Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Dr inż. Paweł Świt laureatem konkursu MINIATURA 5

17.08.2021 - 12:23 aktualizacja 25.08.2021 - 15:00
Redakcja: jp

O konkursie

W dniu 16.08.2021 roku Narodowe Centrum Nauki ogłosiło pierwszą listę rankingową konkursu MINIATURA 5.
Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W jego piątej edycji można uzyskać finansowanie w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na trwające do 12 miesięcy badania wstępne bądź pilotażowe, kwerendę, staż naukowy, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny. Nabór wniosków w konkursie jest prowadzony w trybie ciągłym i potrwa do 30 września 2021 roku.

Lista rankingowa

Jednym z laureatów konkursu MINIATURA 5 jest dr inż. Paweł Świt z Instytutu Chemii.
Tytuł projektu: „Opracowanie innowacyjnej strategii kalibracji analitycznej umożliwiającej badanie efektów interferencyjnych i poprawę jakości wyników analitycznych”.
Kwota dofinansowania to 49 940 zł.
Lista rankingowa w formacie PDF

O laureacie

Dr inż. Paweł Świt studiował na Wydziale Chemii UJ w latach 2007-2012, pracę magisterską wykonał w Zespole Analitycznych Technik Przepływowych Zakładu Chemii Analitycznej. Ukończył również studia magisterskie na kierunku technologia chemiczna na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w 2014 roku. W 2013 roku rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Chemii UJ pod opieką prof. dr. hab. Pawła Kościelniaka. Pracę doktorską pt. „Badanie i eliminacja efektów interferencyjnych z zastosowaniem innowacyjnych metod kalibracyjnych”, obronił w grudniu 2017 roku. W trakcie studiów doktoranckich przebywał na kilku stażach zagranicznych m.in. na Wydziale Farmacji Uniwersytetu Karola w Pradze i w Zakładzie Chemii Analitycznej Uniwersytetu w Walencji. W 2018 roku został uhonorowany przez Komitet Chemii Analitycznej PAN nagrodą za najlepszą pracę doktorską. W 2018 roku rozpoczął pracę w Instytucie Farmakologii PAN, gdzie zajmował się oznaczaniem neuroprzekaźników z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej. W 2019 roku dołączył do Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków, a jego zainteresowania badawcze związane były z powierzchniowo wzmocnioną spektroskopią ramanowską (SERS). Obecnie pracuje w Instytucie Chemii UŚ w Zespole Modelowania Złożonych Sygnałów Instrumentalnych.


Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

dr inż. Paweł Świt
dr inż. Paweł Świt | fot. archiwum prywatne

return to top