Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Konferencja naukowa „Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych”

22.11.2021 - 10:51 aktualizacja 15.03.2022 - 08:44
Redakcja: Maciej Bisaga
Tagi: bioróżnorodność, ekologia, infrastruktura i środowisko, konferencja, murawy galmanowe, ochrona środowiska

Organizatorzy Konferencji „Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych” realizowanej w ramach projektu finansowanego z PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020, serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w powyższej Konferencji.

Konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym, w dniu 23 listopada 2021 r., w Katowicach, w Instytucie Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, przy ulicy Bankowej 9.

Celem konferencji „Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych” jest przedstawienie najnowszych wyników prac badawczych i wdrożeniowych, będących efektem realizowanego projektu, m.in. na obszarze miast Jaworzno i Tarnowskie Góry. Zostaną przedstawione wyniki dotyczące odtwarzania, wzmacniania i utrzymania odpowiednich warunków siedliskowych dla zachowania bioróżnorodności muraw galmanowych (Siedlisko nr 6130 – Violetea calaminariae) na utworzonych w regionie śląsko-krakowskim obszarach Natura 2000 oraz w miejscach występowania cennych fragmentów muraw galmanowych – dotąd nie objętych żadną formą ochrony. Ponadto, zostaną omówione możliwości wykorzystania technik in-vitro w zakresie namnażania rzadkich i zagrożonych gatunków roślin, na przykładzie sasanki otwartej Pulsatilla patens, wprowadzonej na jej historyczne stanowisko w Jaworznie.

Celem nadrzędnym konferencji jest wymiana doświadczeń i pogłębienie współpracy pomiędzy specjalistami z różnych dziedzin nauk przyrodniczych oraz jednostkami samorządu terytorialnego i instytucjami odpowiedzialnymi za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie zarządzania ochroną przyrody.

W czasie konferencji przewidziane są 3 sesje referatowe.

Więcej szczegółów na stronie www.biogalmany.us.edu.pl

 

Dokument: Zaproszenie BioGalmany

return to top