Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
absolwent
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Jerzy Klamka - Nasi Absolwenci

W latach 1962-1968 studiował na Wydziale Automatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie uzyskał z wyróżnieniem dyplom magistra inżyniera automatyka na podstawie pracy dyplomowej Identyfikacja parametrów obiektów liniowych.
W latach 1966-1971 studiował na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie uzyskał z wyróżnieniem dyplom magistra matematyki na podstawie pracy dyplomowej Sterowalność układów dynamicznych. W 1974 roku otrzymał stopień naukowy doktora nauk technicznych na Wydziale Automatyki Politechniki Śląskiej na podstawie rozprawy doktorskiej Zastosowanie kanonicznej formy Jordana do badania sterowalności. Praca doktorska została wyróżniona przez Radę Wydziału i nagrodzona Nagrodą Rektora Politechniki Śląskiej.
W 1978 roku otrzymał stopień naukowy doktora matematyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego na podstawie rozprawy doktorskiej Sterowalność i sterowanie z minimalną energią układami z opóźnieniami w sterowaniu. Praca doktorska została wyróżniona przez Radę Wydziału i nagrodzona Nagrodą indywidualną III stopnia Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki.
W 1981 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych na Wydziale Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej na podstawie rozprawy habilitacyjnej Sterowalność układów dynamicznych z opóźnieniami. Rozprawa habilitacyjna została nagrodzona Nagrodą indywidualną II stopnia Ministra Szkolnictwa Wyższego.
W 1990 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nauk technicznych na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Monografia profesorska Controllability of Dynamical Systems, wydana przez Wydawnictwo Kluwer Academic Publishers została nagrodzona Nagrodą indywidualną I stopnia Ministra Szkolnictwa Wyższego.
20.02.2014 profesorowi Klamce został nadany tytuł doctora honoris causa Politechniki Białostockiej.
Od 1968 roku pracuje nieprzerwanie na Wydziale Automatyki, a następnie Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej kolejno na stanowiskach: asystenta, starszego asystenta, adiunkta, docenta, profesora nadzwyczajnego oraz profesora zwyczajnego.
Od 1999 roku pracuje w Instytucie Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach kolejno na stanowiskach profesora nadzwyczajnego, a następnie profesora zwyczajnego.
Nagrody i wyróżnienia
 1. Nagroda Ministra Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Techniki III stopnia indywidualna za prace doktorską Sterowalność i sterowanie z minimalną energią układami dynamicznymi z opóźnieniami w sterowaniu (1978).
 2. Nagroda indywidualna Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk za monografię Sterowalność układów dynamicznych z opóżnieniami (1981).
 3. Nagroda Ministra Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Techniki II stopnia indywidualna za pracę habilitacyjną Sterowalność układów dynamicznych z opóźnieniami (1982).
 4. Nagroda indywidualna Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk za monografię Sterowalność układów dynamicznych, PWN Warszawa (1991).
 5. Nagroda Ministra Edukacji Narodowej I stopnia indywidualna za monografię Controllability of Dynamical Systems, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Holandia (1992).
 6. Nagroda indywidualna im. Steinhausa Polskiego Towarzystwa Matematycznego za prace naukowe w dziedzinie zastosowań matematyki (1994).
 7. Nagroda zespołowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe w dziedzinie automatyki (2003).
 8. 30 Nagród Rektora Politechniki Śląskiej w latach 1974-2014 za działalność naukową i dydaktyczną.
 9. Doktorat honoris causa nadany przez Politechnikę Białostocką 20.02.2014.
Odznaczenia i Ordery
Złoty Krzyż Zasługi, nr 81-89-42, 30.08.1989 (01.10.1989).
Zasłużony dla Politechniki Śląskiej, nr 1212, 24.05.1996 (31.08.1996).
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, nr 139-97-56, 19.09.1997 (08.10.1997).
Medal Komisji Edukacji Narodowej, nr 73391, 08.06.2000 (09.10.2000).
Członkostwo w organizacjach
Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, Wydział IV Nauk Technicznych,
od 31.05.2002.
Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, Wydział IV Nauk Technicznych,
od 10.05.2010.
Prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach w latach 2010-2014.
Członek Prezydium Polskiej Akademii Nauk w latach 2010-2014.
Członek Sekcji Nauk Technicznych Centralnej Komisji ds. stopni naukowych i tytułu naukowego, w latach 1997-2016 (6 kadencji z rzędu).
Członek Komitetu Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk, od 1990 roku.
Członek Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk, od 2002 roku.
Członek towarzystw i stowarzyszeń naukowych:
 1. American Mathematical Society (AMS), od 1976 roku.
 2. Polskiego Towarzystwa Matematycznego (PTM), od 1982 roku (członek Zarządu Oddziału Górnośląskiego PTM w latach 2008-2014),
 3. Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów, Automatyki i Robotyki (POLSPAR) od 1992 roku.
Recenzent czasopisma „Mathematical Reviews”, od 1976 roku (ponad 300 recenzji).
Recenzent czasopisma „Zentralblatt für Mathematik”, od 1982 roku (ponad 200 recenzji).
Redaktor naczelny kwartalnika PAN: „Archives of Theoretical and Applied Informatics” (od 2010 roku).
Członek Komitetu Redakcyjnego kwartalnika: „Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences” (od 2002 roku).
Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma: „International Journal of Applied Mathematics and Computer Science” (od 1991 roku).
Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma: „Pomiary Automatyka Kontrola PAK” (od 2007 roku).
Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma: „Acta Mechanica et Automatica” (od 2009 roku).
Członek Rady Naukowej Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (od 2002 roku).
Członek 44 Komitetów Naukowych konferencji krajowych i międzynarodowych.
W latach 1991-1992 oraz 2000-2002 członek sekcji T11A „Automatyka i Robotyka” Komitetu Badań Naukowych.
Członek sekcji ST6 w Narodowym Centrum Nauki.
Członek panelu w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
W latach 1982-2006 kolejno przez 8 kadencji Zastępca ds. dydaktyki Dyrektora Instytutu Automatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Od roku 2006 Zastępca ds. Naukowych Dyrektora Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach.
W 2007 objął funkcję zastępcy dyrektora ds. naukowych w Instytucie Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN w Gliwicach.
Promotorstwa prac doktorskich
 1. Le Si Dong, Stochastic controllability and stochastic stability of dynamical systems, 10.01.1989.
 2. Barbara Biły, Sterowanie optymalne wielowymiarowymi układami dyskretnymi, 22.03.1990.
 3. Ryszard Leniowski, Model matematyczny i metoda kompensacji wibracji robota z elastycznym ramieniem, 19.05.1992, wyróżnienie.
 4. Abdel Magid Mohamed, Observers for linear descriptor systems, 29.03.1994.
 5. Janusz Wyrwał, Controllability and observability of infinite dimensional systems, 12.06.2001, wyróżnienie.
 6. Beata Sikora, Sterowalność układów dynamicznych z opóźnieniami, 9.04.2002.
 7. Piotr Marecki, Bramki kwantowe i układy informatyki kwantowej, 20.06.2002.
 8. Jerzy Respondek, Analiza numeryczna spektralnej teorii operatorów różniczkowych, 16.12.2003.
 9. Artur Babiarz, Planowanie trajektorii manipulatorów z zastosowaniem krzywych B-sklejanych, 28.02.2006.
 10. Przemysław Głomb, Metody indeksacji ruchomych obrazów wideo, 21.09.2006.
 11. Marcin Sobota, Kryptografia kwantowa jako rozwinięcie metod kryptografii klasycznej, 19.12.2006.
 12. Jarosław Miszczak, Probabilistic aspects of quantum programming, 4.07.2008.
 13. Piotr Gawron, High-level programming in quantum computer science, 23.12.2008.
 14. Michał Cholewa, Czołowe funkcje kuliste jako baza do aproksymacji sygnałów o ograniczonym paśmie, 6.06.2013.
 15. Jolanta Tańcula, Stabilność sieci komputerowych, 10.06.2014.
Wykaz projektów badawczych
 1. Sterowanie optymalne wielowymiarowymi układami dyskretnymi – kierownik oraz główny wykonawca, 01.01.1992-31.12.1994, nr 7 1082 91 01.
 2. Sterowalność układów dynamicznych – kierownik oraz glówny wykonawca, 01.01.1995-31.12.1996, nr 8T11A 037 08, PBU-35/RAu-1/1995.
 3. Aktywna kompensacja wibracji w lekkich robotach – główny wykonawca, , 01.03.1995 – 31.08.1996. nr. 8T11A 029 08.
 4. Sterowalność układów dynamicznych – kierownik oraz główny wykonawca, 01.07.1998-30.06.2000, nr 8T11A 024 15, PBU-81/RAu-1/1998.
 5. Sterowalność układów dynamicznych – kierownik oraz główny wykonawca, 01.07.2000-30.06.2003, nr 8T11A 018 19.
 6. Nano i kwantowe systemy informatyki – główny wykonawca, 01.07.2001- 30.06.2004, nr 7T11C 017 21.
 7. Sterowalność układów dynamicznych – kierownik oraz główny wykonawca, 09.06.2008-08.06.2011, nr N N514 415834.
 8. Środowisko programowania, symulacji i analizy algorytmów kwantowych – główny wykonawca, 01.12.2006-30.11.2009, nr N N519 012 031.
 9. Sterowalność układów kwantowych – główny wykonawca 09.06.2008- 08.06.2011, nr N N514 513 340.
 10. Rozproszone środowisko analizy numerycznej dla kwantowej teorii informacji – główny wykonawca, 01.10.2010- 30.08.2012, nr N N519 442 339.
 11. Projekt i implementacja innowacyjnych bezzałogowych platform mobilnych na potrzeby monitorowania granic Państwa – wykonawca, 09.12.2010-08.06.2012, nr OR00 0132 12.
 12. Projekt zaawansowanego demonstratora technologii bezpiecznego systemu dostępu radiowego odpornego na zakłócenia i próby podsłuchu przeznaczonego dla systemów administracji publicznej pracującego w oparciu o standard IEEE 802 16 – wykonawca, 09.09.2010-08.06.2012.
 13. Wykorzystanie teorii gier kwantowych w problemach modelowania kwantowego przesyłania informacji – główny wykonawca, 20.04.2011-19.04.2013, nr N N516 477 440.
 14. Metody modelowania systemów informatycznych za pomocą kwantowej teorii kolejek – 20.04.2011-19.04.2014, nr N N516 481 840.
 15. Wykorzystanie teorii gier kwantowych w problemach modelowania kwantowego przesyłania informacji – główny wykonawca, 20.04.2011-19.04.2013, nr N N516 477 440.
 16. Dynamika i sterowanie w układach z przełączeniami – główny wykonawca, 2013-2016, nr 2012/05/B/ST7/00065.
 17. Metody punktów stałych w sterowalności układów nieliniowych – kierownik, 2013-2016, nr 2012/07/B/ST7/01404.
 18. Analiza własności układów hybrydowych w zastosowaniu do modelowania i sterowania złożonych systemów dynamicznych – kierownik, 2015-2018, nr 2014/13/B/ST7/00755.
Recenzje
Recenzje doktoratów honoris causa
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek, Uniwersytet Zielonogórski, 2002.
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek, Akademia Górniczo-Hutnicza, 2014.
Recenzje uprawnień habilitacyjnych
 1. Rada Wydziału Elektroniki, Politechnika Wrocławska, dyscyplina: automatyka i robotyka (1998).
 2. Rada Wydziału Cybernetyki, Wojskowa Akademia Techniczna, dyscyplina: informatyka (2003).
 3. Rada Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska, dyscyplina: automatyka i robotyka (2007).
 4. Rada Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki, Politechnika Opolska, dyscyplina: automatyka i robotyka (2009).
 5. Rada Wydziału Elektrycznego, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, dyscyplina: automatyka i robotyka (2009).
 6. Rada Wydziału Elektrycznego, Politechnika Warszawska, dyscyplina: automatyka i robotyka (2014).
Recenzje rozpraw doktorskich: 71
Recenzje rozpraw habilitacyjnych: 88
Przewodnictwo komisji habilitacyjnych: 20
Recenzje wniosków profesorskich: 66
Recenzje wniosków na stanowiska profesorskie: 12
Recenzje monografii: 20
 
Wykaz monografii
 1. Controllability of Dynamical Systems, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Holandia, 1991. Seria: „Mathematics and Its Applications”, vol. 48.
 2. Sterowalność układów dynamicznych, Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa, 1990.
 3. Kwantowe Systemy Informatyki, Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN, Gliwice, 2000 (współautorstwo ze Stefanem Węgrzynem).
 4. Numerical methods, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2001, Współautorzy (współautorstwo z Markiem Pawełyczkiem i Januszem Wyrwałem).
 5. Kwantowe systemy informatyki, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej, Gliwice, 2003 (współautorstwo ze Stefanem Węgrzynem i Jarosławem Miszczakiem).
 6. New Trends in Nanotechnology and Fractional Calculus, editors: D. Baleanu, Z.B. Guvenc and J.A Tenreiro Machado, Springer-Verlag, New York, 2010 (współautorstwo).

return to top