Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

II edycja konkursu „Swoboda badań” rozstrzygnięta!

17.03.2022 - 11:52 aktualizacja 17.03.2022 - 11:52
Redakcja: Ewelina Malinowska
Tagi: dofinansowanie, inicjatywa doskonałości badawczej, konkurs, laureaci, swoboda badań, wyniki
Druga edycja konkursu „Swoboda badań” na sfinansowanie działań badawczych prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach została rozstrzygnięta.

Wnioski konkursowe oceniono pod względem poziomu naukowego, interdyscyplinarności i innowacyjności działań badawczych, zgodności tematyki badań z Priorytetowymi Obszarami Badawczymi, wpływu deklarowanych rezultatów na ewaluację działalności naukowej UŚ oraz zadeklarowanej współpracy międzynarodowej. Na realizację działań badawczych w tym roku przeznaczono w sumie 1 233 890 zł, przy czym najniższa kwota dofinansowania wyniosła 1 000 zł, a najwyższa 20 000 zł.

img

Prezentujemy listę 15 laureatów z IBBiOŚ:

 • Dr hab. Jolanta Brożek, prof. UŚ Morfologiczne i funkcjonalne zróżnicowanie struktur na goleni i śródstopiu u skoczków Cixiidae (Insecta: Hemiptera: Fulgoromorpha) jako wartość filogenetyczna”.
 • Dr hab. Agata DaszkowskaGolec, prof. UŚ Mikrobiom jęczmienia jarego w stresie suszy szczegółowa analiza omiczna”.
 • Dr Marta Dziewięcka Ocena stabilności nanocząstek węglowych i metalicznych w środowisku składników ścieków komunalnych”.
 • Dr Jacek Francikowski Zmiany mikrobiomu jelitowego u świerszcza domowego Acheta domesticus w odpowiedzi na nanocząstki ZnO i CuO”.
 • Dr Dariusz Halabowski Ocena różnorodności wodnych makrobezkręgowców śródlądowej delty rzeki Nidy, przy wykorzystaniu molekularnych metod barkodingu DNA”.
 • Dr Michał Ludynia Wpływ roślin inwazyjnych z gatunków z rodzaju rdestowiec Reynoutria spp. na plonowanie roślin uprawnych i nowoczesne metody ich zwalczania”.
 • Dr Monika Malicka Rola endofitów ciemnoseptalnych we wspomaganiu wzrostu roślin narażonych na negatywny wpływ fenolu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.
 • Dr hab. Marek Marzec, prof. UŚ „Dokonanie zgłoszeń patentowych związanych z badaniem odpowiedzi roślin na stresy abiotyczne”.
 • Prof. dr hab. Zofia PiotrowskaSeget Ocena aktywności biologicznej metabolitów wtórnych obecnych w wydzielinach gutacyjnych grzybów, ich izolacja i identyfikacja”.
 • Dr Agnieszka Siemieniuk Ocena fitotoksyczności czwartorzędowych związków amoniowych na Zea mays L.”.
 • Dr Piotr Siupka Ocena potencjału do syntezy metabolitów wtórnych oraz wpływu warunków hodowli na aktywność biologiczną szczepów promieniowców wyizolowanych z środowisk związanych z węglem kamiennym.
 • Prof. dr hab. Piotr Świątek Analiza morfologiczna i molekularna pijawek z rodzajów Placobdella i Batracobdella w Europie i Afryce Północnej ze szczególnym zwróceniem uwagi na gatunki inwazyjne”.
 • Dr Daniel Wasilkowski Wpływ komercyjnych nanocząstek metali na osłony zewnętrzne i metabolizm oddechowy komórek bakterii Escherichia coli i grzyba Candida albicans”.
 • Prof. dr hab. Piotr Węgierek „Zaginiony świat owadów”.
 • Dr Anna Wójcik „Komórkowospecyficzna analiza RNAseq komórek somatycznych Arabidopsis zaangażowanych w tranzycję embriogeniczną z zastosowaniem metody sortowania fluorescencyjnie znakowanych jąder komórkowych FANS”.

 

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

return to top