Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
absolwent
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Małgorzata Klimasz

absolwentka kierunku PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ

najlepsza absolwentka roku akademickiego 2015/2016

Uczestniczka projektów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ takich jak: „Korzystanie z Facebooka i telefonu komórkowego a jakoś życia” (2013) „Stereotyp studiującej mamy w społeczności akademickiej” (2013) oraz „Jawna i utajona samoocena wśród osób przejawiających cechy makiaweliczne i psychopatyczne” (2014). Uczestniczka kampanii „Co nas spina” – „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym”, organizowanej przez Biuro Wsparcia Studenta Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Śląską Kawiarnię Naukową (2013). Uczestniczka projektu „ Mierzenie stopnia zrozumiałości polskich tekstów użytkowych pozaliterackich” (Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Kulturoznawstwa i Filologii, 2013 oraz 2014). Autorka publikacji Kobieta jako towar — rzecz o seksualizacji kultury [w:] Współczesna kobieta — szkice do portretu na tle przemian społeczno‑kulturowych pod redakcją Dagmary Dobosz, Katarzyny Joniec (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014). Trzykrotna Stypendystka Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla najlepszego studenta.

return to top