Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Projekt edukacyjny
„Informatyka kwantowa i chemia na rzecz zielonej przyszłości – Uniwersytet Śląski w Katowicach wspiera studentów i uczniów szkół ponadpodstawowych”

Projekt realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) dla Priorytetu: FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformację dla Działania: FESL.10.25-Rozwój kształcenia wyższego zgodnie z potrzebami zielonej gospodarki.

Zadanie 1. Cyfrowa przyszłość

Realizacja warsztatów dla uczniów szkół ponadpodstawowych z zakresu: informatyka kwantowa, sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe.

Działania w zadaniu to:

 1. Warsztaty wprowadzające
  Tematyka: Wprowadzenie do Pythona i wybranych bibliotek; Matematyka z komputerem.
 2. Warsztaty specjalistyczne: Kwantowanie
  Tematyka: Fizyka kwantowa, Informatyka kwantowa – teoria i zastosowanie.
 3. Warsztaty specjalistyczne – Sztuczna Inteligencja i uczenie maszynowe
  Tematyka: Wizualizacja danych w Pytonie; Sztuczne sieci neuronowe; Od reguły do wiedzy; Metody uczenia nadzorowanego; Metody uczenia nienadzorowanego; Inteligentne systemy heurystyczne.
 4. Wykłady popularnonaukowe.

Zadanie realizowane we współpracy z podmiotem działającym na rzecz edukacji, tj. z Miastem Katowice.

Uczestnikami i uczestniczkami projektu mogą być uczniowie i uczennice szkół:

 • Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach,
 • II Liceum Ogólnokształcące w Katowicach,
 • X Liceum Ogólnokształcące w Katowicach,
 • IV Liceum Ogólnokształcące w Katowicach,
 • VIII Liceum Ogólnokształcące w Katowicach,
 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach.

REKRUTACJA
Rekrutacja do projektu będzie przeprowadzona w ww. szkołach. Prosimy o śledzenie informacji zawartych w sekcji Rekrutacja – to tam będą się pojawiać ogłoszenia rekrutacyjne do odpowiedniej formy wsparcia.

 • 1 edycja: kwiecień 2024 – szczegóły wkrótce
 • 2 edycja: rok akademicki 2024/25

Biuro Projektu
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
40-006 Katowice, ul. Bankowa 14, pokój 323
tel.: 32 359 2452

Koordynator Projektu: dr Katarzyna Kowalska-Szojda, prof. UŚ
E-mail: katarzyna.kowalska-szojda@us.edu.pl
tel.: 32 359 1460

Asystentka ds. administracyjnych: mgr Ewelina Ślusarek
E-mail: ewelina.slusarek@us.edu.pl
tel.: 32 359 2452

#FunduszeUE
#FunduszeEuropejskie

return to top