Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
absolwent
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Bożena Borys-Szopa - Nasi Absolwenci

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

W latach 1998-2002 sprawowała funkcję przewodniczącej Rady Ochrony Pracy przy Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, a od 2002 roku była jej wiceprzewodniczącą. Jest laureatką Pro Labore Securo, nagrody przyznawanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy za wybitne zasługi w służbie publicznej na rzecz ochrony człowieka w środowisku pracy oraz nagrody Państwowej Inspekcji Pracy imienia Haliny Krahelskiej za wybitne osiągnięcia w zakresie ochrony pracy. Jest autorką licznych publikacji na temat uprawnień pracowniczych oraz nadzoru nad warunkami pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej, a także aktywną uczestniczką mediacji pomiędzy pracodawcami a pracownikami. Znajduje się na krajowej liście mediatorów.

Od 1991 do 2006 roku była członkiem zarządu Regionu śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”, a w 2002 roku została wiceprzewodniczącą i sekretarzem zarządu Regionu. Wcześniej była zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw bezpieczeństwa higieny pracy w kopalni „Staszic” i w Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Katowicach. W latach 1998-2006 była członkiem Komisji Krajowej Niezależnego Samodzielnego Związku Zawodowego „Solidarność”. W okresie od 15 marca 2006 do 21 sierpnia 2008 roku sprawowała funkcję głównego inspektora pracy. W grudniu 2007 roku ukończyła aplikację inspektorską, zdobywając uprawnienia inspektora pracy. Od 1 listopada 2008 roku pełniła funkcję doradcy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do spraw społecznych i kontaktów z partnerami społecznymi oraz prawa pracy i bezpieczeństwa higieny pracy. 21 września 2009 roku została powołana na stanowisko podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta (do 6 lipca 2010).

Od 2011 roku jest Radną Sejmiku Województwa Śląskiego, a od 2014 roku Wiceprzewodniczącą Sejmiku 5 kadencji. W wyborach parlamentarnych w 2015 z listy PiS została wybrana na posłankę w okręgu katowickim.

4 czerwca 2019 powołana na urząd ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w rządzie Mateusza Morawieckiego. W wyborach w 2019 z powodzeniem ubiegała się o poselską reelekcję, kandydując tym razem z pierwszego miejsca na liście PiS w okręgu gliwickim.
Członek Polskiego Towarzystwa Legislacji.

return to top