Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024
Zenon Gajdzica Zenon Gajdzica

prof. dr hab. Zenon Gajdzica
zenon.gajdzica@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Zenon Gajdzica – profesor nauk społecznych, pedagog specjalny, autor ponad 200 prac naukowych na temat edukacji, socjalizacji, inkluzji (edukacyjnej i społecznej) osób z niepełnosprawnościami, od 2019 r Dziekan Wydziału Nauk Społecznych. Członek Prezydium KNP PAN (2016-2019). Redaktor naczelny czasopisma problemy Edukacji Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych.

Joanna Godawa Joanna Godawa

dr Joanna Godawa
joanna.godawa@us.edu.pl
tel. 32 3599724
Instytut Pedagogiki

Joanna Godawa – uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w 2015r. Dysertacja doktorska pt: Uspołecznienie uczniów niepełnosprawnych- klas integracyjnych- przekraczających drugi próg edukacji szkolnej. W latach 2015r.- 2017r. była opiekunem Koła Naukowego: „Koło Inicjatyw Twórczych”.
W 2016r.ukończyła kurs na poziomie Specjalisty SAS (NEUROAKUSTYCZNYTRENING MÓZGU SAS)Licencja Nr 008- SAS/PI/2016. W latach 2016-2018 była członkiem Wydziałowej Komisji do Spraw Jakości w Zespole Pomocniczym do spraw wsparcia studentów oraz oceny satysfakcji ze studiów i kariery zawodowej absolwentów. W 2018r. ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu: Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu w tym z zespołem Aspergera iinnymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Sara Knapik-Szweda Sara Knapik-Szweda

dr Sara Knapik-Szweda
sara.knapik-szweda@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Sara Knapik-Szweda – doktor nauk społecznych, certyfikowany muzykoterapeuta, pedagog osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wykładowca. Pracuje klinicznie jako muzykoterapeuta z różnymi uczestnikami pod względem wieku oraz zaburzenia (z wcześniakami i ich rodzinami, z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwojowymi, z dziećmi ze sprzężoną niepełnosprawnością, dziećmi z trudnościami emocjonalnymi, z kobietami w ciąży oraz z seniorami). Prowadzi swój własny gabinet muzykoterapeutyczny MuzKa, którym organizuje sesje indywidualne i grupowe dla osób w różnym wieku (tam prowadzi działalność kliniczną i badawczą).Uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych w Polsce i zagranicą przedstawiając prezentacje i/lub postery badawcze. Autorka artykułów z zakresu muzykoterapii i autyzmu.
Zainteresowania badawcze: wiążą się z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu pod względem społecznym i komunikacyjnym; fenomenologicznym aspektem relacji podczas procesu muzykoterapeutycznego pomiędzy uczestnikami terapii; wpływem muzyki/muzykoterapii na kobiety w ciąży oraz wcześniaki i ich rodziny; podejściem rozwojowym i opartym na zasobach (Resource-Oriented Music Therapy) u osób z niepełnosprawnością, sprzężeniami czy trudnościami podejściem Family-Centered Music Therapy.

Katarzyna Ponikowska Katarzyna Ponikowska

dr Katarzyna Ponikowska
katarzyna.ponikowska@us.edu.pl
Instytut Socjologii

Katarzyna Ponikowska – uczestniczyła w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych. Zorganizowała dwie konferencje dotyczące problemów zrównoważonego rozwoju oraz opublikowała kilkanaście artykułów poruszających tę tematyka. Kilkukrotnie odbywała staże naukowo-dydaktyczne w Uniwersytetach w Wielkiej Brytanii, Grecji, Czechach, na Słowacji oraz na Węgrzech.
Realizowane projekty dotyczyły m.in. następujących zagadnień:
– rola kultury i sektorów kreatywnych w osiągnięciu Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju do 2030 roku
– benchmarking jako narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast
– praktycznych teorie dotyczących konsumpcji
– kulturowe aspekty biznesu międzynarodowego
– testowanie innowacyjnych narzędzi edukacyjnych.

Iwona Tomas Iwona Tomas

dr Iwona Tomas
iwona.tomas@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Iwona Tomas – absolwentka Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu, kierunku zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna (2010) oraz edukacja plastyczna i zintegrowana edukacja wczesnoszkolna (2012). Dyplom artystyczny pod tytułem „Ilustracje ze słów wyśpiewanych” obroniła w roku 2012 pod opieką dydaktyczno-artystyczną Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (tam też ukończyła studia uzupełniające z zakresu edukacji artystycznej). Magister edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii, 2012) i doktor nauk społecznych ( Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii, 2019).W chwili obecnej pracuje na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz w szkole podstawowej jako nauczyciel plastyki i – w dalszym ciągu – prowadzi w różnych miejscach zajęcia (także projektowe), dotyczące aktywności plastycznej, sztuki współczesnej, technik graficznych, rzeźbiarskich, malarskich oraz pozłotniczych. Jest również koordynatorem Wydziału Pantokrator Śląskiej Szkoły Ikonograficznej w Zabrzu. Aktywnie uczestniczy w organizacji takich przedsięwzięć, jak Dni Katowickiej Arteterapii i Festiwal Ekspresji Dziecięcej organizowany corocznie przez Zakład Pedagogiki i Ekspresji Dziecka. W związku z wykonywaną pracą podejmuje działalność wystawienniczą (uczestnictwo w Festiwalach Sztuki Wysokiej w Bytomiu), badawczą (realizowane projekty badawcze) oraz dydaktyczną (prowadzenie zajęć, ale i udział w rozmaitych kursach i szkoleniach).

Magdalena Christ Magdalena Christ

dr Magdalena Christ
magdalena.christ@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Magdalena Christ – doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, pracownik dydaktycznyc w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (prowadzenie takich modułów jak: Podstawy i metodyka edukacji społecznej i przyrodniczej w przedszkolu i klasach I-III, Aktywność środowiskowa dziecka, Pedagogika przygody, Pedagogika zabawy, Indywidualizacja procesu kształcenia, Teatr cieni); entuzjastka edukacji leśnej i badaczka realizacji idei leśnych przedszkoli w Polsce i na świecie; autorka monografii pt. „Indywidualizacja procesy kształcenia uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Ujęcie z perspektywy międzyludzkich różnic w zakresie zdolności kierunkowych” oraz licznych artykułów m.in. o tematyce związanej z pedagogiką przygody i leśnymi przedszkolami; współzałożycielka fundacji „Czas na las”; inicjatorka projektu „Leśne przedszkole Mysikrólik w gminie Bobrowniki”; ukończone studia podyplomowe: wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą; testerka zastosowania w edukacji różnych rozwiązań takich jak grywalizacja, gry terenowe jako element pedagogiki przyrody, escape room-y, edukacyjne szybkie randki, teatr cieni w edukacji i wychowaniu, edukacyjne kapsuły czasu, a wszystko ze względu na przekonanie, że uczymy się najlepiej poprzez działania, które angażują nasze emocje.

return to top