Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Fizyka medyczna - studia stacjonarne I i II stopnia

język wykładowy - polski

W kręgu zainteresowań studentów kierunku fizyka medyczna mieszczą się fizyka, nowoczesne technologie, informatyka, a także medycyna. Nie lubisz się ograniczać? Masz szerokie horyzonty badawcze? Niestraszne Ci łączenie wielu gałęzi nauk ścisłych? Studia I i II stopnia o interdyscyplinarnym charakterze będą doskonałą okazją, by ugruntować wiedzę i umiejętności z przedmiotów matematyczno-fizycznych oraz specjalistycznych (medycyna kliniczna i biologia).

Studia fizyka medyczna: Elektroradiologia, dozymetria

Zastanawiasz się, jak będzie wyglądać przygotowanie praktyczne? Na absolwentów tego kierunku, którzy odbędą stosowny staż, czeka wyjątkowa okazja – możliwość ubiegania się o specjalizację oraz zdobycie tytułu specjalisty w dziedzinie fizyki medycznej. Jeżeli marzysz o pracy w szpitalu lub instytucie onkologii, ten kierunek czeka także na Ciebie! Kształć się i rozwijaj, by móc pracować jako fizyk planujący radioterapię, a nawet w zakładach diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej.

Ukończenie tych studiów będzie stabilnym fundamentem dla pracy w zawodach takich jak: inżynier fizyk medyczny, technik elektroradiolog, młodszy asystent elektroradiologii oraz inspektor ochrony radiologicznej.

img

Zapisz się na studia

(rekrutacja rozpoczyna się 3 czerwca)

O kierunku fizyka medyczna O kierunku fizyka medyczna

Prowadzimy studia stacjonarne na kierunku fizyka medyczna na dwóch stopniach:

 • I stopień – studia inżynierskie
  7 semestrów = 3,5 roku
 • II stopień – studia magisterskie
  3 semestry = 1,5 roku
  nabór w semestrze letnim

Trochę informacji formalnych.
Na studiach I stopnia na kierunku fizyka medyczna student zdobywa podstawową wiedzę z przedmiotów matematyczno-fizycznych oraz z przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych z zakresu biologii i medycyny. Studenci poznają m. in. metody fizyczne stosowane w biologii i medycynie, zarówno w diagnostyce jak i w terapii, a także podstawy inżynierii materiałowej w medycynie oraz budowę aparatury medycznej i jej zastosowanie. Zajęcia są prowadzone przez pracowników Instytutu Inżynierii Biomedycznej oraz Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, a także Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.
Absolwent specjalności dozymetria kliniczna będzie mógł podjąć pracę w placówkach medycznych (kliniki, szpitale), placówkach rozwojowo-badawczych, podmiotach świadczących usługi dozymetryczne oraz ochrony radiologicznej, jak również przy instalacji i dystrybucji sprzętu medycznego.
Absolwent specjalności elektroradiologia jest przygotowany do obsługi aparatury radiologicznej, radioterapeutycznej oraz elektromedycznej. Będzie mógł podjąć pracę m.in. w placówkach radioterapii, zakładach radiologii, medycyny nuklearnej, pracowniach, EEG, EMG, EKG, audiologicznych, fizjologii klinicznej, inspekcji ochrony radiologicznej. Posiada umiejętności i otrzymuje niezbędne uprawnienia do pracy na stanowisku technika elektroradiologii.

Studia II stopnia trwają 3 semestry, rozpoczynają się od semestru letniego, kończą się obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra fizyki medycznej. Efekty uczenia się na kierunku fizyka medyczna różnią się od profilu absolwenta kierunku fizyka i biofizyka szerszym przygotowaniem w zakresie nauk biologicznych, medycznych i prawnych przy jednoczesnym pogłębieniu wiedzy fizyczno-matematycznej w kierunku nauk biomedycznych.

Istotnym zadaniem kształcenia na kierunku fizyka medyczna jest przygotowanie fizyków do pracy w zespołach interdyscyplinarnych (złożonych z lekarzy, biologów, chemików, techników) oraz do spełniania roli ekspertów w zakresie systemów zarządzania jakością w dziedzinach związanych z fizyką medyczną, systemów zarządzania, jakością techniczną procedur obrazowych, przygotowaniem i obsługą procedur niestandardowych.

Specjalności na kierunku fizyka medyczna Specjalności na kierunku fizyka medyczna

Na studiach I stopnia proponujemy 2 specjalności. Pierwsze cztery semestry studiów są wspólne dla obu specjalności, a pod koniec czwartego semestru wybierzesz jedną z poniższych:

 • dozymetria kliniczna,
 • elektroradiologia.

Jeżeli będziesz chciał się dalej kształcić zachęcamy do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia z fizyki medycznej. Oferujemy dwie specjalności:

 • diagnostyka i obrazowanie medyczne,
 • dozymetria i terapia onkologiczna,

przy czym wybór specjalności następuje na pierwszym semestrze studiów II stopnia.

Opłaty Opłaty

Opłata rekrutacyjna w przypadku kierunku fizyka medyczna I i II stopnia wynosi 85 złotych. 

Brak opłaty semestralnej (studia stacjonarne).

Szczegółowe informacje dotyczące opłat związanych ze studiami.

Dlaczego warto u nas studiować fizyka medyczna? Dlaczego warto u nas studiować fizyka medyczna?

Studia I stopnia z fizyki medycznej uruchomiono po raz pierwszy w roku akademickim 1993/1994 na kierunku fizyka w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Rosnąca liczba studentów oraz akta prawne wchodzące w życie z wejściem Polski do UE i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30.09.2002 r. i 25.08.2005 r. uzasadniały przekształcenie specjalności w kierunek fizyka medyczna. 23 lipca 2008 r. Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego zaakceptowało autorski projekt kierunku fizyka medyczna na Uniwersytecie Śląskim, w ramach którego realizowane są studia inżynierskie I stopnia oraz studia magisterskie II stopnia. Do roku 2019 kierunek fizyka medyczna prowadzony był na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii, a od roku 2019 na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych. Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych powstał w wyniku reformy Szkolnictwa Wyższego. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom stawianym absolwentom kierunków studiów ścisłych w XXI wieku połączyliśmy doświadczenie i wiedzę zdobytą przez wiele lat przez pracowników i studentów dwóch wydziałów: Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach. Program kształcenia jest dostosowywany do potrzeb rynku pracy oraz oczekiwań i wymagań pracodawców na polu fizyki medycznej.

Atuty kierunku fizyka medyczna Atuty kierunku fizyka medyczna
 • Możliwość uzyskania wiedzy i umiejętności teoretycznych i praktycznych z zakresu nauk ścisłych w odniesieniu do zastosowań biologiczno-medycznych na studiach kończących się uzyskaniem tytułu inżyniera fizyki medycznej.
 • Modernizując program kształcenia zasięgaliśmy opinii współpracujących z nami pracodawców (kliniki, instytuty naukowo-badawcze oraz podmioty gospodarcze), współpracowaliśmy ze studentami oraz absolwentami uwzględniając potrzeby rynku pracy.
 • Nauczyciele to wykwalifikowana kadra posiadająca wybitny dorobek naukowy oraz duże doświadczenie i pasję dydaktyczną.
 • W ramach koła naukowego istnieje możliwość realizacji badań naukowych oraz prezentacji wyników swojej pracy na konferencjach naukowych.
 • Kształcenie studentów wzmocnione jest zajęciami praktycznymi w wiodących ośrodkach medycznych m.in. w Śląskim Uniwersytecie Medycznym, Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Państwowym Instytucie Badawczym Oddział w Gliwicach jak również w wielu innych ośrodkach klinicznych na terenie Śląska.
 • Praktyczne kształcenie studentów wzmocnione jest realizacją praktyk zawodowych w ośrodkach medycznych.
 • Studia i praktyki w ramach wymiany studenckiej z innymi Europejskimi Uczelniami – program Erasmus.
Co nas wyróżnia? Co nas wyróżnia?
 • Szerokie przygotowanie w zakresie nauk medycznych, biologicznych, chemicznych i prawnych przy jednoczesnym ukierunkowaniu wiedzy fizyczno-matematycznej w stronę nauk biomedycznych
 • Uzyskanie tytułu inżyniera fizyki medycznej.
 • Wyjątkowi ludzie z wybitnym potencjałem naukowym i pasją dydaktyczną.
 • Przyjazna atmosfera.
 • Uczymy nie tylko wiedzy teoretycznej, ale i umiejętności praktycznych, co warunkuje wysokie kompetencje zawodowe.
 • Studenci szlifują praktyczne umiejętności w najlepszych ośrodkach medycznych i naukowo-badawczych: szpitalach, klinikach i instytutach onkologicznych w regionie.
 • Ścisła współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, co zwiększa szanse na rynku pracy.
 • Nowoczesne formy kształcenia w programie studiów.
 • Nowoczesna infrastruktura dydaktyczna.
 • Już od trzeciego roku studiów można należeć do oddziału śląskiego Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, który od 10 lat organizuje dwa razy do roku spotkania i konferencje naukowe, na których spotykają się fizycy medyczni z całego kraju i prezentują swoje doświadczenia naukowo-zawodowe. Dzięki temu staniesz się członkiem ogromnej społeczności fizyków medycznych i specjalistów ze spokrewnionych dziedzin, mając dostęp do aktualnych informacji o ofertach pracy, naborach na specjalizację z fizyki medycznej, konferencjach, seminariach, szkoleniach i innych ciekawych wydarzeniach.
Gdzie i czego będziesz się uczył na kierunku fizyka medyc(...) Gdzie i czego będziesz się uczył na kierunku fizyka medyczna?

Jako student kierunku fizyka medyczna przede wszystkim będziesz uczył się:

 • podstaw matematyczno-przyrodniczych niezbędnych do zrozumienia i stosowania wiedzy z zakresu fizyki medycznej w praktyce,
 • przedmiotów z bloku matematyczno-fizycznego z laboratoriami,
 • przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych z zakresu medycyny i biologii z ukierunkowaniem na radioterapię, diagnostykę obrazową, medycynę nuklearną,
 • przedmiotów inżynierskich, w tym analizy sygnałów biomedycznych, analizy obrazów, aparatury medycznej, grafiki inżynierskiej,
 • zdobędziesz niezbędną wiedzę praktyczną,
 • jako student specjalności elektroradiologia zdobędziesz wiedzę dającą uprawnienia technika elektroradiologii,
 • na trzecim roku wybierzesz temat pracy inżynierskiej, którą zrealizujesz pod czujnym okiem promotora,
 • języka angielskiego,
 • będziesz miał również do wyboru zajęcia z nauk humanistycznych i społecznych.
Czego chcemy Cię nauczyć? Czego chcemy Cię nauczyć?
 • Fizyki medycznej – zarówno podstaw teoretycznych, jak i umiejętności praktycznych.
 • Posługiwania się narzędziami informatycznymi i inżynierskimi niezbędnymi dla inżyniera fizyki medycznej.
 • Profesjonalnego planowania i organizacji pracy inżyniera fizyki medycznej.
 • Rozumienia cywilizacyjnego znaczenia fizyki medycznej jako interdyscyplinarnej nauki pełniącej istotną rolę we współczesnej medycynie.
Praktyki i staże Praktyki i staże

Wybierając specjalność:

 • dozymetria kliniczna – będziesz miał do zrealizowania 60 godzin praktyk po VI semestrze studiów,
 • elektroradiologia – będziesz miał do zrealizowania 250 godzin praktyk (100 po semestrze IV i 150 po semestrze VI).

Praktyki mają na celu zdobycie umiejętności praktycznego wykonywania zawodu. Praktyka zawodowa na kierunku fizyka medyczna ma służyć pogłębieniu umiejętności obsługi nowoczesnej aparatury medycznej oraz praktycznemu poznaniu nowoczesnych technik diagnostycznych i terapeutycznych stosowanych w klinikach akademickich i innych specjalistycznych ośrodkach służby zdrowia. W ramach praktyk studenci poznają obsługę, funkcjonowanie i kalibrację urządzeń oraz pod kierunkiem zakładowego opiekuna praktyk wykonują określone czynności, włączając się w pracę zespołu. Studenci odbywając praktykę w państwowych placówkach klinicznych, prywatnych klinikach lub mniejszych pracowniach, zapoznają się z kilkoma różnymi technikami diagnostycznymi lub terapeutycznymi z zakresu fizyki medycznej.

Gdzie są prowadzone zajęcia? Gdzie są prowadzone zajęcia?

Odwiedź nas w Chorzowie

Jako student studiów kierunku fizyka medyczna będziesz korzystał z:

 • naszych laboratoriów zlokalizowanych w ŚMCEBI – Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnychjednym z większych i nowocześniejszych kampusów badawczych na Śląsku. Odległość pomiędzy budynkami w Katowicach i Chorzowie wynosi ok. 10 km. W skład chorzowskiego kampusu poza salami wykładowymi wchodzą wyspecjalizowane, świetnie wyposażone laboratoria (często unikatowe w skali światowej) pozwalające studentom rozpocząć swoją przygodę z najnowocześniejszą technologią i pokazują jak prowadzić badania oraz realizować projekty naukowe na najwyższym światowym poziomie.
 • Katedr i Zakładów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • Zakładów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach,
 • szpitali i klinik oraz podmiotów gospodarczych działających w zakresie medycyny i fizyki medycznej współpracujących od lat z Uniwersytetem Śląskim wspierając kierunek fizyka medyczna

Budynek Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych Chorzowie

Co po studiach i co robią absolwenci fizyka medyczna? Co po studiach i co robią absolwenci fizyka medyczna?

Istotnym zadaniem kształcenia na kierunku fizyka medyczna jest przygotowanie absolwentów do roli, jaką będą pełnić w interdyscyplinarnych zespołach, m.in. roli ekspertów w zakresie systemów zarządzania jakością w dziedzinach związanych z fizyką medyczną, systemów zarządzania jakością bezpieczeństwa, jakością techniczną procedur obrazowych, przygotowaniem i obsługą procedur niestandardowych.

Co robią nasi absolwenci?

 • Zdecydowana większość absolwentów kontynuuje kształcenie na II stopniu studiów, a często także na studiach w Szkole Doktorskiej (III stopień).
 • Pracują w zespołach interdyscyplinarnych (złożonych z lekarzy, biologów, chemików, techników).
 • Po uzyskaniu uprawnień pracują jako inspektorzy ochrony radiologicznej w ośrodkach medycznych lub przemysłowych.
 • Pracują jako specjaliści w laboratoriach środowiskowych i specjalistycznych, np. ośrodkach radioizotopów.
 • Pełnią rolę ekspertów w zakresie systemów zarządzania jakością w dziedzinach związanych z fizyką medyczną, systemów zarządzania jakością, procedur obrazowych, przygotowaniem i obsługą procedur niestandardowych.
 • Pracują jako aplikanci w firmach produkujących sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny.
Dla kogo? Dla kogo?

Jeżeli:

 • jesteś ambitny,
 • lubisz nauki matematyczno-fizyczne i medyczne,
 • marzysz o ciekawej pracy w interdyscyplinarnym zespole,
 • chcesz poprawiać jakość życia naszego społeczeństwa, będąc częścią świata medycznego i okołomedycznego,
 • interesuje Cię, jak funkcjonuje organizm człowieka i dzięki tej wiedzy chcesz odkrywać jego tajemnice i rozwijać nowoczesne techniki biomedyczne,
 • nie boisz się nowych wyzwań,

to zapraszamy Cię do studiowania na naszym kierunku.

Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

dr Agnieszka Kiełboń – sekretarz komisji rekrutacyjnej
mgr Anna Milejska – dziekanat

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
ul. 75. Pułku Piechoty 1
41-500 Chorzów

 

return to top