Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
absolwent
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Klaudia Sznapka

absolwentka psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ

najlepsza absolwentka roku akademickiego 2016/2017

Dwukrotna laureatka stypendium JM Rektora UŚ dla najlepszych studentów. Członkini Studenckiego Koła Psychoterapii i Treningu Psychologicznego działającego przy Instytucie Psychologii UŚ w Katowicach. Uczestniczka projektów badawczych (m.in. „Ocena wiarygodności wyjaśnień przy zastosowaniu psychologicznych i prawniczych kryteriów treściowych” w charakterze sędziego kompetentnego, realizowanym w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Sądowej UŚ w Katowicach we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Uppsali) oraz konferencji naukowych (m.in. XIV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Zastosowanie psychologii klinicznej i nauk stykowych w praktyce sądowej”). Współautorka artykułu naukowego pt.” Wpływ modalności zawartej w pytaniach na trafność zeznań adolescentów” w pracy zbiorowej pod redakcją dr. Bartosza W. Wojciechowskiego pt. „Zeznania i wyjaśnienia. Badania nad oceną i psychologicznymi uwarunkowaniami”(2017). Zaangażowana w liczne szkolenia i warsztaty skupione na tematyce psychologii klinicznej, pomocy ofiarom przemocy, psychoterapii, pracy z dziećmi. Wolontariuszka w Centrum Pomocy Rodzinie „Modus Vivendi” w Siemianowicach Śląskich, Miejskiej Izbie Wytrzeźwień i Ośrodku Pomocy Dla Osób Uzależnionych od alkoholu w Katowicach, Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym „Kraina Marzeń” w Katowicach. Jej hobby to fotografia, podróże, sport (fitness, pływanie) literatura współczesna.

return to top