Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Kulturze

Aktualne projekty

Spotkać (nie)obecnych. Dziedzictwo powojennej społeczności żydowskiej w Bytomiu: projekt ścieżki dydaktycznej
kierownik: dr hab. Anna Gomóła, prof. UŚ, doktorant będący wnioskodawcą i kierownikiem projektu: Magdalena Pospieszałowska, wnioskodawca w projekcie: dr hab. Iwona Aneta Jelonek, prof. UŚ [Instytut Nauk o Ziemi]
Projekt ustanowiony przez ministra – DOKTORAT WDROŻENIOWY V EDYCJA. Ministerstwo Edukacji i Nauki
czas realizacji: od 1 X 2021 r. do 31 X 2025 r.

NesT – Networking Ecologically Smart Territories
kierownik: dr hab. Michał Krzykawski, prof. UŚ [Instytut Literaturoznawstwa], wykonawca w projekcie: dr Margret [Malgorzata] Grebowicz, prof. UŚ, dr Ania Malinowska, prof. UŚ, dr Karolina Lebek [Instytut Literaturoznawstwa]
Projekt zagraniczny UE – KOMISJA EUROPEJSKA; konkurs H2020-MSCA-RISE-2020

czas realizacji: od 1 IX 2021 r. do 31 VIII 2024 r.

Dziedzictwo książki dawnej Rzeczypospolitej. Druki z lat 1459-1600 w zbiorach paulinów prowincji polskiej
wnioskodawca i kierownik: dr hab. Leonard Ogierman, prof. UŚ, wykonawca: o. prof. dr hab. Remigiusz Degórski, dr hab. Jolanta Gwioździk, prof. UŚ, o. dr Jarosław Łuniewski, mgr Tadeusz Maciąg, dr Karol Makles, mgr Agata Sowińska
grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki [NPRH 11H 18 0393 86]
czas realizacji: od 21 XII 2018 r. do 20 XII 2023 r.

„Dobry Pasterz” z Masida. Obraz w kontekście zmieniającego się krajobrazu kulturowego Trzeciej Katarakty Nilu
kierownik: dr Dobrochna Zielińska [Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego], wykonawca w projekcie: dr hab. Maciej Kurcz, prof. UŚ
grant Narodowego Centrum Nauki w ramach programu OPUS [UMO-2019/35/B/HS3/02440]
czas realizacji: od 14 VII 2020 r. do 13 VII 2024 r.

Technologie miłości. Kultury uczuć i intymności w dobie afektywnych mediów
kierownik: dr Ania Malinowska, prof. UŚ
grant Narodowego Centrum Nauki w ramach programu OPUS [UMO-2020/37/B/HS2/01455]

czas realizacji: od 11 I 2021 r. do 10 I 2024 r.

Polski Atlas Etnograficzny – opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w sieci Internet, etap II
kierownik: dr hab. Agnieszka Pieńczak, prof. UŚ
grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, moduł: Dziedzictwo narodowe II/2018 [decyzja 0068/NPRH8/H11/87/2019]
czas realizacji: od 4 VI 2020 r. do 3 VI 2024 r.

PATENTY
dr Agnieszka Bangrowska, dr hab. Joanna Feder-Kubis [Politechnika Wrocławska – Wydział Chemiczny], dr hab. Monika Geppert-Rybczyńska, prof. UŚ [WNŚiT UŚ], prof. dr hab. Robert Musioł [WNŚiT UŚ]
Potwierdzenie: Urząd Patentowy RP w dniu 2021-06-22 udziela patentu na wynalazek pt: Preparat przeciwgrzybiczy oraz jego zastosowanie.
Zgłoszenie: P. 427604, zgłaszający: Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Agnieszka Bangrowska, dr hab. Robert Musioł, prof. UŚ [WNŚiT UŚ]
Potwierdzenie: Urząd Patentowy RP w dniu 2019-12-27 udziela patentu na wynalazek pt: Preparat grzybobójczy, zwłaszcza do konserwacji materiałów bibliotecznych i archiwalnych.
Zgłoszenie: P. 425468 [WIPO ST 10/C PL425468], zgłaszający: Uniwersytet Śląski w Katowicach

projekty zakończone

Panteon Górnośląski – badania naukowe
kierownik: dr hab. Henryk Olszar [Wydział Teologiczny UŚ], wykonawca w projekcie: dr hab. Agnieszka Gołda, prof. UŚ, dr hab. Katarzyna Tałuć, prof. UŚ [Instytut Literaturoznawstwa]
grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansowany z programu DIALOG (0303/DLG/2018/10)
czas realizacji: od 22 II 2019 r. do 21 VIII 2021 r.

Tłumaczenie na język angielski i wydanie monografii „Magic in Popular Narratives” Jana Kajfosza
kierownik: dr hab. Jan Kajfosz, prof. UŚ
grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
czas realizacji: od 7 XI 2017 r. do 6 IV 2021 r.

Jak przeżyć w afrykańskim mieście – człowiek wobec pograniczności i procesów urbanizacyjnych w południowosudańskiej Dżubiereedycja monografii i wydanie jej w języku angielskim
kierownik: dr hab. Maciej Kurcz, prof. UŚ
grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki [21H 17 0246 85]

czas realizacji: od 26 III 2018 r. do 25 III 2021 r.

Soba – serce królestwa Alwy. Organizacja przestrzenna średniowiecznej stolicy na Nilem Błękitnym
kierownik: dr Mariusz Drzewiecki [Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW], wykonawca w projekcie: dr hab. Maciej Kurcz, prof. UŚ
grant Narodowego Centrum Nauki w ramach programu OPUS [UMO-2018/29/B/HS3/02533]
czas realizacji: od 6 II 2019 r. do 5 II 2022 r.

Publikacja „Krajobrazy kontekstu”
kierownik: dr hab. Marek Pacukiewicz, prof. UŚ
grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansowany z programu „Doskonała nauka – Wsparcie monografii naukowych” (DNM/SP/463778/2020)
czas realizacji: od 4 V 2020 r. do 28 II 2021 r.

Obserwatorzy i opiekuni? Style poznawania i przekształcania przyrody na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego w czasach kryzysu klimatycznego
kierownik: dr Adam Pisarek
grant Narodowego Centrum Nauki w ramach programu MINIATURA 4
czas realizacji: od 16 X 2020 r. do 15 X 2021 r.

Publikacja „Lexicon of Spiritual Powers in the Nag Hammadi Library” przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
kierownik: dr Przemysław Piwowarczyk [Instytut Historii]
grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansowany z programu „Doskonała nauka – Wsparcie monografii naukowych” (DNM/SP/468950/2020)
czas realizacji: od 4 V 2020 r. do 3 V 2021 r.

return to top