Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Warsztaty dla dzieci i młodzieży

Celem głównym warsztatów dla dzieci i młodzieży jest zaznajomienie uczestników z warsztatem pracy naukowca oraz wzrost ich wiedzy uczestników o aktualnych trendach badawczych w naukach ścisłych i przyrodniczych.

Warsztaty dedykowane są uczniom klas 7 i 8 Szkół Podstawowych oraz uczniom Szkół Średnich. 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zajęcia przeprowadzone będą w laboratoriach i pracowniach znajdujących się na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych, ul. 75 Pułku Piechoty 1A w Chorzowie (dojazd własny!)

Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli okazję w praktyce przekonać się, na czym polega praca naukowca, osobiście przeprowadzą proste eksperymenty naukowe z wykorzystaniem odczynników, sprzętu laboratoryjnego, sprzętu komputerowego.

Warsztaty prowadzone będą przez wykwalifikowanych wykładowców, dydaktyków z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych oraz Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego jak i specjalistów w swoich dziedzinach, z współpracujących jednostek naukowych i dydaktycznych, Wykładowcy wprowadzą słuchaczy w świat nauki i nowoczesnych technologii. Zakres materiału będzie odwoływał się do podstawy programowej w danej dziedzinie jak i zawierał treści znacznie rozszerzające wiedzę uczestników.

Zajęcia realizowane będą w blokach tematycznych w soboty, od godziny 8:00 do godziny 16:00.

Podczas każdego spotkania uczestnicy wezmą udział w 3 warsztatach tematycznych, zostanie im także zapewniony ciepły posiłek, podczas przerwy obiadowej. 

Czas trwania każdego warsztatu to 3 godziny lekcyjne.

Warsztaty prowadzone będą w niewielkich, 6 – osobowych zespołach, co umożliwi każdemu z młodych naukowców na indywidualne działania pod okiem prowadzącego.

W ramach zajęć projektowych każdy uczestnik będzie mógł wziąć udział w 24 warsztatach tematycznych. Tematyka warsztatów obejmować będzie takie dziedziny jak fizyka, chemia, kryminalistyka, fizyka medyczna, biofizyka/bioinżynieria, matematyka, informatyka, robotyka, nauka o materiałach, geografia, ochrona środowiska, biologia oraz biotechnologia.

Tematyka warsztatów:

 1. Fizyka wokół nas;
 2. Mikroświaty w mikroskopie;
 3. Budujemy wioskę na Księżycu;
 4. Świetlny odcisk palca;
 5. Chemia wokół nas;
 6. Chemia żywności (białka, cukry, tłuszcze, witaminy);
 7. Chemia organiczna z zastosowaniem w chemii leków;
 8. Ślady Kryminalistyczne, których nie widać, czyli o pracy psów służbowych;
 9. Świat w podczerwieni – obrazowanie termiczne;
 10. Zajrzeć w głąb ciała – obrazowanie ultrasonograficzne;
 11. Otwieramy serce przed Tobą;
 12. Powierzchnia pełna tajemnic;
 13. Jak hodować komórki w laboratorium;
 14. VCBIURZDQLH MHVW IDMQH” – warsztaty z szyfrowania;
 15. Statystyka;
 16. Modelowanie i druk 3d;
 17. Programować każdy może!;
 18. Programowanie prostych gier komputerowych;
 19. LEGO MINDSTORMS i figury geometryczne;
 20. Ja, Robot – podstawy automatyki i robotyki;
 21. Świat polimerów;
 22. Biomateriały w stomatologii ;
 23. Życie w szkle – stwórz swój mini-ogród;
 24. EKG Ziemi – sejsmologia.

Uczestnicy będą mogli zapoznać się z różnymi dziedzinami nauki i badaniami w nich prowadzonymi. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie, odnajdzie swoją naukową ścieżkę, którą będzie mógł podążać w przyszłości.

Rekrutacja do projektu

Uczestnikiem projektu może zostać każdy uczeń klasy 7 i 8 szkoły podstawowej oraz szkoły średniej, który zainteresowany jest rozwijaniem i wzbogacaniem swojej wiedzy w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych. Każdy, kto szuka swojej naukowej ścieżki i pragnie przeżyć inspirujące przygody w świecie nauki.

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie poprzez formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie:

Formularz zgłoszeniowy będzie aktywny od 23 sierpnia 2021 do 10 września 2021.

Zgłoszenia uczestnika dokonują rodzice lub prawni opiekunowie ucznia! 

Kryterium oceny wniosków stanowi średnia arytmetyczna ocen z przedmiotów ścisłych i przyrodniczych ze świadectwa szkolnego z czerwca 2021 roku. Przedmioty brane pod uwagę wyszczególnione są w formularzu zgłoszeniowego. Niezbędne jest dołączenie do formularza skanu świadectwa!

Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne, podpisane zgłoszenia!

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia drugiego etapu rekrutacji, .

Spotkanie organizacyjne dla osób zakwalifikowanych do projektu oraz ich rodziców/opiekunów odbędzie się zdalnie, za pomocą platformy MS Teams. Data i odpowiedni link zostaną przesłane na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.

 

Uwaga:

Ze względu na sytuację epidemiczną i brak możliwości określenia na chwilę obecną obostrzeń  jakie mogą z przyszłości nastąpić, Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany formy warsztatów na szkołę letnią lub zimową. O ewentualnych zmianach osoby zakwalifikowane do projektu dowiedzą się najszybciej jak to będzie możliwe. Zaplanowane zajęcia spełnią swoją rolę wyłącznie w formie zajęć stacjonarnych w laboratoriach naukowych.

Projekt dofinansowano z programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” Ministra Edukacji i Nauki.

return to top