Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Kulturze

XIV Ogólnopolskie Warsztaty Memetyczne

Wisła, 15 marca 2019 r.

Organizator: dr hab. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, prof. UŚ

Ogólnopolskie Warsztaty Memetyczne to coroczna, cykliczna konferencja, organizowana od 2005. Gromadzi interdyscyplinarny zespół badaczy z kraju i zagranicy (biologów, informatyków, antropologów, kulturoznawców, filozofów, socjologów, fizyków), których wspólny horyzont refleksji wytycza koncepcja memetyczna Richarda Dawkinsa oraz neoewolucjonizm. Efekty konferencji prezentowane są raz w roku w czasopiśmie naukowym „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny”

W związku z coraz wyraźniej wyłaniającym się nowym stadium ewolucji kulturowej, obejmującym zagadnienia kolapsu cywilizacji ludzkich, czy wręcz śmierci całej planety w wyniku dominacji memepleksów rozwoju i postępu, którego umowną granicę wyznaczono poprzez uznanie nowej epoki w dziejach Ziemi, XIV. Warsztaty poświęcone były problematyce Antropocenu we wszelkich jego ujęciach i przejawach.

O konferencji naukowej… i jej fenomenie kulturowym

Cieszyn, 15 marca 2019 r.

Organizator: dr hab. Grzegorz Studnicki, prof. UŚ, dr Anna Drożdż, dr Agnieszka Pieńczak       

Głównym zagadnieniem na konferencji była tematyka kulturowego fenomenu konferencji naukowej, którą można rozpatrywać na wielu poziomach. Z jednej strony jest ona okazją do tego, by biorące w niej osoby mogły podzielić się wiedzą, zaprezentować swoje badania lub skonfrontować sposoby interpretowania danych oraz określonych procesów czy zjawisk. Jednocześnie można na nią spojrzeć jako na rezultat licznych praktyk kulturowych i społecznych towarzyszących od chwili, kiedy pojawia się idea jej zorganizowania, przez czas jej trwania oraz mających miejsce jeszcze jakiś czas po jej oficjalnym zakończeniu oddziaływań. Dodatkowo konferencja nabiera jeszcze innego wymiaru, kiedy uwzględni się, że nie jest ona zawieszona w próżni społecznej, ekonomicznej i politycznej. Dlatego przedmiotem rozważań uczestników konferencji były m.in.: konferencja i jej miejsce w społecznym obiegu wiedzy, konferencja w ujęciu historycznym, marketing i zarządzanie konferencją, turystyka konferencyjna, a także ludyczny wymiar konferencji (folklor konferencji).

Gatunki dramatyczne. Rekonfiguracje

Warszawa, 15-16 maja 2019 r.

Organizator: prof. Ewa Wąchocka, dr Aneta Głowacka

Konferencja poświęcona była refleksji naukowej na temat przeobrażeń form pisarskich przeznaczonych dla teatru, jakie zaszły w ostatnim czasie. Są to procesy symptomatyczne we współczesnym teatrze, w znaczącej mierze decydujące o jego dynamicznie zmieniającym się obliczu. Stopniowe zacieranie granic między gatunkami dramatycznymi uruchomiło różnokierunkowe transgresje, doprowadziło do tworzenia hybryd gatunkowych, mikstów, form niestabilnych, tymczasowych czy wręcz jednorazowych, będących widomą oznaką „płynnej nowoczesności”. W tej sytuacji przestało już wystarczać tradycyjne pojęcie gatunku, a dotychczasowe narzędzia i klasyfikacje oferowane przez genologię domagają się nie tylko głębszego przemyślenia, ale też weryfikacji. Nowe formy dramatyczne pasożytują na nowych formatach internetowych, filmowych czy telewizyjnych, mieszają się ze sobą na zasadzie parodystycznego przywołań i gier. Odpowiadają w ten sposób – lepiej lub gorzej – zmiennej kondycji, świadomości i poznaniu dzisiejszego odbiorcy.

„Nie tylko John Hughes. Społeczne i gatunkowe rewizje amerykańskiego kina młodzieżowego”

Katowice, 13 września 2019 r.

Organizator: mgr Karolina Kostyra, dr Wojciech Sitek

W ostatnich latach filmy o nastolatkach zyskały szczególną popularność. Być może na naszych oczach dokonuje się zwrot na miarę wielkich przełomów w historii kina młodzieżowego: złotego okresu amerykańskich teen movies (epoki Johna Hughesa) czy drugiej połowy lat pięćdziesiątych w światowym filmie inicjacyjnym.

W ramach konferencji stworzono miejsce do dyskusji na temat amerykańskiego kina młodzieżowego, a szczególnie relacji pomiędzy kinematografiami narodowymi oraz zagadnienia związane z tym, czy kino młodzieżowe to kino (tylko) dla młodzieży, istota gatunku, typ bohatera i temat filmu, analiza terminologii, próby definicji kina młodzieżowego, określenia jego wyznaczników i zakresu, jak i krytyczne zniesienia przytoczonej nomenklatury.

“Co nowego w nowych mediach? Przyszłość zaczyna się dziś” (II edycja)

Katowice, 24 października 2019 r.

Organizator: dr Barbara Orzeł

Konferencji przyświecała refleksja futurologiczna: obecne trendy, tendencje, nowe zachowania komunikacyjne w zdeterminowanej przez media kulturze, nowe urządzenia, przyszłość mediów mobilnych i ich przyszła forma, gadżety przyszłości, transformacje mediów mobilnych, Big Data, rozwój mediów społecznościowych, oraz przyszłość technologii 3D.

Konferencja naukowa „Wzory osobowe i wzorce współczesnych wykonawców zawodów bibliotekarskich i informacyjnych

Katowice, 4 grudnia 2019 r.

Organizator: dr hab. Agnieszka Gołda, prof. UŚ, dr hab. Anna Tokarska, prof. UŚ, dr hab. Jacek Tomaszczyk, prof. UŚ

Celem planowanej konferencji jest refleksja nad wzorami osobowymi i wzorcami współczesnych wykonawców zawodów bibliotekarza, brokera informacji, architekta informacji i przedstawicieli pokrewnych specjalności. Szczególnie ważnym celem konferencji będzie wykazanie, jak na przestrzeni lat zmieniały się wzory osobowe postaci bibliotekarza oraz wzorce postulatywne i literackie wykonawcy zawodów bibliotekarskich i informacyjnych.

return to top