Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Zespoły badawcze Instytutu Nauk o Kulturze:

1. Metadane w kulturze.

Lider zespołu: dr inż. Jolanta Szulc, członkowie: dr Justyna Adamus-Kowalska, dr hab. Renata Frączek, prof. UŚ.

2. Międzynarodowe studia nad artystycznym i ekspresjami kultur lokalnych i rdzennych oraz mniejszości narodowych.

Lider zespołu: dr Aneta Głowacka, członkowie: dr hab. Dorota Fox, prof. UŚ, dr Klara Kolinska, mgr Agata Krajewska, mgr Rafał Madeja, Bartosz Miernik, prof. dr hab. Ursula Neuburg-Denzeldr, Sabina Sweta Sen-Podstawska, dr hab. Eugenia Sojka, dr hab. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, prof. UŚ.

3. Zespół Badawczy Organizacji Wiedzy.

Lider zespołu: dr hab. Katarzyna Materska, członkowie: dr hab. Agnieszka Gołda, prof. UŚ, dr Anna Małgorzata Kamińska, dr Anna Matysek, dr Jarosław Pacek, dr hab. Arkadiusz Pulikowski, prof. UŚ, dr hab. Katarzyna Tałuć, prof. UŚ, dr hab. Jacek Tomaszczyk, prof. UŚ.

4. Dziedzictwo kulturowe książki, ochrona i konserwacja zbiorów.

Lider zespołu: dr hab. Jolanta Gwioździk, prof. UŚ, członkowie: dr Agnieszka Bangrowska, dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UŚ [Instytut Sztuk Plastycznych], Magdalena Cichy, Kamila Fajkis, dr hab. Renata Frączek, prof. UŚ, Justyna Karolewska, Magdalena Kulej, dr hab. Leonard Ogierman, prof. UŚ, mgr Sławomir Oxenius, mgr Tadeusz Maciąg, dr Karol Makles, prof. dr hab. Thomas Wunsch.

5. Zespół badawczy ds. Biohumanistycznych badań kulturowych.

Lider zespołu: dr hab. Dobrosława Wężowicz-Ziółowska, prof. UŚ, członkowie: mgr Agata Krajewska, mgr Miłosz Markiewicz, dr Alina Mitek-Dziemba, dr Małgorzata Poks, dr hab. Justyna Tymieniecka Suchanek prof. UŚ [Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej].

6. Zespół ds. Ekologii Kulturowej i Badań Etnograficznych.

Lider zespołu: dr Katarzyna Marcol, członkowie: dr hab. Kinga Czerwińska, prof. UŚ, dr hab. Maciej Kurcz, prof. UŚ.

7. Zakład Teorii i Historii Kultury.

Lider zespołu: dr hab. Anna Gomóła, prof. UŚ, członkowie: dr hab. Aleksandra Achtelik, prof. UŚ, dr Kamila Gęsikowska, mgr Agnieszka Karpiel, dr Małgorzata Kądziela, Konrad Kopel, prof. dr hab. Ewa Kosowska, mgr Jessica Kufa, mgr Adrianna Kus, dr hab. Marek Pacukiewicz, prof. UŚ, dr Adam Pisarek, dr Małgorzata Rygielska, dr hab. Kamilla Termińska-Korzon prof. UŚ [Instytut Języka Angielskiego], dr hab. Zygmunt Woźniczka, prof. UŚ.

8. Zespół Badań Interdyscyplinarnych nad relacyjnością w kulturze: osoba/wspólnota/miejsce.

Lider zespołu: dr hab. Dorota Sieroń, prof. UŚ, członkowie: dr Barbar Głyda, dr hab. Joanna Wowrzeczka [Instytut Sztuk Plastycznych].

return to top