Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

GRANTY


Polski Atlas Etnograficzny – opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w sieci Internet, etap II

Kierownik: dr hab. Agnieszka Pieńczak, prof. UŚ

grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki [decyzja 0068/NPRH8/H11/87/2019].

Jak przeżyć w afrykańskim mieście – człowiek wobec pograniczności i procesów urbanizacyjnych w południowosudańskiej Dżubiereedycja monografii i wydanie jej w języku angielskim

Kierownik: dr hab. Maciej Kurcz, prof. UŚ

grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki [21H 17 0246 85]

czas realizacji:2017-2020.

Tłumaczenie na język angielski i wydanie monografii Jana Kajfosza „Magic i Popular Narratives”

Kierownik: dr hab. Jan Kajfosz, prof. UŚ

grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

“Indigenous Teatre and Drama” Concordia University, Montreal – 2019

Kierownik: dr Aneta Głowacka

w ramach Canadian Studies Postdoctoral Fellowhip, przyznanego przez International Council for Canadian Studies.

Miejsca postindustrialne jako przedmiot badań transdyscyplinarnych. Od dizajnu do zakorzenienia

Kierownik: prof. dr hab. Aleksandra Kunce

grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Rozwój 2b [2bH 15 0099 83]

Czas realizacji: 2016-2019

 

PATENT

dr Agnieszka Bangrowska, dr hab. Robert Musioł

Potwierdzenie

Urząd Patentowy RP w dniu 2019-12-27 udziela patentu na wynalazek pt: Preparat grzybobójczy, zwłaszcza do konserwacji materiałów bibliotecznych i archiwalnych.

Zgłoszenie oznaczono numerem: P. 425468 [WIPO ST 10/C PL425468]

Zgłaszający: UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, KATOWICE, POLAND

return to top