Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Społecznych

Informacja

Informujemy, że w lipcu 2022 roku odbędzie się online, klika szkoleń organizowanych przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL:

  • 8 lipca 2022 roku – tytuł szkolenia: PODSTAWOWE TESTY PORÓWNAŃ W SPSS – testowanie założeń oraz wykonywanie analiz, które poprowadzi Andrzej Jankowski
  • 9 lipca 2022 roku- tytuł szkolenia: PODSTAWOWE TESTY PORÓWNAŃ W JAMOVI – testowanie założeń oraz wykonywanie analiz, które poprowadzi Andrzej Jankowski
  • 15 lipca 2022 roku – tytuł szkolenia: ANALIZA EFEKTÓW POŚREDNICZĄCYCH W SPSS – prosta analiza mediacji i supresji z makro PROCESS Andrew F. Hayesa, które poprowadzi Paweł Iwankowski
  • 16 lipca 2022 roku – tytuł szkolenia: TWORZENIE WŁASNYCH NARZĘDZI BADAWCZYCH – podstawy tworzenia testów psychometrycznych, które poprowadzi Marta Formela
  • 23 lipca 2022 roku – tytuł szkolenia: ANALIZA EFEKTÓW POŚREDNICZĄCYCH W JAMOVI – prosta analiza mediacji i supresji z pakietem jAMM Marcello Galluciego, które poprowadzi Paweł Iwankowski.

Szkolenia przeznaczone są dla osób, które chcą nauczyć się wykonywania podstawowych testów porównań (testy t Studenta dla prób zależnych oraz niezależnych, test Manna-Whitneya oraz test Wilcoxona), a także dla tych, którzy posiadają te umiejętności w podstawowym zakresie, ale chcą uzupełnić je o wiedzę dotyczącą wyboru właściwego testu do posiadanych danych, nauczyć się raportować uzyskane wyniki w standardzie APA lub nauczyć się wykonywać te testy w programie SPSS lub w programie jamovi. Szkolenia przeznaczone są dla osób, które są zainteresowane psychometrią i chciałyby nauczyć się jak od podstaw stworzyć test psychometryczny, a także do osób, które chcą poszerzyć swoje kompetencje w zakresie interpretacji wskaźników psychometrycznych raportowanych w artykułach naukowych.

Aby wziąć udział w wybranym szkoleniu należy zarejestrować się poprzez formularz dostępny na stronie internetowej:  https://fundacja-tygiel.pl/szkolenia/

Dofinansowanie badań naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o konkursach Polsko Niemieckiej Fundacja na Rzecz Nauki: https://www.pnfn.pl/pl/

Konkursy skierowane są dla wniosków o dofinansowanie badań naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. Obowiązują cztery priorytety tematyczne: Transfer kultury i wiedzy, procesy europeizacji, zmiana norm i wartości oraz wielojęzyczność.

Fundacja przyznaje dotacje w dwóch odrębnych procedurach aplikacyjnych:​​​​​​​​​​​​​​

W sprawie konkursów prosimy o kontakt z Zespołem ds. Projektów Wydziału Nauk Społecznych:

e-mail: magdalena.jankowska@us.edu.pl; tel: 32 3591816

e-mail: regina.jaglarz@us.edu.pl; tel: 32 3599794

Procedury realizacji dostaw i usług

Szanowni Państwo,

przekazujemy do informacji link do strony dot. procedury realizacji dostaw i usług: https://us.edu.pl/pracownik/procedury-i-obieg-dokumentow/logistyka/procedura-zakupow/. Znajdują się tam m.in. plan zamówień publicznych oraz wykaz osób odpowiedzialnych za realizację gospodarki materiałowej na wydziałach.

Ogłoszenia dla pracowników

„Szkolenie z zakresu pracy ze studentami z niepełnosprawnościami” – dla kadry dydaktycznej i dydaktyczno-badawczej oraz administracyjnej

Szanowni państwo,

Informujemy, że sa jeszcze wolne miejsca na „Szkolenie z zakresu pracy ze studentami z niepełnosprawnościami” w dniach 19.04 oraz 20.04.2021 w godzinach 09.00 – 14.00.

Szkolenie ma na celu dostarczenie wiedzy uczestnikom na temat rodzajów oraz stopni niepełnosprawności, aktów prawnych dotyczących niepełnosprawności w Polsce, prawidłowych postaw i zachowań w trakcie pracy ze studentami z różnego rodzaju niepełnosprawnościami oraz uwrażliwiania uczestników na trudności z jakimi spotykają się osoby z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Szkolenia będą prowadzone przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego FIRR której główną misją jest zapewnienie równych praw i podmiotowości osób niepełnosprawnych w Polsce.

Szczegółowe informacje znajdują się pod poniższym linkiem

https://www.duo.us.edu.pl/pl/szkolenia-z-zakresu-pracy-ze-studentami-z-niepelnosprawnosciami

Nabór zgłoszeń do komitetu doradczego OPERAS

Szanowni Państwo,

OPERAS tworzy naukowy komitet doradczy i zaprasza do niego badaczy, wydawców, bibliotekarzy, inżynierów, którzy są ekspertami w jednym lub kilku z poniższych tematów: nauki społeczne i humanistyczne, komunikacja naukowa, otwarta nauka, infrastruktura cyfrowa.

Scientific Advisory Committee będzie niezależnym organem, w skład którego wejdzie od 5 do 10 ekspertów, udzielającym rad i zaleceń zgromadzeniu wykonawczemu OPERAS w zakresie obecnych i przyszłych projektów etycznych, naukowych i technicznych, jak również działań w ramach systemu OPERAS.

OPERAS oferuje:

– różnorodne, ambitne i interesujące zadania realizowane wspólnie z europejskimi i międzynarodowymi ekspertami;
– ciekawe dyskusje i podejmowanie decyzji w atmosferze współpracy;
– możliwość kształtowania przyszłości otwartej nauki dla nauk humanistycznych i społecznych w Europie.

Rekrutacja jest otwarta zarówno dla osób na wczesnym etapie kariery zawodowej, jak i dla doświadczonych specjalistów i naukowców. Przy wyborze kandydatów dąży się do zapewnienia równowagi płci.

Ostateczny termin składania zgłoszeń: 25 czerwca 2020 r.

Szczegółowe informacje: https://operas.hypotheses.org/4129

Ogłoszenie dot. zgłaszania kandydatów na rzecznika praw i wartości akademickich

Katowice, 30 marca 2020 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że do 9 kwietnia 2020 r. można zgłaszać kandydatów na rzecznika praw i wartości akademickich na kadencję 2020 – 2025.
Szczegółowe zasady i tryb zgłaszania kandydatów na rzecznika praw i wartości akademickich zostały określone w uchwale nr 504 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 marca 2020 r. (bip.us.edu.pl).
Zgłoszenia należy kierować do Przewodniczącego Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pocztą elektroniczną na adres: rektor@us.edu.pl.
Po upływie terminu zgłaszania kandydatów na rzecznika praw i wartości akademickich Przewodniczący Senatu UŚ ogłosi listę zgłoszonych kandydatów oraz wyznaczy termin posiedzenia Senatu poświęcony wyborowi rzecznika praw i wartości akademickich.

Z wyrazami szacunku

prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
Rektor Uniwersytetu Śląskiego

return to top