Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Wymiarem Sprawiedliwości
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

OKN „Tymczasowe aresztowanie – środek zapobiegawczy czy środek represji”

31.01.2022 - 14:12 aktualizacja 18.07.2022 - 14:25
Redakcja: OO

Wobec systematycznie pojawiających się w przestrzeni publicznej informacji o rosnącej liczbie tymczasowych aresztowań i ciągłym wzroście liczby osób umieszczanych w detencji, Zespół Prawa Karnego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” podjął wyzwanie przeprowadzenia badań analizujących zakres stosowania tego środka zapobiegawczego, faktyczny czas jego stosowania w praktyce, a także przyczyny, dla których sądy decydują się stosować i przedłużać okres tymczasowego aresztowania. Badania te przeprowadzała i poddała opracowaniu prof. dr hab. Katarzyna Dudka z Katedry Prawa Karnego UMCS w Lublinie. To pierwsze tego typu badania w Polsce, obejmujące swym zasięgiem trzy grupy zawodowe mające bezpośrednią styczność z tym zagadnieniem: sędziów, adwokatów i prokuratorów.

Wyniki tych badań zaprezentowane zostały w trakcie zorganizowanej przez Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Wymiarem Sprawiedliwości UŚ oraz Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” konferencji naukowej „Tymczasowe aresztowanie – środek zapobiegawczy czy środek represji”, która odbyła się w Katowicach w dniu 13.12.2021 r. W czasie konferencji przedstawiciele świata nauki i praktyki próbowali znaleźć przyczynę wzrostu liczy tymczasowych aresztowań w Polsce oraz ich przedłużania. Zachęcamy do zapoznania się z nagraniem konferencji.

Nagranie konferencji można obejrzeć tutaj.

kajdanki założone na ręce

fot. Pexels

return to top