Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Katedra Historii Myśli Społecznej i Centrum Badań Figuracyjnych Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego zapraszą na konferencję interdyscyplinarną: Nieznośna lekkość czasu wolnego– czas wolny w kulturze, teorii i praktykach społecznych.
Szczegóły konferencji: Czas_wolny_call_for_papers

Spotkanie informacyjne online organizowane przez NCN

Uprzejmie informujemy o możliwości wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych online organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki, które będą prowadzone przez koordynatorów dyscyplin NCN w roku 2024. Spotkania przeznaczone są dla naukowców i doktorantów chcących składać wnioski w konkursach grantowych NCN.

Informacje o zakresie tematycznym, terminach oraz datach rejestracji na poszczególne szkolenia są dostępne na podstronie: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/informacje-dla-wnioskodawcow/warsztaty-dla-wnioskodawcow

Szkolenie dla naukowców: „Profil naukowca”

14 kwietnia 2023 roku w ramach cyklu szkoleń „Widzialność badań naukowych” odbędzie się spotkanie pt. „Profil naukowca”.

Więcej o szkoleniu: https://us.edu.pl/event/szkolenia-dla-naukowcow-profil-naukowca/

Podczas szkolenia zostaną poruszone następujące zagadnienia:

 • bazy danych (Scopus, Web of Science Core Collection, OPUS / Portal Pracownika, ORCID);
 • media społecznościowe (ResearchGate, Academia.edu, Twitter, Google Scholar);
 • rola afiliacji.

Spotkanie, które poprowadzą dr Aneta Drabek i mgr Michał Tomaszek, odbędzie się w godz. 13.00–13.45 w formie online na platformie MS Teams (link do spotkania).

Szkolenie dla naukowców: „Wybór czasopisma i wydawnictwa do publikacji”

20 kwietnia 2023 r. w godz. 13:00-13:45 w ramach cyklu szkoleń dla naukowców „Widzialność badań naukowych” odbędzie się kolejne spotkanie pt. „Wybór czasopisma i wydawnictwa do publikacji”.

Więcej informacji: https://us.edu.pl/event/szkolenia-dla-naukowcow-wybor-czasopisma-i-wydawnictwa-do-publikacji/

Szkolenie obejmie następujące zagadnienia:

 • kryteria wyboru czasopisma (wydawnictwa) do publikacji;
 • ocena czasopism i wydawnictw (wskaźniki oceny czasopism, rankingi, punktacja) – Journal Citation Reports / Web of Science, Scopus;
 • indeksacja czasopism w bazach danych jako sposób na sprawdzenie reputacji czasopisma;
 • narzędzia ułatwiające wybór czasopisma do publikacji.

Spotkanie poprowadzą dr Aneta Drabek i mgr Michał Tomaszek. Szkolenie odbędzie się w formie online na platformie MS Teams w dwóch terminach do wyboru:

Informacja

Szanowni Państwo,

do 15 listopada trwa nabór do programu „Exchange to the US” Fundacji Kościuszkowskiej. W programie uczestnicy mogą zdobywać wiedzę i doświadczenie w ramach wybranej przez siebie dyscypliny, które wykorzystają w pracy i podczas studiów po powrocie do Polski. Każdego roku przyznajemy stypendia i granty o łącznej wartości przekraczającej 400 000 USD. Otrzymuje je corocznie około czterdziestu osób.

W ramach programu „Exchange to the US” możliwe są różne formy wsparcia:
•    stypendium Fundacji Kościuszkowskiej dla naukowców, ekspertów i artystów – na  badania postdoktoranckie trwające od 3 do 9 miesięcy,
•    granty Fundacji Kościuszkowskiej dla pracowników naukowych oraz profesjonalistów i artystów – na badania w Stanach Zjednoczonych trwające od 3 do 9 miesięcy,
•    stypendia dydaktyczne Fundacji Kościuszkowskiej – umożliwiają pracownikom akademickim prowadzenie zajęć na amerykańskich uczelniach przez okres do dziesięciu miesięcy. Zajęcia powinny dotyczyć tematyki polskiej kultury i języka. Stypendyści mogą jednocześnie kontynuować swoje badania przebywając na tej ścieżce stypendialnej.

Kto może aplikować o stypendium?
O stypendium mogą ubiegać się obywatele Polski lub posiadacze Karty Polaka mieszkający stale na terenie Rzeczypospolitej, bez względu na płeć, rasę, niepełnosprawność, orientację seksualną, wyznanie czy wiek.
Kandydaci muszą mieć ukończone studia magisterskie przed rozpoczęciem programu. Powinni także być w stanie komunikować się w języku angielskim w stopniu pozwalającym na czynne uczestnictwo w rozmowach, zajęciach i wydarzeniach prowadzonych w języku angielskim. Stypendia są częściej przyznawane kandydatom realizującym studia doktoranckie lub bardziej doświadczonym pracownikom naukowym.
Nie ma żadnych wymogów, jeśli chodzi o obszar zainteresowań, w obrębie którego kandydat chce prowadzić badania – liczy się pasja i oryginalny pomysł badań.

Rekrutacja do programu trwa do 15 listopada 2022 r. Zapraszamy!

Jeśli mają Państwo pytania, zapraszamy na stronę https://www.thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/ oraz do kontaktu mailowego: exchangetotheus@thekf.org

img

Informacja

Zapraszamy do udziału w cyklicznej Międzynarodowej e-Konferencji Naukowo-Metodycznej pt.: Prawa dziecka, która odbędzie się 21 i 22 października br., z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Konferencję objęła honorowym patronatem Pani Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska.

Konferencja zaplanowana została na dwa dni. W pierwszym dniu będzie okazja do wysłuchania prelekcji i prezentacji przedstawicieli środowisk akademickich, jak i nauczycielskich ze świata. Zaproszeni goście będą między innymi z: USA, Włoch, Islandii, Szwecji i Cypru. Obrady plenarne będą przebiegały w języku angielskim. W drugim zaś dniu konferencji naukowcy z Polski oraz członkowie Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego będą prezentowali rozwiązania w zakresie organizacji odpoczynku i czasu wolnego dzieciom. W tym dniu konferencja będzie odbywała się w języku polskim.

Zaproszenie do udziału w wydarzeniu skierowane jest do wszystkich osób, które czują się odpowiedzialne za jakość rozwoju dzieci oraz tych, które posiadają gotowość podzielenia się zainteresowaniami oraz doświadczeniami w tym zakresie. Udział w Konferencji daje możliwość międzynarodowej wymiany dobrych praktyk, konstruktywnych i twórczych idei, refleksji naukowej, wyników badań, które przyczynią się do zwiększenia świadomości profesjonalnej uczestników konferencji w służbie dzieciom.

Zgłoszenie udziału w konferencji odbywa się poprzez rejestrację online: https://forms.gle/T2YiCEv9LZaaWa628

Link będzie aktywny do 10 października 2022 r.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Z uwagi na ograniczenia techniczne, o udziale w konferencji będzie decydować kolejność zgłoszeń.

img

Informacja

W imieniu Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) zapraszamy w dniach 26-29.09.2022 na cykl spotkań online „Wirtualny Tydzień Drzwi Otwartych. Niemiecki otwiera drzwi” ukazujący różnorakie korzyści płynące ze znajomości języka niemieckiego. Poniżej informacje na temat zbliżających się wydarzeń, a także programów DAAD, w których jest obecnie otwarty nabór dla polskich uczelni:

 • Niemiecki otwiera drzwi. Wirtualny Tydzień Drzwi Otwartych
  W dniach 26-29.09.2022 zapraszamy na kolejną edycję spotkań online ukazujących różnorakie korzyści płynące ze znajomości języka niemieckiego. Wszystkie informacje i linki do poszczególnych spotkań na stronie DAAD i na Facebooku.
 • Program RISE (Research Internships in Science and Engineering
  Oferta skierowana jest do jednostek naukowych, grup badawczych, a także indywidualnych pracowników naukowych i doktorantów zainteresowanych przyjęciem na praktyki studentów niemieckich uczelni z kierunków przyrodniczych i inżynieryjnych. Oferty praktyk można składać do 15.10.2022. Wszystkie informacje
 • Go-East Summer Schools
  Oferta skierowana jest do uczelni w Europie Wschodniej i Środkowo-Wschodniej. Niemieccy studenci mogą otrzymać stypendium na udział w wybranej przez siebie szkole letniej zgłoszonej do programu. Termin zgłoszeń szkół letnich do programu upływa 8 listopada 2022. Wszystkie informacje

Program wydarzenia oraz szczegółowe informacje i linki do spotkań dostępne na stronie Biura Wymiany Międzynarodowej.

img

Informacja

Informujemy, że w lipcu 2022 roku odbędzie się online, klika szkoleń organizowanych przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL:

 • 8 lipca 2022 roku – tytuł szkolenia: PODSTAWOWE TESTY PORÓWNAŃ W SPSS – testowanie założeń oraz wykonywanie analiz, które poprowadzi Andrzej Jankowski
 • 9 lipca 2022 roku- tytuł szkolenia: PODSTAWOWE TESTY PORÓWNAŃ W JAMOVI – testowanie założeń oraz wykonywanie analiz, które poprowadzi Andrzej Jankowski
 • 15 lipca 2022 roku – tytuł szkolenia: ANALIZA EFEKTÓW POŚREDNICZĄCYCH W SPSS – prosta analiza mediacji i supresji z makro PROCESS Andrew F. Hayesa, które poprowadzi Paweł Iwankowski
 • 16 lipca 2022 roku – tytuł szkolenia: TWORZENIE WŁASNYCH NARZĘDZI BADAWCZYCH – podstawy tworzenia testów psychometrycznych, które poprowadzi Marta Formela
 • 23 lipca 2022 roku – tytuł szkolenia: ANALIZA EFEKTÓW POŚREDNICZĄCYCH W JAMOVI – prosta analiza mediacji i supresji z pakietem jAMM Marcello Galluciego, które poprowadzi Paweł Iwankowski.

Szkolenia przeznaczone są dla osób, które chcą nauczyć się wykonywania podstawowych testów porównań (testy t Studenta dla prób zależnych oraz niezależnych, test Manna-Whitneya oraz test Wilcoxona), a także dla tych, którzy posiadają te umiejętności w podstawowym zakresie, ale chcą uzupełnić je o wiedzę dotyczącą wyboru właściwego testu do posiadanych danych, nauczyć się raportować uzyskane wyniki w standardzie APA lub nauczyć się wykonywać te testy w programie SPSS lub w programie jamovi. Szkolenia przeznaczone są dla osób, które są zainteresowane psychometrią i chciałyby nauczyć się jak od podstaw stworzyć test psychometryczny, a także do osób, które chcą poszerzyć swoje kompetencje w zakresie interpretacji wskaźników psychometrycznych raportowanych w artykułach naukowych.

Aby wziąć udział w wybranym szkoleniu należy zarejestrować się poprzez formularz dostępny na stronie internetowej:  https://fundacja-tygiel.pl/szkolenia/

Dofinansowanie badań naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o konkursach Polsko Niemieckiej Fundacja na Rzecz Nauki: https://www.pnfn.pl/pl/

Konkursy skierowane są dla wniosków o dofinansowanie badań naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. Obowiązują cztery priorytety tematyczne: Transfer kultury i wiedzy, procesy europeizacji, zmiana norm i wartości oraz wielojęzyczność.

Fundacja przyznaje dotacje w dwóch odrębnych procedurach aplikacyjnych:​​​​​​​​​​​​​​

W sprawie konkursów prosimy o kontakt z Zespołem ds. Projektów Wydziału Nauk Społecznych:

e-mail: magdalena.jankowska@us.edu.pl; tel: 32 3591816

e-mail: regina.jaglarz@us.edu.pl; tel: 32 3599794

Procedury realizacji dostaw i usług

Szanowni Państwo,

przekazujemy do informacji link do strony dot. procedury realizacji dostaw i usług: https://us.edu.pl/pracownik/procedury-i-obieg-dokumentow/logistyka/procedura-zakupow/. Znajdują się tam m.in. plan zamówień publicznych oraz wykaz osób odpowiedzialnych za realizację gospodarki materiałowej na wydziałach.

Ogłoszenia dla pracowników

„Szkolenie z zakresu pracy ze studentami z niepełnosprawnościami” – dla kadry dydaktycznej i dydaktyczno-badawczej oraz administracyjnej

Szanowni państwo,

Informujemy, że sa jeszcze wolne miejsca na „Szkolenie z zakresu pracy ze studentami z niepełnosprawnościami” w dniach 19.04 oraz 20.04.2021 w godzinach 09.00 – 14.00.

Szkolenie ma na celu dostarczenie wiedzy uczestnikom na temat rodzajów oraz stopni niepełnosprawności, aktów prawnych dotyczących niepełnosprawności w Polsce, prawidłowych postaw i zachowań w trakcie pracy ze studentami z różnego rodzaju niepełnosprawnościami oraz uwrażliwiania uczestników na trudności z jakimi spotykają się osoby z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Szkolenia będą prowadzone przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego FIRR której główną misją jest zapewnienie równych praw i podmiotowości osób niepełnosprawnych w Polsce.

Szczegółowe informacje znajdują się pod poniższym linkiem

https://www.duo.us.edu.pl/pl/szkolenia-z-zakresu-pracy-ze-studentami-z-niepelnosprawnosciami

Nabór zgłoszeń do komitetu doradczego OPERAS

Szanowni Państwo,

OPERAS tworzy naukowy komitet doradczy i zaprasza do niego badaczy, wydawców, bibliotekarzy, inżynierów, którzy są ekspertami w jednym lub kilku z poniższych tematów: nauki społeczne i humanistyczne, komunikacja naukowa, otwarta nauka, infrastruktura cyfrowa.

Scientific Advisory Committee będzie niezależnym organem, w skład którego wejdzie od 5 do 10 ekspertów, udzielającym rad i zaleceń zgromadzeniu wykonawczemu OPERAS w zakresie obecnych i przyszłych projektów etycznych, naukowych i technicznych, jak również działań w ramach systemu OPERAS.

OPERAS oferuje:

– różnorodne, ambitne i interesujące zadania realizowane wspólnie z europejskimi i międzynarodowymi ekspertami;
– ciekawe dyskusje i podejmowanie decyzji w atmosferze współpracy;
– możliwość kształtowania przyszłości otwartej nauki dla nauk humanistycznych i społecznych w Europie.

Rekrutacja jest otwarta zarówno dla osób na wczesnym etapie kariery zawodowej, jak i dla doświadczonych specjalistów i naukowców. Przy wyborze kandydatów dąży się do zapewnienia równowagi płci.

Ostateczny termin składania zgłoszeń: 25 czerwca 2020 r.

Szczegółowe informacje: https://operas.hypotheses.org/4129

Ogłoszenie dot. zgłaszania kandydatów na rzecznika praw i wartości akademickich

Katowice, 30 marca 2020 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że do 9 kwietnia 2020 r. można zgłaszać kandydatów na rzecznika praw i wartości akademickich na kadencję 2020 – 2025.
Szczegółowe zasady i tryb zgłaszania kandydatów na rzecznika praw i wartości akademickich zostały określone w uchwale nr 504 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 marca 2020 r. (bip.us.edu.pl).
Zgłoszenia należy kierować do Przewodniczącego Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pocztą elektroniczną na adres: rektor@us.edu.pl.
Po upływie terminu zgłaszania kandydatów na rzecznika praw i wartości akademickich Przewodniczący Senatu UŚ ogłosi listę zgłoszonych kandydatów oraz wyznaczy termin posiedzenia Senatu poświęcony wyborowi rzecznika praw i wartości akademickich.

Z wyrazami szacunku

prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
Rektor Uniwersytetu Śląskiego

return to top