Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Publiczne obrony rozpraw doktorskich – mgr Daria Chlebek

09.10.2023 - 10:14, aktualizacja 09.10.2023 - 10:14
Redakcja: Patrycja Stefańska
Tagi: doktorat, obrona, postępowanie awansowe, rozprawa doktorska

DYREKTOR
Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego

i Komisja Doktorska powołana w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora
mgr Darii Chlebek
uprzejmie zawiadamiają,
że dnia 13.11.2023 r. o godz. 12:00
w Auli Wydziału Nauk Przyrodniczych (s. 126)

przy ul. Bankowej 9 w Katowicach odbędzie się

Publiczna Obrona Rozprawy Doktorskiej

w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych,
w dyscyplinie nauki biologiczne

Mgr Darii Chlebek

pt.: Identyfikacja i uwarunkowania genetyczne antagonistycznych oddziaływań endofitycznych szczepów Pseudomonas fluorescens BRZ63
Serratia quinivorans KP32 z fitopatogenami grzybowymi


Promotor:

Dr hab. Katarzyna Hupert-Kocurek, prof. UŚ (Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach)


Promotor pomocniczy:

Dr Magdalena Pacwa-Płociniczak (Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Recenzenci:
Prof. dr hab. Magdalena Frąc (Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN, Lublin)
Prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Rozprawa doktorska wraz ze streszczeniem oraz recenzje dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Śląskiego www.bip.us.edu.pl


Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Darii Chlebek

Rozprawa doktorska

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

Recenzja 1

Recenzja 2

Recenzja 3

return to top