Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska

Nabór na szkolenie „Zapewnienie jakości badań laboratoryjnych zgodnie z zasadami DPL z elementami Ogólnych wymagań dotyczących kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących PN-EN ISO/IEC 17025:2018”

03.06.2022 - 08:18 aktualizacja 03.06.2022 - 08:18
Redakcja: Ewelina Malinowska
Tagi: badania laboratoryjne, kompetencje, nabór, szkolenie, zintegrowany program rozwoju UŚ

Biuro ds. Projektów Ogólnouczelnianych ogłasza nabór na szkolenie „Zapewnienie jakości badań laboratoryjnych zgodnie z zasadami DPL z elementami Ogólnych wymagań dotyczących kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących PN-EN ISO/IEC 17025:2018” w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” POWR.03.05.00-00-z117/17-00 dla kadry dydaktycznej Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

 

Termin realizacji szkolenia: 09 czerwca 2022 roku

 

Miejsce realizacji: Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

W szkoleniu weźmie udział maksymalnie 15 osób.

 

NABÓR ODBĘDZIE SIĘ DO DNIA 06 czerwca 2022 r. 

 

Uczestnikiem szkolenia może być pracownik dydaktyczny oraz badawczo-dydaktyczny Wydziału Nauk Przyrodniczych, który w wyznaczonym terminie dostarczy do koordynatora merytorycznego WNP dr Renaty Kurtyki, prof. UŚ (pokój A-240, ul. Jagiellońska 28) komplet oryginałów dokumentów*  – przy zgłoszeniach ponad limit liczy się data i godzina wpływu wiadomości.

Komplet dokumentów zawiera:

Załącznik nr 1 b Formularz zgłoszeniowy dla pracowników kadry akademickiej

Załącznik nr 3 b Deklaracja uczestnictwa w Projekcie

Załącznik nr 4 b Formularz danych osobowych uczestnika Projektu

Załącznik nr 5 b Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 6 b Karta zgłoszenia do formy wsparcia dla pracowników kadry dydaktycznej

 

Rekrutacja odbywa się na podstawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pracowników kadry akademickiej, kadry kierowniczej oraz kadry administracyjnej z dnia 02.11.2020 r.

 

*komplet dokumentów (załączniki 1,3,4,5,6) dotyczy pracowników, którzy nie brali udziału w szkoleniach w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”; w przypadku, gdy pracownik wypełnił już wcześniej dokumenty prosimy o dostarczenie jedynie załącznika 5b oraz 6 b.

 

PROGRAM SZKOLENIA

return to top