Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Akty prawne państwowe

img

Akty prawne UŚ

img

Uchwała nr 490/2024 Senatu UŚ w sprawie zasad ustalania wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowań w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego oraz zwalniania z tej opłaty

 

Uchwała nr 489/2024 Senatu UŚ w przedmiocie określenia szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego oraz sposobu wyznaczania członków komisji habilitacyjnej

Uchwała Senatu UŚ nr 488/2024 w przedmiocie określenia szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

Zarządzenie Rektora UŚ nr 197/2021 w sprawie wprowadzenia procedury składania rozpraw doktorskich oraz weryfikacji samodzielności ich przygotowania

 

Zarządzenie Rektora UŚ nr 188/2021 w sprawie określenia warunków uznania rozprawy doktorskiej za wyróżniającą

 

Uchwała Senatu UŚ nr 435/2019 r. w sprawie zasad ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego przeprowadzanego w trybie eksternistycznym oraz zwalniania z tej opłaty (tekst jednolity z późniejszymi zmianami)

 

Zarządzenie Rektora UŚ nr 176/2018 w sprawie udostępnienia prac dyplomowych (magisterskich/licencjackich/inżynierskich), prac końcowych studiów podyplomowych oraz rozpraw doktorskich zgromadzonych w Archiwum Uniwersytetu Śląskiego

return to top