Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polish
 • English
Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Wymiarem Sprawiedliwości
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

O projekcie

Grant pt. „Impact of the COVID-19 pandemic on the justice system. Case study and suggested solutions“ („Wpływ COVID 19 na wymiar sprawiedliwości. Studium przypadku i sugerowane rozwiązania”) z programu NAWA granty interwencyjne nr BPN/GIN/2021/1/00006/U/00001 (numer UN-2105-001) realizowany jest przez zespół projektowy pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Gajdy-Roszczynialskiej i dotyczy funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w czasach pandemii COVID-19.

Grant realizowany jest przez Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Wymiarem Sprawiedliwości przy współpracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w latach 2021–2022.

logo Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

logo Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Wymiarem Sprawiedliwości

Pandemia COVID-19 wpłynęła na niemal wszystkie aspekty naszego życia – począwszy od tych związanych z ochroną zdrowia, przez sprawy socjalne i pracownicze, na gospodarczych i karnych skończywszy. Wszystkie wskazane powyżej kwestie mogą stać się zalążkiem stosunków spornych, których rozwiązanie będzie musiało nastąpić na drodze sądowej. Celem projektu jest przeanalizowanie tego, jak pandemia COVID-19 wpływa i wpłynie na wymiar sprawiedliwości – sprawy, które w czasie rozpoczęcia stanu epidemii były już w toku, a także sprawy, które w wyniku nowej rzeczywistości post-pandemicznej dopiero będą się rozpoczynać (np. spodziewane upadłości związane z kryzysem gospodarczym). W trakcie prac naukowych podejmowanych w ramach projektu analizie poddane zostaną zarówno kwestie ustrojowe jak i proceduralne, a całe badania będą miały charakter komparatystyczny przy uwzględnieniu rozwiązań przyjętych w innych państwach. Oceniony zostanie nie tylko wpływ epidemii COVID-19 na modele procesu zarówno cywilnego i karnego, ale także na realizację prawa do sądu i sposobami oraz strategiami zarządzania sądami. Partnerami w grancie są Uniwersytet Wileński (Litwa) oraz Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki (Ukraina), zaś ekspertami wybitni specjaliści z Uniwersytetu Complutense w Madrycie (Hiszpania) oraz Uniwersytetu w Bergen (Norwegia).

Projekt realizowany jest pod kierownictwem:

 • dr hab. Katarzyny Gajda-Roszczynialskiej (Uniwersytet Śląski)

Zastępcą kierownika projektu jest:

 • mgr Jakub Płaziuk (Uniwersytet Śląski)

Członkami projektu są:

 • SSO Bogdan Jędrys
 • dr hab. Krystian Markiewicz, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski)
 • dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)
 • dr hab. Andrzej Torbus, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski)
 • prof. dr Vigita Vėbraitė (Uniwersytet Wileński)
 • prof. dr Iryna Izarova (Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki)

Ekspertami w projekcie są:

 • prof. dr hab. Fernando Gascón Inchausti (Uniwersytet Complutense w Madrycie)
 • prof. dr Anna Nylund (Uniwersytet w Bergen)

return to top