Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
absolwent
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Sebastian Mrózek

absolwent kierunku pedagogika na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ

najlepszy absolwent roku akademickiego 2016/2017

Studia ukończył ze średnią ocen 4,99 a na dyplomie uzyskał ocenę celującą. Brał udział w wielu konferencjach i warsztatach, m.in. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pytania o Inność –Inny w moich oczach, Ja w oczach Innego” (Cieszyn, 2015). W czasie studiów otrzymał Stypendium JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Prowadzi działalność społeczną, np.: pomoc w organizacji zajęć animacyjnych dla dzieci. Interesuje się pedagogiką, problematyką niedostosowania społecznego oraz niepełnosprawności, psychologią i motoryzacją

return to top