Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Społecznych

Skład komisji ds. kształcenia i studentów Wydziału Nauk Społecznych:

Przewodnicząca: dr Małgorzata Tyrybon

Zastępca KKiS: dr Joanna Mateusiak, prof. UŚ

Dyrektorzy kierunków:
dr hab. Maciej Bernasiewicz, prof. UŚ
dr hab. Dorota Chudy-Hyski, prof. UŚ
dr Katarzyna Czornik, prof. UŚ
dr Bernard Grzonka, prof. UŚ
dr hab. Elżbieta Turska, prof. UŚ
dr Agata Zygmunt

Zastępcy dyrektorów kierunków:
dr hab. Alina Budniak, prof. UŚ
dr hab. Mirosława Wielopolska-Szymura
dr Paweł Grzywna,
dr Agata Hilarowicz
dr Ewa Leśniak-Berek
dr Joanna Mateusiak, prof. UŚ
dr Sabina Pawlik

Pełnomocnicy dziekana ds. studenckich:
dr Michał Brol
dr Bożena Pactwa

Pełnomocnicy dziekana ds. międzynarodowej wymiany akademickiej:
dr Maria Chełkowska-Zacharewicz
dr Katarzyna Ponikowska
dr Renata Jankowska, prof. UŚ
oraz
mgr Agnieszka Jezierska (kierownik dziekanatu WNS)
mgr Maria Michniowska (biuro organizacyjne WNS)

return to top