Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk o Kulturze
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Agata Wilczek

16.07.2020 - 12:12, aktualizacja 05.05.2023 - 12:16
Redakcja: JusJan

dr Agata Wilczek

e-mail: agata.wilczek@us.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-9621-7591

Tematyka badawcza:

 • myśl postsekularna,
 • filozofia dialogu,
 • etyczny i religijny wymiar filozofii Jacques’a Derridy,
 • dyskurs apofatyczny, retoryka negatywności i milczenia,
 • mistyka chrześcijańska,
 • problematyka wspólnoty i odpowiedzialności,
 • współczesne wyzwania i szanse związane z ruchami migracyjnymi,
 • ontologia sytuacji uchodźczej,
 • kulturowe reprezentacje doświadczenia migracyjnego.

Doktorat

2015 – Beyond the limits of language : apophasis and transgression in contemporary theoretical discourse, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. Procreation and Cooperation. On Futurist Reproduction Postulates, Marta Baron-Milian, tł. Agata Wilczek, tł. poezji Jakob Ziguras. „Praktyka Teoretyczna” 2019, nr 4, s. 107-129.
 2. Beyond the limits of language : apophasis and transgression in contemporary theoretical discourse. Peter Lang. Frankfurt am Main 2016, ss. 195. ISBN 978-3-631-67028-6.

Agata Wilczek, PhD
Assistant Professor,
Faculty of Humanities, University of Silesia in Katowice

agata.wilczek@us.edu.pl

ORCID 0000-0002-9621-7591

Research interests:

 • postsecularism,
 • philosophy of dialogue,
 • apothatic discourse, rhetorics of negativity and silence,
 • christian misticism,
 • the issues of community and responsibility,
 • challenges and opportunities of migration,
 • cultural representations of migrant experience.

Selected publications: 

 1. Procreation and Cooperation. On Futurist Reproduction Postulates, Marta Baron-Milian, transl. Agata Wilczek, poetry transl. Jakob Ziguras. „Praktyka Teoretyczna” 2019, no. 4, p. 107-129.
 2. Beyond the limits of language : apophasis and transgression in contemporary theoretical discourse. Peter Lang, Frankfurt am Main 2016, ss. 195. ISBN 978-3-631-67028-6.

return to top