Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Ogłoszenie o naborze na zajęcia z wykładowcą zagranicznym z mikrobiologii środowiskowej / interakcje roślina-drobnoustroje (dla studentów).

25.07.2022 - 12:11 aktualizacja 25.07.2022 - 12:42
Redakcja: Ewelina Malinowska
Tagi: drobnoustroje, laboratoria, mikrobiologia, mikrobiologia środowiskowa, nabór, rośliny, seminaria, wyjazdy terenowe, wykłady

Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w ramach projektu pt.:
Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

 

OGŁASZA NABÓR dla STUDENTÓW WYDZIAŁU NAUK PRZYRODNICZYCH UŚ w Katowicach na ZAJĘCIA (wykłady, seminaria, zajęcia praktyczne: laboratoria oraz wyjazdy terenowe, w języku angielskim) prowadzone w FORMIE STACJONARNEJ przez profesora wizytującego z zakresu MIKROBIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ Dr.ssa ERICA LUMINI z IPSP-CNR, Turyn, Włochy (Narodowa Rada ds. Badań we Włoszech, Instytut Zrównoważonej Ochrony Roślin) w ramach Zadania 3: Włączenie wykładowców z zagranicy w prowadzenie programów kształcenia na Wydziałach UŚ.

 

NABÓR ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 25 lipca – 03 sierpnia 2022 r.
wyłącznie w formie PAPIEROWEJ (dokumenty, które nie wpłyną na niżej podany adres nie będą rozpatrywane).

 

Student/ka chcący/a wziąć udział w rekrutacji do Projektu zobowiązany/a jest do wypełnienia Formularza zgłoszeniowego do Projektu stanowiącego załącznik 1b oraz załączników 2b, 3b, 4b, 5b do Regulaminu oraz przekazania ich do Koordynatora merytorycznego (dr Renata Kurtyka, prof. UŚ, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych UŚ w Katowicach, Katowice, ul. Jagiellońska 28, pokój A-240, wyłącznie w formie PAPIEROWEJ) w wyznaczonym terminie.

 

Celem głównym Projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, studentów/ek Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska UŚ, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, komplementarnych z efektami kształcenia.

 


Pliki:

Harmonogram zajęć

Komplet formularzy (zał. 1-5)

Ogłoszenie o naborze na zajęcia

return to top