Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Interdyscyplinarne Centrum Rozwoju Kadr
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Prof. Barbara Kożusznik otrzymała tytuł Profesora Honorowego UŚ

30.11.2023 - 10:45 aktualizacja 04.12.2023 - 11:15
Redakcja: MK

Z okazji 50-lecia Wydziału Nauk Społecznych (WNS) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zorganizowane zostały uroczyste obchody jubileuszowe, które odbyły się 10 października 2023 roku. Tego dnia miała miejsce jubileuszowa inauguracja roku akademickiego 2023/2024. Głos zabrali m.in.: dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. dr hab. Zenon Gajdzica oraz rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Ryszard Koziołek. Wykład inauguracyjny wygłosiła dr hab. Katarzyna Ślebarska, prof. UŚ.

Ważną częścią uroczystości było wręczenie dyplomów Profesora Honorowego Uniwersytetu Śląskiego, zaszczytnego tytułu przyznawanego wybitnym uczonym lub wybitnym twórcom/twórczyniom, którzy wnieśli znaczny wkład w rozwój uczelni.

Tytułem Profesora Honorowego Uniwersytetu Śląskiego uhonorowana została prof. dr hab. Barbara Kożusznik, dyrektor ICRK, wybitna uczona, specjalistka z zakresu psychologii pracy i organizacji, ceniona nauczycielka akademicka, organizatorka badań i współpracy naukowej, pełniąca niegdyś funkcje: prorektor Uniwersytetu Śląskiego oraz dyrektor Szkoły Zarządzania UŚ.

Ten zaszczytny tytuł otrzymał także prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz, wybitny uczony, specjalista z zakresu socjologii kultury, religii i rodziny, ceniony nauczyciel akademicki, organizator badań i współpracy naukowej, pełniący niegdyś funkcje: prorektora Uniwersytetu Śląskiego, prodziekana Wydziału Nauk Społecznych, dyrektora Instytutu Socjologii, wieloletniego kierownika zakładu socjologii wiedzy. Naukowiec zaangażowany w życie społeczności akademickiej.

prof. Barbara Kożusznik podczas uroczystości odbiera tytuł Profesor Honorowej UŚ

Wręczenia dyplomów Profesora Honorowego Uniwersytetu Śląskiego. Zaszczytny tytuł otrzymali: prof. dr hab. Barbara Kożusznik oraz prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz | fot. Olimpia Orządała

Grupa osób
Zespół ICRK | fot. Julia Szymala

return to top