Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Rekrutacja do projektu UNIWERS-US

13.04.2022 - 12:05 aktualizacja 13.04.2022 - 15:36
Redakcja: jp

Dnia 13 kwietnia 2022 rozpoczęła się rekrutacja do Projektu pn. „UNIWERS-US. Kadra Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dla projektowania uniwersalnego”. Informacja o Projekcie, naborze oraz Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie wraz z załącznikami opublikowana jest na stronie Projektu pod adresem: uniwersus.us.edu.pl

Projekt skierowany jest do pracowników akademickich Uniwersytetu Śląskiego. Zgodnie z Regulaminem pracownik akademicki to nauczyciel akademicki zatrudniony w grupie pracowników dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych, w ramach umowy o pracę lub mianowania w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz inna osoba zatrudniona w ramach umowy o pracę lub mianowania w Uniwersytecie Śląskim, prowadząca zajęcia ze studentami w ramach umów cywilno-prawnych; w wieku powyżej 25 lat, aktywna zawodowo.

Celem głównym Projektu jest podniesienie kompetencji dydaktycznych pracowników akademickich w zakresie projektowania uniwersalnego poprzez realizację nowatorskich działań opartych na idei wspólnoty uczącej się oraz metodzie World Cafe.

Rekrutacja dotyczy dwóch grup:

 • Rekrutacja dla kandydatów/tek na liderów ds. projektowania uniwersalnego – od 13.04.2022 do 29.04.2022 (10 osób, nabór indywidualny).
  Lider ds. projektowania uniwersalnego to pracownik akademicki, który swoją wiedzę, z zakresu projektowania uniwersalnego, zdobytą podczas szkoleń w Projekcie, będzie przekazywać Uczestnikom Projektu (wspólnocie uczącej się), w formach wsparcia określonych w Projekcie (warsztaty, konsultacje), za które otrzyma dodatek do wynagrodzenia.
  Kandydat/tka na lidera chcący/a wziąć udział w rekrutacji do Projektu zobowiązany/a jest do wypełnienia Formularza zgłoszeniowego dla kandydatów/tek do Projektu – LIDER, stanowiącego załącznik nr 1b do Regulaminu.
 • Rekrutacja dla kandydatów/tek do wspólnoty uczącej się – od 13.04.2022 do 13.05.2022 (150 osób, rekrutacja zespołowa).
  Uczestnik/czka wspólnoty uczącej się po realizacji form wsparcia (szkolenia, warsztaty) w zespole przygotowuje rekomendacje w postaci materiałów e-learningowych, za które otrzyma dodatek do wynagrodzenia.
  Kandydat/tka do wspólnoty uczącej się chcący/a wziąć udział w rekrutacji do Projektu zobowiązany/a jest do wypełnienia Formularza zgłoszeniowego dla kandydatów/tek do Projektu – WSPÓLNOTA UCZĄCA SIĘ, stanowiącego załącznik nr 2b do Regulaminu
  Ponieważ rekrutacja do wspólnoty uczącej się odbywa się zespołowo (minimum 2 osoby prowadzące moduły zajęć na konkretnym kierunku studiów; zob. § 5 ust. 5 pkt c regulaminu), kompletna dokumentacja zgłoszeniowa zespołu jest przekazywana przez kandydata/tkę zgłaszającego/cą zespół (zgodnie z § 5 ust. 7 regulaminu nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Uniwersytecie Śląskim, w grupie pracowników dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych).

Podpisany oryginał formularza zgłoszeniowego (1b – LIDER; 2b – WSPÓLNOTA UCZĄCA SIĘ) należy przekazać do Biura Projektu UNIWERS-US osobiście lub drogą pocztową (pocztą tradycyjną lub wewnętrzną UŚ) na jeden z poniższych adresów:

 • Sosnowiec 41-200, ul. Żytnia 12, pokój 27 (do Asystenta ds. administracyjnych)
 • Katowice 40-007, ul. Bankowa 12, pokój 2.13 (do Asystenta ds. finansowych)

z dopiskiem na kopercie „Rekrutacja – UNIWERS-US”.

Serdecznie zapraszamy do aplikowania i uczestnictwa w Projekcie UNIWER-US.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail Projektu: uniwersus@us.edu.pl

return to top