Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska

Rozprawa doktorska – mgr Mariusz Simka

14.11.2022 - 10:34 aktualizacja 22.11.2022 - 08:24
Redakcja: Ewelina Malinowska
Tagi: doktoranci, obrona, postępowanie awansowe, rozprawa doktorska

DYREKTOR
Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska
i I Komisja d/s Przeprowadzania Przewodów Doktorskich WNP IBBiOŚ
Uniwersytetu Śląskiego uprzejmie zawiadamiają,

że dnia 25.11.2022 r. o godz. 10:00
odbędzie się w formie stacjonarnej
w sali Rady Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska
przy ul. Bankowej 9 w Katowicach

Publiczna Obrona Rozprawy Doktorskiej
w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych,
w dyscyplinie nauki biologiczne

Mgr Mariusza Simki

pt.: „Wpływ ochrony czynnej na stan zachowania siedlisk przyrodniczych polan górskich w Beskidach.”

(przewód doktorski wszczęty w dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie ochrona środowiska)

 

Promotor:

Dr hab. Zbigniew Wilczek, prof. UŚ (Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytet Śląski, Katowice)

 

Recenzenci:
Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Adam Stebel (Śląski Uniwersytet Medyczny)

Dr hab. Damian Chmura, prof. ATH (Akademia Techniczno-Hutnicza w Bielsku-Białej)

 

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach. Streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Śląskiego www.bip.us.edu.pl.


Dokumenty:

Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: obrona-doktorska-mgr-Mariusz-Simka.pdf

Recenzja 1: Recenzja-prof.-D.-Chmura.pdf

Recenzja 2: Recenzja-prof.-A.-Stebel.pdf

Streszczenie w języku polskim: Streszczenie.pdf

Streszczenie w języku angielskim: Summary.pdf

return to top