Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Agnieszka Bangrowska

14.04.2020 - 14:31, aktualizacja 02.07.2020 - 10:55
Redakcja: an

Agnieszka Bangrowska - zdjęcie profilowedr Agnieszka Bangrowska (Bakalarz)
e-mail: agnieszka.bakalarz@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

 • ochrona konserwatorska zabytkowych obiektów bibliotecznych,
 • ocena zbiorów bibliotecznych metodą Stanfordzką,
 • techniki chromatograficzne w konserwacji zabytkowej książki.

Wybrane publikacje:

 1. Chromatografia w badaniu książki zabytkowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013. – 78 s.
 2. Microbial assessment of the conservation status of the selected library collections from the Skałeczna Library in Kraków // Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Zarz. Ochr. Pr. Katowice . – Nr 1 (2015), s. 30-37.
 3. Microbial assessment of the conservation status of the selected library collections from Jasna Góra library in Częstochowa. L’viv. Univ., Ser. Kn.znavstvo Bibl.znavstvo Inf. Tehnol. (Print) : Series Bibliology, Library Studies and Information Technologies. – Iss. 10 (2015), s. 64-70.
 4. Zastosowanie chromatografii gazowej do badania naturalnego procesu starzenia się papierów pochodzących z Biblioteki Jasnogórskiej. “Camera Separatoria”, 2015, nr 2, s. 159-178.
 5. Możliwości zastosowania substancji grzybobójczych z praktyki rolniczej do zwalczania Penicillium chrysogenum jako modelowego rodzaju grzyba bytującego w zbiorach bibliotecznych // Toruń. Stud. Bibliol. – 2017, nr 1, s. 69-83.
 6. The Use of Tebuconazole as a Fungicide to Protect the Library // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – 2017. – Вип. 11-12. – С. 54-59.
 7. Wprowadzenie nowej generacji biocydów jako środków chemicznych do dezynfekcji zabytkowej kolekcji bibliotecznej. Konserwacja i digitalizacja dokumentów. “Bibliotheca Nostra”, 2017, nr 1, s. 114-124.
 8. Pochodne chinoliny jako nowe kolejne w badaniu fungicydy do dezynfekcji materiałów bibliotecznych i archiwalnych. “Forum Bibliotek Medycznych” 2017, nr 2, s. 165-180.
 9. Tebuconazole is a new substance used to protect selected library resources from Roman Sanguszki Library = Tebukonazol jako nowa substancja zastosowana do ochrony wybranych zasobów bibliotecznych pochodzących z biblioteki Romana Sanguszki. “Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”. T. 109 (2018), s. 9-17.
 10. Zastosowanie pochodnych chinoliny do dezynfekcji druków biblijnych z kolekcji Biblioteki Fundacji Wiktora H. Baworowskiego we Lwowie = The use of quinoline derivatives for disinfection of biblical prints from the collection of the Wiktor h. Baworowski Foundation Library in Lviv. “Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”. T. 111 (2019), s. 5-16.
return to top