Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Podsumowanie

XIV Ogólnopolski Konkurs Chemiczny w Uniwersytecie Śląskim

W dniu 03.03.2020 roku odbył się XIV Ogólnopolski Konkurs Chemiczny dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, organizowany przez Instytut Chemii, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Patronat nad Konkursem sprawowali: Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego – prof. dr hab. Danuta Stróż oraz Dyrektor Instytutu Chemii – dr hab. Mirosław Chorążewski, prof. UŚ.

Celem Konkursu jest zwiększenie zainteresowania młodzieży szkół ponadgimnazjalnych chemią oraz studiowaniem tej dziedziny wiedzy na Wydziale Nauk Ścisłych Uniwersytetu Śląskiego. W trakcie uroczystości otwarcia Konkursu oraz podczas spotkania z nauczycielami, młodzież miała możliwość poznania oferty dydaktycznej Wydziału – głównie Instytutu Chemii, ale także Instytutów Fizyki i Matematyki. Jesteśmy przekonani, iż Konkurs wpływa na decyzje jego uczestników o podjęciu studiów, w tym szczególnie chemicznych, na naszym Wydziale.

W 2020 roku w związku z epidemią COVID-19 Konkurs składał się jedynie z części pisemnej, w związku z czym finaliści zostali wyłonieni na podstawie wyników I etapu Konkursu. W eliminacjach wzięło udział 255 uczennic i uczniów z 37 szkół średnich. Co ciekawe (i ważne dla organizatorów), uczestnicy pochodzili nie tylko z regionu Górnego Śląska, ale także z Bochni, Chrzanowa, Częstochowy, Krakowa, Warszawy i innych miast, głównie południowej części Polski (reprezentowane były województwa: śląskie, małopolskie i mazowieckie).
Finalistami zostało 21 najlepszych uczestniczek i uczestników eliminacji. W części pisemnej Konkursu młodzież rozwiązywała zadania problemowe. Przed częścią pisemną Konkursu odbył się wykład prof. zw. dr hab. Jarosława Polańskiego pt. „Chemoinformatyka 2.0 – skuteczniej ku lekom XXI wieku?”. Konkurs był również, zarówno dla jego uczestników jak również nauczycieli, okazją do rozmów z władzami, pracownikami i studentami Instytutu Chemii i Wydziału.

Finaliści otrzymali nagrody od Sponsorów oraz organizatorów Konkursu. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali głośniki przenośne BOSE SOUNDLINK REVOLVE ufundowane przez SYNTHOS S.A. – Głównego Sponsora Konkursu. Wszyscy finaliści otrzymali również nagrody książkowe (o tematyce chemicznej i popularnonaukowej) ufundowane przez pozostałych Sponsorów Konkursu, którymi byli „Kraina Książek”, PTChem, ZNP i NSZZ „Solidarność”. Ze względu na pandemię wszystkie nagrody zostały rozesłane do Laureatów/Laureatek i Finalistów/Finalistek drogą pocztową.

Gratulujemy Laureatkom i Laureatom oraz Finalistkom i Finalistom naszego Konkursu, a także Szkołom i Nauczycielom chemii!

return to top