Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024
Dyrektor kierunków:
Doradztwo polityczne i publiczne, Politologia, Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, Międzynarodowe Studia Nauk politycznych i dyplomacji

dr Renata Jankowska

Stanowisko: Profesor Uczelni

renata.jankowska@us.edu.pl

img
Zastępca Dyrektora kierunków:
Doradztwo polityczne i publiczne, Politologia, Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, Międzynarodowe Studia Nauk politycznych i dyplomacji

dr Robert Radek

robert.radek@us.edu.pl 

img
Zastępca Dyrektora kierunków:
Doradztwo polityczne i publiczne, Politologia, Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, Międzynarodowe Studia Nauk politycznych i dyplomacji

dr Paweł Grzywna

pawel.grzywna@us.edu.pl

img

Dyrektor i Zastępy Dyrektora kierunku podejmują decyzje w sprawach dotyczących kształcenia na kierunku studiów, w szczególności związanych z:

 • harmonogramami zajęć oraz obciążeniami sal dydaktycznych;
 • rejestracjami studenckimi w USOSweb na zajęcia fakultatywne i obligatoryjne;
 • wnioskami dotyczącymi zmiany grup zajęciowych;
 • harmonogramami sesji egzaminacyjnych;

podejmują decyzje związane z regulaminem studiów, w szczególności związanych z:

 • kwestiami związanymi z różnorodnymi formami indywidualnej organizacji studiów;
 • przeniesieniem na inny kierunek lub specjalność;
 • uznaniem efektów uczenia się;
 • określeniem różnic programowych dla studenta wznawiającego studia.

Ponadto

 • dbają o właściwą jakość kształcenia na kierunku studiów poprzez inicjowanie i koordynowanie działań w zakresie doskonalenia programu studiów kierunku studiów i nadzór nad realizacją procedur wskazanych w wydziałowym Systemie Zapewniania Jakości Kształcenia;
 • zatwierdzają propozycje obsady dydaktycznej;
 • koordynują współpracę z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi;
 • sprawują nadzór merytoryczny nad zajęciami.

return to top