Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
absolwent
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Anton Dragomiletskii

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Pedagogika, specjalność Opiekuńczo-Wychowawcza z terapią pedagogiczną, gdzie uzyskał ocenę celującą oraz specjalność Terapia Pedagogiczna, na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji. Były przewodniczący Koła Naukowego Edukacji Międzykulturowej, organizator wielu konferencji o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym m.in. IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej Pytania o Inność – Inny w moich oczach, Ja w oczach innego, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ, Edukacja międzykulturowa w systemie oświatowym Federacji Rosyjskiej. Autor publikacji Edukacja wielokulturowa w systemie oświatowym
 Federacji Rosyjskiej – od teorii do praktyki edukacyjnej, „Edukacja Międzykulturowa”, 2017, nr 1 (16). Stypendysta w ramach programu Erasmus+ na Uniwersytet Pałackiego w Ołomuńcu.

return to top