Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
absolwent
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Anna Grygierek - Nasi Absolwenci

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Prawa i Administracji. W 2014 roku ukończyła studia podyplomowe Akademię Liderów Samorządowych. Ponadto posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych oraz licencję zarządcy nieruchomości. Działalność samorządową rozpoczęła w 2002 roku w Radzie Powiatu Cieszyńskiego. Od 2006 roku pełni funkcję Burmistrza Strumienia. Jest członkiem Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP, Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Podczas jej kadencji samorząd Strumienia intensywnie angażuje się w realizację projektów unijnych, co umożliwia powstanie wielu inwestycji. Większość z nich polega na maksymalnym wykorzystaniu gminnych zasobów, stworzeniu zupełnie nowych miejsc, wykorzystując dotychczasową przestrzeń. Pod Ratuszem powstała jedyna taka na Śląsku galeria, gdzie lokalni artyści mogą prezentować swoje dzieła. Jest to również miejsce spotkań i ciekawych inicjatyw mieszkańców. Siedzibę Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury połączono z miejskim basenem. W parku w Strumieniu powstała fontanna solankowa, a sołectwo Zabłocie Solanka znane z leczniczych pokładów solanki jodowo-bromowej jest na dobrej drodze do utworzenia tam uzdrowiska. Wykonano też szereg inwestycji drogowych i kanalizacyjnych. Wzbogacona została oferta kulturalno-rekreacyjna gminy. Anna Grygierek prowadzi skuteczną politykę prorodzinną,  poszerzając bazę miejsc przedszkolnych. Powstały także: ogólnodostępne place zabaw w każdej wsi, wyremontowano i doposażono świetlice środowiskowe, co zostało dostrzeżone przez Rzecznika Praw Dziecka. Powstały również miejsca spotkań mieszkańców, działające w każdej wsi gminy Strumień, to umożliwia rozwój społeczny. Mieszkańcy mogli m.in. bezpłatnie podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, dzięki realizacji projektów dofinansowanych z funduszy unijnych. Annie Grygierek bliska jest również działalność lokalnych stowarzyszeń, wspiera je przy sięganiu po środki zewnętrzne. Jej działania obejmują również  zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, czego wyrazem jest zawiązanie w gminie Strumień Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi, której została pierwszą przewodniczącą. Gmina Strumień w trakcie pełnienia funkcji Burmistrza przez Annę Grygierek, aktywnie działa w stowarzyszeniach samorządowych.

W czasie pełnienia funkcji burmistrza gmina Strumień uzyskała liczne wyróżnienia, między innymi tytuł Innowacyjna Gmina 2009, Przyjazna Gmina 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 Przyjazna Wieś 2011, 2012. Przyznano jej tytuły Kobiety Sukcesu Śląska w 2013 roku, Samorządowca 25-lecia w 2015 r. Lidera z Powołania w 2016 roku. Anna Grygierek otrzymała między innymi Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa w 2014 r., odznaczenie Złoty Krzyż Zasługi w 2016 r. przyznany przez Prezydenta RP, Złotą Honorową odznakę Macierzy ziemi Cieszyńskiej 2016 r. Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji” w 2017 r. przyznany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.

W 2018 roku została Burmistrzem Strumienia.

return to top