wspólnym wykonywaniem zadań. Ponieważ coboty są projektowane, by być bardziej współpracownikami niż narzędziami, postuluje się, że płynna interakcja z nimi jest kluczowym czynnikiem realizacji zadań i wysokiej wydajności pracowników – operatorów.

Opublikowane badanie jest studium nad związkiem czterech perspektyw płynnej interakcji człowiek-robot (perspektywy wkładu człowieka, jego emocji, oceny wkładu robota i współpracy na poziomie zespołowym) z subiektywną oceną wydajności pracy. Ponadto w badaniu zweryfikowano mediacyjną rolę zaangażowania operatorów w pracę. Analiza przeprowadzona na wynikach 190 operatorów cobotów ujawniła pozytywne związki między płynną interakcją człowiek-robot i wydajnością pracy oraz pozwoliła potwierdzić mediacyjną rolę zaangażowania. Wyniki sugerują, że skoordynowana i harmonijna współpraca z robotem wiąże się z wysokim poziomem wykonywanych zadań, ponieważ dzięki płynności działań człowiek-robot operatorzy doświadczają pozytywnych stanów poznawczo-afektywnych, które stanowią istotę zaangażowania w pracę.

Rezultaty badań własnych zostały poddane dyskusji w świetle założeń ergonomii kognitywnej i projektowania pracy, modelu wymagania-kontrola-wspiarcie oraz modelu wymagania-zasoby. Artykuł zawiera również propozycje praktycznych implikacji otrzymanych wyników.

Więcej o artykule: Paliga, M. (2022). Human-cobot interaction fluency and cobot operators’ job performance. The mediating role of work engagement: A survey. Robotics and Autonomous Systems, 155, 104191. https://doi.org/10.1016/j.robot.2022.104191

Artykuł dostępny pod linkiem: https://authors.elsevier.com/a/1fM9l3HdG3hR-H

Publikacja dofinansowana ze środków przyznanych w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Badawczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

return to top