Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Zespoły badawcze Instytutu Nauk o Kulturze

1. Zespół badawczy metadane w kulturze.

2. Międzynarodowe studia nad artystycznym i ekspresjami kultur lokalnych i rdzennych oraz mniejszości narodowych.

3. Zespół Badawczy Organizacji Wiedzy.

4. Dziedzictwo kulturowe książki, ochrona i konserwacja zbiorów.

5. Zespół badawczy ds. biohumanistycznych badań kulturowych.

6. Zespół ds. Ekologii Kulturowej i Badań Etnograficznych.

Lider zespołu: dr Katarzyna Marcol, członkowie: dr hab. Kinga Czerwińska, prof. UŚ, dr hab. Maciej Kurcz, prof. UŚ

7. Zakład Teorii i Historii Kultury.

8. Zespół badań interdyscyplinarnych nad relacyjnością w kulturze: osoba/ wspólnota/ miejsce

Lider zespołu: dr hab. Dorota Sieroń, prof. UŚ, członkowie: dr Barbar Głyda, dr hab. Joanna Wowrzeczka, prof. UŚ [Instytut Sztuk Plastycznych]

return to top