Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Wydział Nauk Społecznych

Ogłoszenia dla Pracowników

Nabór zgłoszeń do komitetu doradczego OPERAS

Szanowni Państwo,

OPERAS tworzy naukowy komitet doradczy i zaprasza do niego badaczy, wydawców, bibliotekarzy, inżynierów, którzy są ekspertami w jednym lub kilku z poniższych tematów: nauki społeczne i humanistyczne, komunikacja naukowa, otwarta nauka, infrastruktura cyfrowa.

Scientific Advisory Committee będzie niezależnym organem, w skład którego wejdzie od 5 do 10 ekspertów, udzielającym rad i zaleceń zgromadzeniu wykonawczemu OPERAS w zakresie obecnych i przyszłych projektów etycznych, naukowych i technicznych, jak również działań w ramach systemu OPERAS.

OPERAS oferuje:

– różnorodne, ambitne i interesujące zadania realizowane wspólnie z europejskimi i międzynarodowymi ekspertami;
– ciekawe dyskusje i podejmowanie decyzji w atmosferze współpracy;
– możliwość kształtowania przyszłości otwartej nauki dla nauk humanistycznych i społecznych w Europie.

Rekrutacja jest otwarta zarówno dla osób na wczesnym etapie kariery zawodowej, jak i dla doświadczonych specjalistów i naukowców. Przy wyborze kandydatów dąży się do zapewnienia równowagi płci.

Ostateczny termin składania zgłoszeń: 25 czerwca 2020 r.

Szczegółowe informacje: https://operas.hypotheses.org/4129

Ogłoszenie dot. zgłaszania kandydatów na rzecznika praw i wartości akademickich

Katowice, 30 marca 2020 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że do 9 kwietnia 2020 r. można zgłaszać kandydatów na rzecznika praw i wartości akademickich na kadencję 2020 – 2025.
Szczegółowe zasady i tryb zgłaszania kandydatów na rzecznika praw i wartości akademickich zostały określone w uchwale nr 504 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 marca 2020 r. (bip.us.edu.pl).
Zgłoszenia należy kierować do Przewodniczącego Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pocztą elektroniczną na adres: rektor@us.edu.pl.
Po upływie terminu zgłaszania kandydatów na rzecznika praw i wartości akademickich Przewodniczący Senatu UŚ ogłosi listę zgłoszonych kandydatów oraz wyznaczy termin posiedzenia Senatu poświęcony wyborowi rzecznika praw i wartości akademickich.

Z wyrazami szacunku

prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
Rektor Uniwersytetu Śląskiego

return to top