Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
absolwent
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Irena Lipowicz - Nasi Absolwenci

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.
Była asystentem, a następnie adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji UŚ. W 1981 roku uzyskała tytuł doktora prawa. Od 1980 roku była członkiem „Solidarności” oraz członkiem-założycielem „Związku Górnośląskiego”. W 1992 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego. Od 1998 roku jest profesorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, obecnie kieruje Katedrą Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego. Od 2005 roku do 2010 roku była członkiem Kolegium NIK. W latach 2006-2010 profesorem Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie. Od 2008 do 2010 roku była członkiem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.
W latach 1991-2000 była posłem na Sejm i członkiem Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego opracowującej Konstytucję z 1997 roku. Od 1997 była zaangażowana w reformę samorządową, pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Samorządu Terytorialnego; była też zastępcą przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Unii Wolności oraz wiceprzewodniczącą Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, a także członkiem sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Otrzymała nagrodę prawniczą im. Edwarda Wendego i nagrodę im. Grzegorza Palki za zasługi dla samorządu terytorialnego.
Od 1991 działała intensywnie na rzecz pojednania polsko-niemieckiego. W latach 2000-2004 była ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Austrii. W latach 2004-2006 Ambasadorem – Pełnomocnikiem Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Współpracy Polsko-Niemieckiej. W latach 2008-2010 dyrektorem zarządzającym Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.
W latach 2010-2015 piastowała stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. W 2015 roku została przewodniczącą zarządu Międzynarodowego Instytutu Ombudsmana dla regionu europejskiego. Rok Później weszła w skład rady United Nations University, rady Fundacji Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, rady Fundacji Służby Rzeczypospolitej oraz Komisji Ekspertów do spraw reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej przy GIODO.
Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2009 roku otrzymała tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Osnabrück. Została odznaczona Wielkim Złotym Orderem za Zasługi dla Republiki Austrii, Wielkim Krzyżem Zasługi Orderu Zasługi dla Republiki Federalnej Niemiec oraz odznaczeniami krajów związkowych Styrii i Górnej Austrii. W 2014 roku laureatką Nagrody Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą za szczególne zasługi na rzecz polsko-niemieckiego porozumienia, w 2015 r. została nagrodzona Nagrodą Księżnej Jadwigi Śląskiej, a w 2019 r. także Nagrodą im. Michała Serzyckiego.

return to top