Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français
Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska

Konkurs SONATA BIS 10 rozstrzygnięty !

15.02.2021 - 14:14 aktualizacja 18.02.2021 - 08:37
Redakcja: Maciej Bisaga

Na liście rankingowej (na odpowiednio 7. i 15. miejscu – na 24) projektów rekomendowanych do finansowania znalazły się dwa projekty pracowników WNP UŚ:
1. (QUEST) W poszukiwaniu genotypu jęczmienia przystosowanego do zmian klimatycznych – wielowymiarowa analiza genomiczna funkcji kompleksu CBC w sygnalizacji ABA
•  kierownik: dr Agata Daszkowska-Golec, prof. UŚ
• kwota dofinansowania: 3 109 640 PLN
2. Analiza genetyczna tworzenia się mieszańców somatycznych u gatunków Fagopyrum
•  kierownik: dr hab. Alexander Betekhtin
•  kwota dofinansowania: 2 302 941 PLN
GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów !!!  
SONATA BIS 10 to konkurs ogłoszony 15.06.2020 r. przez Narodowe Centrum Nauki na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

return to top