Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Wymiarem Sprawiedliwości
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Wpływ COVID-19 na wymiar sprawiedliwości. Studium przypadku i sugerowane rozwiązania

26–27 maja 2022 roku

Informacja o konferencji

Celem konferencji jest praktyczne omówienie wpływu pandemii COVID-19 na wymiar sprawiedliwości. Konferencja organizowana jest po upływie ponad 2 lat od rozpoczęcia pandemii COVID-19 w Europie, a zatem będzie doskonałą okazją do przeanalizowania jak zmieniały się regulacje w krajach Europy dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w czasach COVID-19. Konferencja będzie także okazją do zaprezentowania wyników szczegółowych badań prowadzonych przez funkcjonujący na Wydziale Prawa i Administracji zespół projektowy realizujący grant NAWA dotyczący funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w czasach pandemii COVID-19. W ramach konferencji podjęty zostanie także temat wypracowania modelowego rozwiązania na walkę z pandemią, tak aby w ewentualnych kolejnych sytuacjach szczególnych mieć przygotowane do zastosowania rozwiązanie. Przeanalizowane zostanie także, czy rozwiązania, które wdrożone zostały w związku z pandemią COVID-19 w różnych krajach będą miały charakter trwały i czy znajdą swoje miejsce w systemach prawnych tych krajów na dłużej.

Konferencja będzie miała formę hybrydową – częściowo będzie odbywała się zdalnie, a częściowo stacjonarnie (liczba miejsc stacjonarnych jest ograniczona).

Patronat honorowy

Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Katowice

Logo Towarzystwa naukowego Procesualistów Cywilnych

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego
prof. dr hab. Ryszard Koziołek

logo Adwokatura Polska

logo Krajowej Izby Radców Prawnych

Logo: patronat honorowy prezydenta Krakowa

Organizatorzy

logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

logo Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Wymiarem Sprawiedliwości

logo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Partnerzy

Logo Wolters Kluwer

logo Uniwersytetu w Wilnie

logo Uniwersytetu w Kijowie

logo Office for Democratic Institutions and Human Rights

logo IAJ

Znak graficzny: Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie-logo

Logo Iustitia Polish Judges Association

Logo IUSTITIA Stowarzyszenie Sędziów Polskich

Oddział w Katowicach

logo Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

logo Adwokatura Polska

logo Fundacji Facultas Iuridica

Logo: Katowice dla odmiany

Logo miasta Krakowa

Lokalizacja

Dzień I – Katowice, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 11b)

Dzień II – Kraków, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (ul. Krupnicza 33a, aula)

Patronat medialny

Wolters Kluwer

return to top