Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Grant MNiSW

15.04.2020 - 14:48 aktualizacja 28.05.2020 - 13:55
Redakcja: an

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki [decyzja 0068/NPRH8/H11/87/2019 z dnia 5 marca 2020 r.] przyznano grant dla projektu Polski Atlas Etnograficzny – opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w sieci Internet, etap II, którego kierownikiem jest dr hab. Agnieszka Pieńczak, prof. UŚ.

“Cyfrowe Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego to strona powstała w ramach projektu, którego podstawowym celem jest:

  • opracowanie naukowe i cyfryzacja zasobów archiwalnych Polskiego Atlasu Etnograficznego, będących unikalnym źródłem historii wsi polskiej gromadzonej przez etnologów i folklorystów w II połowie XX wieku,
  • ochrona i zachowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym wsi polskiej poprzez udostępnienie bogatego dorobku atlasowego szerokiemu gronu odbiorców w sieci Internet – w odróżnieniu od innych archiwów etnograficznych Polski Atlas Etnograficzny (PAE) obejmuje całą Polskę, co pozwala na dokonywanie rozbudowanych analiz porównawczych nad zróżnicowaniem kulturowym wsi polskiej,
  • opracowanie elektronicznego katalogu wielotysięcznych i unikatowych ogólnopolskich materiałów źródłowych, w szczególności map, fotografii terenowych, ankiet i kwestionariuszy wywiadu, dokumentujących kulturę wsi polskiej w II połowie XX wieku. Pozwoli to zaistnieć zgromadzonym materiałom w obiegu naukowym, stając się istotnym elementem dziedzictwa i kultury narodowej”.

Serwis tworzony jest przez Uniwersytet Śląski, przy współpracy Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Polskiego Instytutu Antropologii oraz Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie: www.archiwumpae.us.edu.pl

return to top