Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Kulturze
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Aktualne projekty

Procesy demokratyzacyjne w teatrach instytucjonalnych w Polsce. Procedury, mechanizmy i relacje władzy
wnioskodawca/kierownik: dr Aneta Głowacka, prof. UŚ, wykonawcy: dr hab. Ewa Dąbek-Derda, prof. UŚ, dr hab. Dorota Fox, prof. UŚ, dr hab. Beata Popczyk-Szczęsna, prof. UŚ
grant Narodowego Centrum Nauki w ramach programu SONATA 17 [2021/43/D/HS2/01722]
czas realizacji: od 3 X 2022 r. do 2 X 2025 r.

Spotkać (nie)obecnych. Dziedzictwo powojennej społeczności żydowskiej w Bytomiu: projekt ścieżki dydaktycznej
kierownik: dr hab. Anna Gomóła, prof. UŚ, doktorant będący wnioskodawcą i kierownikiem projektu: mgr Magdalena Pospieszałowska, wnioskodawca w projekcie: dr hab. Iwona Aneta Jelonek, prof. UŚ [Instytut Nauk o Ziemi]
projekt ustanowiony przez ministra – DOKTORAT WDROŻENIOWY V EDYCJA. Ministerstwo Edukacji i Nauki
czas realizacji: od 1 X 2021 r. do 31 X 2025 r.

Bibliotheca Bavoroviana Leopoliensis – baza danych inkunabułów oraz druków z lat 1701-1830 w zbiorach lwowskich i książek przemieszczonych po 1939 r. Stan, opracowanie naukowe i ocena konserwatorska
kierownik:
dr hab. Jolanta Gwioździk, prof. UŚ
grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, moduł: Dziedzictwo narodowe II/2023 [decyzja NPRH/DN/SP/0100/2023/12]
czas realizacji: od 2024 r.

NesT – Networking Ecologically Smart Territories
kierownik: dr hab. Michał Krzykawski, prof. UŚ [Instytut Literaturoznawstwa], wykonawcy: dr Margret [Malgorzata] Grebowicz, prof. UŚ, dr hab. Ania Malinowska, prof. UŚ, dr Karolina Lebek [Instytut Literaturoznawstwa]
projekt zagraniczny UE – KOMISJA EUROPEJSKA; konkurs H2020-MSCA-RISE-2020

czas realizacji: od 1 IX 2021 r. do 31 VIII 2024 r.

„Dobry Pasterz” z Masida. Obraz w kontekście zmieniającego się krajobrazu kulturowego Trzeciej Katarakty Nilu
kierownik: dr Dobrochna Zielińska [Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego], wykonawca: dr hab. Maciej Kurcz, prof. UŚ
grant Narodowego Centrum Nauki w ramach programu OPUS [UMO-2019/35/B/HS3/02440]
czas realizacji: od 14 VII 2020 r. do 13 VII 2024 r.

Testery miłości. Technologiczne prototypy profilowania uczuć, osobowości i relacji (studium kulturowe) = Love Tester Machines: Prototype Technologies for Profiling Personalities, Feelings, and Relationships (Cultural Research)
kierownik: dr hab. Ania Malinowska, prof. UŚ
grant Narodowego Centrum Nauki w ramach programu OPUS 25 [UMO-2023/49/B/HS2/00054]
czas realizacji: od 9 I 2024 r. do 8 I 2027 r.

Mapowanie percepcji. Projektowanie narracji inkluzywnych w przestrzeniach muzealnych
kierownik: dr hab. Katarzyna Marcol, prof. UŚ, doktorant będący wnioskodawcą i kierownikiem projektu: mgr Dagmara Stanosz
projekt ustanowiony przez ministra – DOKTORAT WDROŻENIOWY VII EDYCJA. Ministerstwo Edukacji i Nauki
czas realizacji: od 1 X 2023 r. do 30 IX 2027 r.

Polski Atlas Etnograficzny – opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w sieci Internet, etap II
kierownik: dr hab. Agnieszka Pieńczak, prof. UŚ
grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, moduł: Dziedzictwo narodowe II/2018 [decyzja 0068/NPRH8/H11/87/2019]
czas realizacji: od 4 VI 2020 r. do 3 VI 2024 r.

Poruszając się z ziemią, wodą i niebem: ucieleśnianie wyobraźni przestrzennej w tańcu i praktykach ruchowych narodów indygennych w Kanadzie.
kierownik: dr Sabina Sen-Podstawska
grant Narodowego Centrum Nauki w ramach programu MINIATURA 7
czas realizacji: od 8 VIII 2023 r. do 7 VIII 2024 r.

Formacje i transformacje estetyki teatru telewizji Henryka Baranowskiego – interdyscyplinarność w badaniach utworów audiowizualnych
kierownik: prof. dr hab. Piotr Zawojski, doktorant: mgr Magdalena Nowacka-Flakiewicz
projekt ustanowiony przez ministra – DOKTORAT WDROŻENIOWY VI EDYCJA. Ministerstwo Edukacji i Nauki
czas realizacji: od 1 X 2022 r. do 31 X 2026 r.

PATENTY
dr Agnieszka Bangrowska, dr hab. Joanna Feder-Kubis [Politechnika Wrocławska – Wydział Chemiczny], dr hab. Monika Geppert-Rybczyńska, prof. UŚ [WNŚiT UŚ], prof. dr hab. Robert Musioł [WNŚiT UŚ]
Potwierdzenie: Urząd Patentowy RP w dniu 2021-06-22 udziela patentu na wynalazek pt: Preparat przeciwgrzybiczy oraz jego zastosowanie.
Zgłoszenie: P. 427604, zgłaszający: Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Agnieszka Bangrowska, dr hab. Robert Musioł, prof. UŚ [WNŚiT UŚ]
Potwierdzenie: Urząd Patentowy RP w dniu 2019-12-27 udziela patentu na wynalazek pt: Preparat grzybobójczy, zwłaszcza do konserwacji materiałów bibliotecznych i archiwalnych.
Zgłoszenie: P. 425468 [WIPO ST 10/C PL425468], zgłaszający: Uniwersytet Śląski w Katowicach

projekty zakończone

Technologie miłości. Kultury uczuć i intymności w dobie afektywnych mediów
kierownik: dr hab. Ania Malinowska, prof. UŚ
grant Narodowego Centrum Nauki w ramach programu OPUS [UMO-2020/37/B/HS2/01455]

czas realizacji: od 11 I 2021 r. do 10 I 2024 r.

Dziedzictwo książki dawnej Rzeczypospolitej. Druki z lat 1459-1600 w zbiorach paulinów prowincji polskiej
wnioskodawca i kierownik: dr hab. Leonard Ogierman, prof. UŚ, wykonawca: o. prof. dr hab. Remigiusz Degórski, dr hab. Jolanta Gwioździk, prof. UŚ, o. dr Jarosław Łuniewski, mgr Tadeusz Maciąg, dr Karol Makles, mgr Agata Sowińska
grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki [NPRH 11H 18 0393 86]
czas realizacji: od 21 XII 2018 r. do 20 XII 2023 r.

Soba – serce królestwa Alwy. Organizacja przestrzenna średniowiecznej stolicy na Nilem Błękitnym
kierownik: dr Mariusz Drzewiecki [Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW], wykonawca w projekcie: dr hab. Maciej Kurcz, prof. UŚ
grant Narodowego Centrum Nauki w ramach programu OPUS [UMO-2018/29/B/HS3/02533]
czas realizacji: od 6 II 2019 r. do 5 II 2022 r.

return to top