Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Kartka z kalendarza – Międzynarodowy dzień osób niepełnosprawnych

03.12.2021 - 10:11, aktualizacja 02.12.2022 - 08:39
Redakcja: jp
Tagi: kartka z kalendarza

Save the date with our scientists

𝐊𝐚𝐫𝐭𝐤𝐚 𝐳 𝐊𝐚𝐥𝐞𝐧𝐝𝐚𝐫𝐳𝐚 📆 3 grudnia – 🇵🇱 Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych /🇬🇧 International Day of Persons with Disabilities
„𝘈 𝘰𝘴𝘰𝘣𝘦̨ 𝘯𝘪𝘦𝘱𝘦ł𝘯𝘰𝘴𝘱𝘳𝘢𝘸𝘯𝘢̨ 𝘵𝘳𝘻𝘦𝘣𝘢 𝘱𝘳𝘻𝘦𝘥𝘦 𝘸𝘴𝘻𝘺𝘴𝘵𝘬𝘪𝘮 𝘥𝘰𝘴𝘵𝘳𝘻𝘦𝘤, 𝘻𝘣𝘭𝘪𝘻̇𝘺𝘤́ 𝘴𝘪𝘦̨ 𝘥𝘰 𝘯𝘪𝘦𝘫 𝘪 𝘸𝘵𝘦𝘥𝘺 𝘥𝘰𝘱𝘪𝘦𝘳𝘰 𝘮𝘰𝘻̇𝘯𝘢 𝘻𝘰𝘣𝘢𝘤𝘻𝘺𝘤́ 𝘸 𝘯𝘪𝘦𝘫 𝘻𝘸𝘺𝘤𝘻𝘢𝘫𝘯𝘦𝘨𝘰 𝘤𝘻ł𝘰𝘸𝘪𝘦𝘬𝘢, 𝘬𝘵𝘰́𝘳𝘺 𝘵𝘢𝘬 𝘴𝘢𝘮𝘰 𝘫𝘢𝘬 𝘮𝘺, 𝘮𝘢 𝘶𝘤𝘻𝘶𝘤𝘪𝘢, 𝘵𝘢𝘭𝘦𝘯𝘵𝘺, 𝘢𝘮𝘣𝘪𝘤𝘫𝘦, 𝘳𝘰́𝘻̇𝘯𝘦 𝘱𝘰𝘵𝘳𝘻𝘦𝘣𝘺 𝘪 𝘣𝘢𝘳𝘥𝘻𝘰 𝘤𝘩𝘤𝘦, 𝘻̇𝘦𝘣𝘺 𝘨𝘰 𝘯𝘰𝘳𝘮𝘢𝘭𝘯𝘪𝘦 𝘵𝘳𝘢𝘬𝘵𝘰𝘸𝘢𝘤́.” Anna Dymna
👩‍🦽 Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami został ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, a jego celem jest zwrócenie uwagi na problemy, z jakimi codziennie mierzą się osoby niepełnosprawne.
👩‍🦽 W ostatnich latach działania na rzecz pełnej realizacji praw osób niepełnosprawnych są podejmowane w coraz szerszym zakresie. Ustawy z 2019 roku:
  • o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  • o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
skutkują podejmowaniem szeregu inicjatyw, mających na celu wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami. Pracownicy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (UŚ), w tym również Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych (WNST), dostosowują strony internetowe, systemy, portale, kursy, materiały dydaktyczne do potrzeb osób z różnymi formami i poziomem niepełnosprawności. Na UŚ powołany jest Koordynator ds. dostępności, ale również na każdym wydziale wydziałowy Koordynator ds. dostępności w zakresie merytorycznym i w dziekanatach koordynatorzy ds. dostępności w zakresie organizacyjnym, którzy odpowiadają za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do „usług” świadczonych przez wydział, m. in. w zakresie indywidualnego dostosowania studiów (IDS). Koordynator ds. dostępności współpracuje z Centrum Obsługi Studentów.
👩‍🦽 Koordynatorem merytorycznym ds. dostępności Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych jest dr Małgorzata Gajos-Gržetić.
👩‍🦽 Realizowane są ponadto ogólnouczelniane projekty, mające na celu zwiększenie zakresu dostępności oraz poziomu otwartości i uniwersalności Uniwersytetu Śląskiego, w które aktywnie są zaangażowani również pracownicy WNŚiT. Jednym z takich projektów jest projekt „DUO – Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą” https://www.duo.us.edu.pl/pl
👩‍🦽 Dostępność i uczelnia bez barier są priorytetem. Skupiamy się na poznaniu trudności, z jakimi borykają się osoby ze szczególnymi potrzebami i sukcesywnie je rozwiązujemy. Dzięki wielu inicjatywom i aktywnościom przełamujemy bariery, jak chociażby bariera komunikacyjna czy językowa, aktywizujemy studentów i pracowników oraz stwarzamy możliwości integracji.
👩‍🦽 Od stycznia 2022 r. trwa realizacja projektu „UNIWERS-US. Kadra Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dla projektowania uniwersalnego„. Projektowanie uniwersalne to projektowanie produktów i środowiska, które mogą być użytkowane przez wszystkich ludzi, w możliwie największym zakresie, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania.
Dzięki empatii, wiedzy i kreatywności pokonamy wszelkie bariery. Zauważenie przeszkód to pierwszy krok do osiągnięcia sukcesu.
👩‍🦽 Więcej informacji na temat Dostępności znajdziecie na stronie: https://cutt.ly/8TKR0Jb
return to top