Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Nauk Społecznych

Ogłoszenia dla Pracowników

Ogłoszenie dot. zgłaszania kandydatów na rzecznika praw i wartości akademickich

Katowice, 30 marca 2020 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że do 9 kwietnia 2020 r. można zgłaszać kandydatów na rzecznika praw i wartości akademickich na kadencję 2020 – 2025.
Szczegółowe zasady i tryb zgłaszania kandydatów na rzecznika praw i wartości akademickich zostały określone w uchwale nr 504 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 marca 2020 r. (bip.us.edu.pl).
Zgłoszenia należy kierować do Przewodniczącego Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pocztą elektroniczną na adres: rektor@us.edu.pl.
Po upływie terminu zgłaszania kandydatów na rzecznika praw i wartości akademickich Przewodniczący Senatu UŚ ogłosi listę zgłoszonych kandydatów oraz wyznaczy termin posiedzenia Senatu poświęcony wyborowi rzecznika praw i wartości akademickich.

Z wyrazami szacunku

prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
Rektor Uniwersytetu Śląskiego

return to top