Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

PROJEKTY GRANTOWE

Panteon Górnośląski – badania naukowe

kierownik: dr hab. Henryk Olszar [Wydział Teologiczny UŚ], wykonawca w projekcie: dr hab. Agnieszka Gołda, prof. UŚ, dr hab. Katarzyna Tałuć, prof. UŚ [Instytut Literaturoznawstwa]

grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansowany z programu DIALOG (0303/DLG/2018/10)

czas realizacji: od 22 II 2019 r. do 21 II 2021 r.

Tłumaczenie na język angielski i wydanie monografii „Magic i Popular Narratives” Jana Kajfosza

kierownik: dr hab. Jan Kajfosz, prof. UŚ

grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

czas realizacji: od 7 XI 2017 r. do 6 XI 2020 r.

Jak przeżyć w afrykańskim mieście – człowiek wobec pograniczności i procesów urbanizacyjnych w południowosudańskiej Dżubiereedycja monografii i wydanie jej w języku angielskim

kierownik: dr hab. Maciej Kurcz, prof. UŚ

grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki [21H 17 0246 85]

czas realizacji: od 26 III 2018 r. do 25 IX 2020 r.

Soba – serce królestwa Alwy. Organizacja przestrzenna średniowiecznej stolicy na Nilem Błękitnym

kierownik: dr Mariusz Drzewiecki [Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW], wykonawca w projekcie: dr hab. Maciej Kurcz prof. UŚ

grant Narodowego Centrum Nauki w ramach programu OPUS [UMO-2018/29/B/HS3/02533]

czas realizacji: 2019-2021

Publikacja „Krajobrazy kontekstu”

kierownik: dr hab. Marek Pacukiewicz, prof. UŚ

grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansowany z programu “Doskonała nauka – Wsparcie monografii naukowych” (DNM/SP/463778/2020)

czas realizacji: od 4 V 2020 r. do 28 II 2021 r.

Polski Atlas Etnograficzny – opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w sieci Internet, etap II

kierownik: dr hab. Agnieszka Pieńczak, prof. UŚ

grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, moduł: Dziedzictwo narodowe II/2018 [decyzja 0068/NPRH8/H11/87/2019]

czas realizacji: od 4 VI 2020 do 3 VI 2024

Publikacja “Lexicon of Spiritual Powers in the Nag Hammadi Library” przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

kierownik: dr Przemysław Piwowarczyk [Instytut Historii]

grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansowany z programu “Doskonała nauka – Wsparcie monografii naukowych” (DNM/SP/468950/2020)

czas realizacji: od 4 V 2020 r. do 3 V 2021 r.

PATENT

dr Agnieszka Bangrowska, dr hab. Robert Musioł, prof. UŚ [WNŚiT UŚ]

Potwierdzenie: Urząd Patentowy RP w dniu 2019-12-27 udziela patentu na wynalazek pt: Preparat grzybobójczy, zwłaszcza do konserwacji materiałów bibliotecznych i archiwalnych.

Zgłoszenie: P. 425468 [WIPO ST 10/C PL425468], zgłaszający: Uniwersytet Śląski w Katowicach

return to top