Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Społecznych
Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie zasobami ludzkimi

dyrektor kierunku studiów – przewodniczący: dr hab. Dorota Chudy-Hyski, prof. UŚ

zastępca dyrektora kierunku: dr inż. Agata Hilarowicz

przedstawiciele pracowników badawczo-dydaktycznych wskazani przez dyrektora instytutu właściwego ze względu na dyscyplinę / dyscypliny, do których został przypisany kierunek:

dr Angelika Pabian (nauki o zarządzaniu i jakości)

przedstawiciele pracowników dydaktycznych, mający doświadczenie w prowadzeniu zajęć na danym kierunku:

dr inż. Barbara Batko

po jednym przedstawicielu studentów z każdego kierunku i poziomu studiów objętego działaniami rady, wskazanym przez właściwy organ samorządu studenckiego:

Patrycja Posiłek – zarządzanie zasobami ludzkimi, studia stacjonarne

inne osoby – z głosem doradczym, w szczególności przedstawiciele otoczenia społeczno- gospodarczego:

mgr Jolanta Wydra – pracownik pionu administracji Uczelni

przedstawiciele Rady programowej:

dr Jolanta Grabowska- Markowska- prezes Społecznego Towarzystwa „ Hospicjum Cordis” w Katowicach
Artur Pollak – prezes zarządu APA Group

Psychologia Psychologia

dyrektor kierunku studiów – przewodniczący: dr hab. Elżbieta Turska, prof. UŚ

zastępca dyrektora kierunku: dr Joanna Mateusiak, prof. UŚ

przedstawiciele pracowników badawczo-dydaktycznych wskazani przez dyrektora instytutu właściwego ze względu na dyscyplinę / dyscypliny, do których został przypisany kierunek:

dr Marcin Moroń,
dr Łukasz Jach

przedstawiciele pracowników dydaktycznych, mający doświadczenie w prowadzeniu zajęć na danym kierunku:

dr Maciej Janowski
dr Michał Brol
dr Izabela Rajska
dr Joanna Kucharewicz
dr Maciej Bożek
dr Magda Hyla

po jednym przedstawicielu studentów z każdego kierunku i poziomu studiów objętego działaniami rady, wskazanym przez właściwy organ samorządu studenckiego:

Justyna Szyszka – psychologia studia stacjonarne
Małgorzata Gabryś – psychologia studia niestacjonarne

inne osoby – z głosem doradczym, w szczególności przedstawiciele otoczenia społeczno- gospodarczego przedstawiciele Rady programowej:

Tatiana Szostok ALTA HR Katowice,
Przedstawiciel Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży “Dom Aniołów Stróżów” w Katowicach.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

dyrektor kierunku studiów – przewodniczący: dr Bernard Grzonka, prof. UŚ

zastępca dyrektora kierunku: dr Agnieszka Grzesiok- Horosz

przedstawiciele pracowników badawczo-dydaktycznych wskazani przez dyrektora instytutu właściwego ze względu na dyscyplinę / dyscypliny, do których został przypisany kierunek:

dr hab. Mariusz Kolczyński, prof. UŚ (nauki o komunikacji społecznej i mediach)
dr hab. Patrycja Szostok-Nowacka, prof. UŚ (nauki o komunikacji społecznej i mediach)

przedstawiciele pracowników dydaktycznych, mający doświadczenie w prowadzeniu zajęć na danym kierunku:

mgr Jacek Filus
mgr Zbigniew Markowski
mgr Henryk Grzonka

po jednym przedstawicielu studentów z każdego kierunku i poziomu studiów objętego działaniami rady, wskazanym przez właściwy organ samorządu studenckiego:

Joanna Trąbka – dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia I stopnia
lic. Michał Skrzyński – dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia II stopnia

inne osoby – z głosem doradczym, w szczególności przedstawiciele otoczenia społeczno- gospodarczego przedstawiciele Rady programowej:

Agnieszka Strzemińska redaktor
Marek Twaróg redaktor
Marcin Twaróg redaktor
Tomasz Nieć redaktor

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, Doradztwo polity(...) Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, Doradztwo polityczne i publiczne, Politologia

dyrektor kierunku studiów – przewodniczący: dr Katarzyna Czornik, prof. UŚ

zastępca dyrektora kierunku: dr Paweł Grzywna

przedstawiciele pracowników badawczo-dydaktycznych wskazani przez dyrektora instytutu właściwego ze względu na dyscyplinę / dyscypliny, do których został przypisany kierunek:

dr Natalia Stępień-Lampa
(nauki o polityce i administracji 75%, nauki o bezpieczeństwie 25%)

przedstawiciele pracowników dydaktycznych, mający doświadczenie w prowadzeniu zajęć na danym kierunku:

dr Olga Szura-Olesińska (politologia, doradztwo polityczne i publiczne)
dr Bożena Pietrzko (doradztwo polityczne i publiczne, bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe)

po jednym przedstawicielu studentów z każdego kierunku i poziomu studiów objętego działaniami rady, wskazanym przez właściwy organ samorządu studenckiego:

Jakub Farys – bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe (studia stacjonarne pierwszego stopnia)
Anna Słania – bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe (studia stacjonarne drugiego stopnia)
Małgorzata Genderka – doradztwo polityczne i publiczne (studia stacjonarne pierwszego stopnia)
Adrian Misiak – politologia (studia stacjonarne pierwszego stopnia)
Alicja Korzec – politologia (studia stacjonarne drugiego stopnia)

Polityki miejskie i doradztwo publiczne, Praca socjalna, Soc(...) Polityki miejskie i doradztwo publiczne, Praca socjalna, Socjologia

dyrektor kierunku studiów – przewodniczący: dr Agata Zygmunt

zastępca dyrektora kierunku: dr Ewa Leśniak-Berek, prof. UŚ

przedstawiciele pracowników badawczo-dydaktycznych wskazani przez dyrektora instytutu właściwego ze względu na dyscyplinę / dyscypliny, do których został przypisany kierunek:

dr hab. Rafał Muster, prof. UŚ (nauki socjologiczne)
dr hab. Sebastian Kubas, prof. UŚ (nauki o polityce i administracji)
dr Rafał Cekiera (nauki socjologiczne)
dr Witold Mandrysz (nauki socjologiczne)
dr Monika Żak (nauki socjologiczne)

przedstawiciele pracowników dydaktycznych, mający doświadczenie w prowadzeniu zajęć na danym kierunku:

dr Andrzej Górny (socjologia)
dr Bożena Pactwa (socjologia, praca socjalna)
dr Katarzyna Ponikowska (socjologia, polityki miejskie i doradztwo publiczne)
mgr Monika Szpoczek (praca socjalna)

po jednym przedstawicielu studentów z każdego kierunku i poziomu studiów objętego działaniami rady, wskazanym przez właściwy organ samorządu studenckiego:

Dawid Bochnak – polityki miejskie i doradztwo publiczne, studia II stopnia
Oktawia Zielińska- praca socjalna, studia I stopnia
Dominika Moskwa – praca socjalna, studia II stopnia
Magdalena Bigewska – socjologia, studia I stopnia
Dominik Kowol – socjologia, studia II stopnia

inne osoby – z głosem doradczym, w szczególności przedstawiciele otoczenia społeczno – gospodarczego:

prof. zw. dr hab. Kazimiera Wódz
przedstawiciele Rad programowych: Rada Programowa, Rada Programowo-Biznesowa

Arteterapia, Pedagogika, Pedagogika specjalna, Pedagogika pr(...) Arteterapia, Pedagogika, Pedagogika specjalna, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

dyrektor kierunku studiów – przewodniczący – dr hab. Maciej Bernasiewicz, prof. UŚ

zastępcy dyrektora kierunku – dr hab. Alina Budniak, prof. UŚ; dr Sabina Pawlik

przedstawiciele pracowników badawczo-dydaktycznych wskazani przez dyrektora instytutu właściwego ze względu na dyscyplinę / dyscypliny, do których został przypisany kierunek:

dr hab. Violetta Rodek (pedagogika)
dr Monika Sulik, prof. UŚ (pedagogika)
dr Agata Rzymełka-Frąckiewicz (pedagogika)
dr Iwona Tomas (pedagogika)

przedstawiciele pracowników dydaktycznych, mający doświadczenie w prowadzeniu zajęć na danym kierunku:

dr Iwona Tomas – arteterapia
dr Andrzej Czerkawski – pedagogika
dr Iwona Wendreńska – pedagogika specjalna
dr Małgorzata Mnich – kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

specjalista z zakresu kształcenia nauczycieli – wskazany przez dyrektora kierunku, jeżeli na danym kierunku realizowana jest specjalność nauczycielska-

dr Małgorzata Mnich

po jednym przedstawicielu studentów z każdego kierunku i poziomu studiów objętego działaniami rady, wskazanym przez właściwy organ samorządu   studenckiego:

Iwona Schuster – arteterapia
Aniela Śmiga – I stopień„ pedagogika
Manuela Górecka – II stopień„ pedagogika
Natalia May – jednolite mgr, pedagogika specjalna
Magdalena Jarczyk – jednolite mgr, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

inne osoby – z głosem doradczym, w szczególności przedstawiciele otoczenia społeczno- gospodarczego przedstawiciele Rad programowych:

dr hab. Jolanta Jastrząb, prof. ASP, Kierownik Katedry Malarstwa, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach (ekspert dla międzyuczelnianego kierunku arteterapia)
mgr Iwona Durek dyrektor Zespołu Szkół‚ Specjalnych nr 4 w Sosnowcu
mgr Patrycja Rojek kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej „Unikat” z Katowic
dr Marek Łukasiewicz dyrektor Schroniska dla Nieletnich w Gackach
płk dr Grzegorz Kosiński, dyrektor Zakładu Karnego w Raciborzu
mgr Krzysztof Zyska, dyrektor SP 13 w Siemianowicach Śląskich
mgr Katarzyna Szymik, dyrektor Przedszkola nr 2 Integracyjnego w Łaziskach Górnych

return to top