Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Kulturze

Zespoły badawcze Instytutu Nauk o Kulturze:

1. Metadane w kulturze

Lider zespołu: dr inż. Jolanta Szulc, członkowie: dr Justyna Adamus-Kowalska, dr hab. Renata Frączek, prof. UŚ.

2. Międzynarodowe studia nad artystycznymi ekspresjami kultur lokalnych i rdzennych, a także mniejszości kulturowych oraz ich instytucjonalnym zapleczem

Lider zespołu: dr Aneta Głowacka, członkowie: dr hab. Dorota Fox, prof. UŚ, dr Klara Kolinska, mgr Agata Krajewska, mgr Rafał Madeja, Bartosz Miernik, prof. dr hab. Ursula Neuburg-Denzeldr, dr Sabina Sweta Sen-Podstawska, dr hab. Eugenia Sojka, dr hab. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, prof. UŚ.

3. Zespół Badawczy Organizacji Wiedzy

Lider zespołu: dr hab. Katarzyna Materska, prof. UŚ, członkowie: dr hab. Agnieszka Gołda, prof. UŚ, dr Anna Małgorzata Kamińska, dr Anna Matysek, dr Jarosław Pacek, dr hab. Arkadiusz Pulikowski, prof. UŚ, dr hab. Katarzyna Tałuć, prof. UŚ, dr hab. Jacek Tomaszczyk, prof. UŚ.

4. Dziedzictwo kulturowe książki, ochrona i konserwacja zbiorów

Lider zespołu: dr hab. Jolanta Gwioździk, prof. UŚ, członkowie: dr Agnieszka Bangrowska, dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UŚ [Instytut Sztuk Plastycznych], Magdalena Cichy, Kamila Fajkis, dr hab. Renata Frączek, prof. UŚ, Justyna Karolewska, Magdalena Kulej, dr hab. Leonard Ogierman, prof. UŚ, mgr Sławomir Oxenius, mgr Tadeusz Maciąg, dr Karol Makles, prof. dr hab. Thomas Wunsch.

5. Zespół badawczy ds. Biohumanistycznych badań kulturowych

Lider zespołu: dr hab. Dobrosława Wężowicz-Ziółowska, prof. UŚ, członkowie: mgr Agata Krajewska, mgr Miłosz Markiewicz, dr Alina Mitek-Dziemba, dr Małgorzata Poks, dr hab. Justyna Tymieniecka-Suchanek, prof. UŚ [Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej].

6. Zespół ds. Ekologii Kulturowej i Badań Etnograficznych

Lider zespołu: dr Katarzyna Marcol, członkowie: dr hab. Kinga Czerwińska, prof. UŚ, dr hab. Maciej Kurcz, prof. UŚ.

7. Zakład Teorii i Historii Kultury

Lider zespołu: dr hab. Anna Gomóła, prof. UŚ, członkowie: dr hab. Aleksandra Achtelik, prof. UŚ, dr Kamila Gęsikowska, mgr Agnieszka Karpiel, dr Małgorzata Kądziela, Konrad Kopel, prof. dr hab. Ewa Kosowska, mgr Jessica Kufa, mgr Adrianna Kus, dr hab. Marek Pacukiewicz, prof. UŚ, dr Adam Pisarek, dr hab. Małgorzata Rygielska, prof. UŚ, dr hab. Kamilla Termińska-Korzon, prof. UŚ [Instytut Języka Angielskiego], prof. dr hab. Zygmunt Woźniczka.

8. Zespół Badań Interdyscyplinarnych nad relacyjnością w kulturze: osoba/wspólnota/miejsce

Lider zespołu: dr hab. Dorota Sieroń, prof. UŚ, członkowie: dr Barbar Głyda, dr hab. Joanna Wowrzeczka, prof. UŚ [Instytut Sztuk Plastycznych].

9. Archiwum – tekst – scena. Przestrzenie performatywne współczesnego teatru

Lider zespołu: dr Magdalena Figzał-Janikowska, członkowie: dr hab. Ewa Dąbek-Derda, prof. UŚ, dr hab. Dorota Fox, prof. UŚ, dr Aneta Głowacka, mgr Patrycja Korczago, dr hab. Beata Popczyk-Szczęsna, prof. UŚ.

return to top