Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Życzenia wielkanocne

14.04.2022 - 19:18 aktualizacja 14.04.2022 - 19:24
Redakcja: Andrzej Szczurek

Szanowni Państwo

W tym trudnym roku, nadchodzące święta Wielkiejnocy każą z wyjątkową aktualnością rozważać tajemnicę życia i śmierci.

Niezależnie od naszych przekonań religijnych sytuacja świata, skłania do refleksji nad naturą dobra i zła, nad walką światła i ciemności, nad nadzieją zmartwychwstania – człowieka i Narodu.

Życzę Państwu pokoju – szczególnie nowym członkom naszej społeczności, Gościom z Ukrainy; życzę bezpieczeństwa i nadziei, światła, i aby czas był dla nas łaskawy.

Krzysztof Marek Bąk – Dziekan WSNE

grafika – dr Anna Wajda

 


Шановні панове,

У цей важкий рік, прийдешній Великдень змушує нас з винятковою актуальністю замислитися над таємницею життя і смерті. Незалежно від наших релігійних переконань, ситуація в світі спонукає нас до роздумів про природу добра і зла, боротьбу світла і темряви та надію на воскресіння – людини і Нації.

Бажаю вам миру – особливо новим членам нашої громади, гостям з України; бажаю безпеки і надії, світла, і щоб час був милосердний до нас.

Кшиштоф Марек Бонк – Декан Факультету Мистецтв і Педагогічних наук

доктор наук Кшиштоф Марек Бонк проф. Сілезького університету

 
Декан
Факультету Мистецтв і Педагогічних наук в Цешині
Сілезький університет у Катовицах

графіка - д-р Анна Вайда

Święta Wielkiejnocy
return to top