Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Tematy prac dyplomowych

Studia I stopnia

Informacje o limitach dotyczących prac dyplomowych

Prace dyplomowe wykonywane są indywidualnie pod kierunkiem promotora, którym może być nauczyciel akademicki posiadający przynajmniej stopień doktora. Jedna osoba ze stopniem doktora może opiekować się maksymalnie trzema pracami dyplomowymi (w tym nie więcej niż dwoma magisterskimi), natomiast pracownik samodzielny (dr hab., prof.) może być promotorem maksymalnie czterech prac dyplomowych (w tym nie więcej niż dwóch magisterskich) w danym roku akademickim łącznie na kierunkach chemia i technologia chemiczna.

W roku akademickim 2021/22, w szczególnie uzasadnionych sytuacjach, możliwe są odstępstwa od limitu prowadzonych prac dyplomowych przez jednego pracownika posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, wyłącznie za zgodą Rady Dydaktycznej. (Uchwała Rady Dydaktycznej nr nr 1/10.05/2021 z dnia 10.05.2021 roku)
Wszelkie zmiany proponowanych tematów prac dyplomowych muszą być zgłoszone przez promotora, przed rozpoczęciem realizacji pracy, na adres mejlowy: krystyna.jarzembek@us.edu.pl


Tematy prac licencjackich w roku akademickim 2020/2021


pozycje wytłuszczone są zatwierdzone w APD

Informacje podstawowe.

Poza proponowanymi tematami prac można również zgłaszać się do konkretnych pracowników Wydziału/Instytutu z własną propozycją tematu. Na stronie: Grupy badawcze Instytutu Fizyki znajdują się opisy badań prowadzonych przez poszczególne zespoły badawcze w Instytucie Fizyki oraz spis członków grupy (na pierwszym miejscu lider grupy).

W razie pytań/problemów prosimy o kontakt z Zespołem ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunku informatyka stosowana dr Katarzyna Schmidt: katarzyna.schmidt@us.edu.pl


Tematy prac dyplomowych 2021/2022


Informacje o limitach dotyczących prac dyplomowych

Prace dyplomowe wykonywane są indywidualnie pod kierunkiem promotora, którym może być nauczyciel akademicki posiadający przynajmniej stopień doktora. Jedna osoba ze stopniem doktora może opiekować się maksymalnie trzema pracami dyplomowymi (w tym nie więcej niż dwoma magisterskimi), natomiast pracownik samodzielny (dr hab., prof.) może być promotorem maksymalnie czterech prac dyplomowych (w tym nie więcej niż dwóch magisterskich) w danym roku akademickim łącznie na kierunkach chemia i technologia chemiczna.

W roku akademickim 2021/22, w szczególnie uzasadnionych sytuacjach, możliwe są odstępstwa od limitu prowadzonych prac dyplomowych przez jednego pracownika posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, wyłącznie za zgodą Rady Dydaktycznej. (Uchwała Rady Dydaktycznej nr nr 1/10.05/2021 z dnia 10.05.2021 roku)
Wszelkie zmiany proponowanych tematów prac dyplomowych muszą być zgłoszone przez promotora, przed rozpoczęciem realizacji pracy, na adres mejlowy: krystyna.jarzembek@us.edu.pl


Tematy projektów inżynierskich w roku akademickim 2020/2021

Tematy projektów inżynierskich w roku akademickim 2021/2022


Studia II stopnia

Informacje o limitach dotyczących prac dyplomowych

Prace dyplomowe wykonywane są indywidualnie pod kierunkiem promotora, którym może być nauczyciel akademicki posiadający przynajmniej stopień doktora. Jedna osoba ze stopniem doktora może opiekować się maksymalnie trzema pracami dyplomowymi (w tym nie więcej niż dwoma magisterskimi), natomiast pracownik samodzielny (dr hab., prof.) może być promotorem maksymalnie czterech prac dyplomowych (w tym nie więcej niż dwóch magisterskich) w danym roku akademickim łącznie na kierunkach chemia i technologia chemiczna.

W roku akademickim 2021/22, w szczególnie uzasadnionych sytuacjach, możliwe są odstępstwa od limitu prowadzonych prac dyplomowych przez jednego pracownika posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, wyłącznie za zgodą Rady Dydaktycznej. (Uchwała Rady Dydaktycznej nr nr 1/10.05/2021 z dnia 10.05.2021 roku)
Wszelkie zmiany proponowanych tematów prac dyplomowych muszą być zgłoszone przez promotora, przed rozpoczęciem realizacji pracy, na adres mejlowy: krystyna.jarzembek@us.edu.pl


Tematy prac magisterskich dla studentów specjalności chemia leków, informatyczna, sądowa rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/21 – realizacja pracy w roku akademickim 2021/22

Tematy prac magisterskich dla studentów specjalności chemia budowlana rozpoczynających studia w semestrze letnim 2020/21 – realizacja pracy w roku akademickim 2021/22


return to top