Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Kulturze

Publikacje naukowe (2022-2025)

El cuerpo del espectador / el cuerpo del lector (presencias reales del teatro y la literatura) = The body of the spectator / the body of the reader (real presences of theater and literature)

Red. Anieszka Palion-Musioł, ANETA GŁOWACKA, Carlos Fernando Dimeo Álvarez, Tomasz Jerzy Brenet, Aleksandra Hasior

Peter Lang Publishing Group. Frankfurt am Main 2022. ISBN: 978-3-631-87402-8, ss. 336.

The book focuses on two perspectives: the scenological and the literary, and the visions of the spectator and those of the reader. If we refer to the spectator as the one who sees, the orientation is in the angle of the scene, but when the invocations happen in the field of the dramatic text or of different experiences of literature, another central figure appears, that of the reader. The one who reads literature is also a spectator. So what relationships and differences are established in the dynamics of spectators and readers? If this spectator/reader is absent or not perceptible, does the cultural model of the scenic or literary representation in which both are assumed make sense? Is the spectator a real body, and is the reader an invisible body? Or are these bodies just two entities of meaning that modernity has forged to connote its cultural stability?

img

Kalliope Austria II : kobiety w społeczeństwie, kulturze i nauce : silna słaba płeć

red. nauk. Agata Borek

Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”. Katowice 2022. ISBN: 978-83-8183-117-8, ss. 202.

Druga część publikacji ukazuje sylwetki austriackich „żelaznych ladies”, kobiet mocujących się z przeciwnościami losu, niezależnych i nieustępliwych. Kobiet, dzięki którym zmieniało się oblicze kraju. One — jak wyraźnie pokazała to wystawa zorganizowana pod auspicjami Austriackiego Forum Kultury Kalliope Austria. Kobiety w społeczeństwie, kulturze i nauce, która była inspiracją do powstania tej publikacji — potrafiły zbuntować się przeciwko niesprawiedliwości społecznej i stawać w obronie wolności i praw kobiet, które wstępując na drogę wiodącą do sfery publicznej, tworzyły ruchy kobiece. Kobiety te opowiadały się za człowieczeństwem i występowały przeciwko wojnie, zasilając szeregi ruchu oporu, a po wojnie współtworzyły nową rzeczywistość. To kobiety, które wyszły z cienia mężczyzn i odnalazły swoje powołanie na polu zastrzeżonym wówczas dla silniejszej płci — w nauce.

img

Love in Contemporary Technoculture

Ania Malinowska

Cambridge University Press. Cambridge 2022. ISBN 978-1-108-81364-8, ss. 86.

This Element outlines the environments of loving in contemporary technoculture and explains the changes in the manner of feelings (including the experience of senses, spaces, and temporalities) in technologically ediated relationships. Synchronic and retrospective in its approach, this Element defines affection (romance, companionship, intimacy etc.) in the reality marked by the material and affective 'intangibility’ that has emerged from the rise of digitalism and technological advancement. Analysing the (re)constructions of intimacy, it describes our sensual and somatic experiences in conditions where the human body, believed to be extending itself by means of the media and technological devices, is in fact the extension of the media and their technologies. It is a study that outlines shifts and continuums in the 'practices of togetherness’ and which critically rereads late modern paradigms of emotional and affective experiences, filling a gap in the existing critical approaches to technological and technologized love.

img

Rescue Me. On Dogs and Their Humans

Margret Grebowicz

University of Minnesota Press. Minneapolis 2022. ISBN: 978-1-5179-1460-8.

This is a little book about the oldest relationship we humans have cultivated with another large animal—in something like the original interspecies space, as old or older than any other practice that might be called human. But it’s also about the role of this relationship in the attrition of life—especially social life—in late capitalism. As we become more and more obsessed with imagining ourselves as benevolent rescuers of dogs, it is increasingly clear that it is dogs who are rescuing us. But from what? And toward what? Exploring adoption, work, food, and training, this book considers the social as fundamentally more-than-human and argues that the future belongs to dogs—and the humans they are pulling along.

Portions of this book were previously published in Margret Grebowicz, “You Are Not the Boss of Your Dog,” Slate, September 21, 2021, https://slate.com/technology/2021/09/cesar-millan-dominance-theory-dog-training.html, and in Margret Grebowicz, “In Defense of the Dog Bowl,” The Philosophical Salon, January 27, 2020, https://thephilosophicalsalon.com/in-defense-of-the-dog-bowl/.

img

Wędrówki humanisty. Prace dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Miczce

pod red. Anny Maj, Ilony Copik przy współpracy Justyny Kucharskiej

Wydawnictwo Naukowe Śląsk. Katowice 2022. ISBN: 978-83-8183-145-1, ss. 586.

Profesor Miczka nie lubi jubileuszów. A jednak pierwotny zamysł tego tomu powstał w związku z jubileuszem 70. urodzin Profesora. Złożyły się na niego teksty podarowane Profesorowi przez jego wieloletnich przyjaciół, współpracowników i uczniów. Nie jest to jednak tylko specyficzny dla środowiska naukowego (na swój sposób mało funkcjonalny) prezent urodzinowy – nie jest to bowiem jedynie księga jubileuszowa. Naszym zamiarem było stworzenie monografii naukowej, która ukazywałaby istotne i aktualne aspekty współczesnej egzystencji człowieka. To jednocześnie drogi i ścieżki poszukiwań badawczych członków różnych środowisk intelektualnych, których szlaki przecinały się z drogami Profesora w ciągu wielu lat intensywnej pracy naukowej. Tworzą one naszym zdaniem pewną logiczną całość, mozaikowy obraz uzupełniających się ujęć i perspektyw, obejmujących kulturę, komunikację i media – od literatury, przez teatr, film, po najnowsze technologie. Teksty te wchodzą ze sobą w dialog, ukazując różne obszary i problemy, ważne dla współczesnego człowieka. Znaleźć tu można zarówno tematy lokalne, jak i uniwersalne; mikro- i makronarracje; skoncentrowane na odkrywaniu przeszłości, jak i odważnie wybiegające w przyszłość; ukazujące kulturę w detalu i zbliżeniu oraz próbujące kreślić szerokie panoramy, a może nawet tworzyć monumentalne master-shoty. [Ze Wstępu]

img
return to top