Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk o Kulturze
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Agnieszka Bangrowska

14.04.2020 - 14:31, aktualizacja 01.06.2022 - 14:20
Redakcja: am

dr Agnieszka Bangrowska (Bakalarz)
Koordynator ds. współpracy z III LO w Tychach
e-mail: agnieszka.bakalarz@us.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-5151-7099

Tematyka badawcza:

 • ochrona konserwatorska zabytkowych obiektów bibliotecznych,
 • ocena zbiorów bibliotecznych metodą Stanfordzką,
 • techniki chromatograficzne w konserwacji zabytkowej książki.

Stopnie i tytuły naukowe:

Doktorat

2005 – Degradacja zabytkowego materiału bibliotecznego w świetle badań chromatograficznych i spektroskopowych, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Śląski.

Magisterium

1999 – Zastosowanie heteropolikwasów molibdenu (VI) jako katalizatorów w procesie utleniania tlenku azotu nadtlenkiem wodoru, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. Zastosowanie pochodnych chinoliny do dezynfekcji druków biblijnych z kolekcji Biblioteki Fundacji Wiktora H. Baworowskiego we Lwowie = The use of quinoline derivatives for disinfection of biblical prints from the collection of the Wiktor h. Baworowski Foundation Library in Lviv. „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” 2019. T. 111, s. 5-16.
 2. Tebuconazole is a new substance used to protect selected library resources from Roman Sanguszki Library = Tebukonazol jako nowa substancja zastosowana do ochrony wybranych zasobów bibliotecznych pochodzących z biblioteki Romana Sanguszki. “Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2018. T. 109, s. 9-17.
 3. Możliwości zastosowania substancji grzybobójczych z praktyki rolniczej do zwalczania Penicillium chrysogenum jako modelowego rodzaju grzyba bytującego w zbiorach bibliotecznych. „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2017, nr 1, s. 69-83.
 4. Pochodne chinoliny jako nowe kolejne w badaniu fungicydy do dezynfekcji materiałów bibliotecznych i archiwalnych. “Forum Bibliotek Medycznych” 2017, nr 2, s. 165-180.
 5. The Use of Tebuconazole as a Fungicide to Protect the Library. „Vìsnik Lʹvìvsʹkogo unìversitetu. Serìâ knigoznavstvo, bìblìotekoznavstvo ta ìnformacìjnì tehnologìï(Print)” [Visnyk of the Lviv University.: Series Bibliology, Library Studies and Information Technologies] 2017, iss. 11/12, s. 54-59.
 6. Wprowadzenie nowej generacji biocydów jako środków chemicznych do dezynfekcji zabytkowej kolekcji bibliotecznej. Konserwacja i digitalizacja dokumentów. “Bibliotheca Nostra” 2017, nr 1, s. 114-124.
 7. Microbial assessment of the conservation status of the selected library collections from Jasna Góra library in Częstochowa. „Vìsnik Lʹvìvsʹkogo unìversitetu. Serìâ knigoznavstvo, bìblìotekoznavstvo ta ìnformacìjnì tehnologìï(Print)” [Visnyk of the Lviv University.: Series Bibliology, Library Studies and Information Technologies], iss. 10 (2015), s. 64-70.
 8. Microbial assessment of the conservation status of the selected library collections from the Skałeczna Library in Kraków. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy (Katowice)”, nr 1 (2015), s. 30-37.
 9. Zastosowanie chromatografii gazowej do badania naturalnego procesu starzenia się papierów pochodzących z Biblioteki Jasnogórskiej. “Camera Separatoria”, 2015, nr 2, s. 159-178.
 10. Chromatografia w badaniu książki zabytkowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2013, ss. 78. ISBN 978-83-226-2227-8.

Agnieszka Bangrowska, PhD in chemistry
Assistant Professor in the Institute of Culture Studies, the University of Silesia in Katowice

agnieszka.bangrowska@us.edu.pl

ORCID 0000-0002-3234-3951

https://www.researchgate.net/profile/Agnieszka_Bangrowska2

https://scholar.google.pl/citations?user=S2vA-ugAAAAJ&hl=pl

Research interests:

 • chemistry, biology, microbiology,
 • conservation,
 • disinfection and protection of  library and archive collections,
 • national heritage preservation.

Selected publications:

 1. Archiwa jako instytucje kultury : współczesne wyzwania w kontekście archiwizacji dokumentów elektronicznych oraz zabezpieczenia oryginalnej dokumentacji papierowej [Archives as cultural institutions: Contemporary challenges in the context of electronic document archivization and original paper document preservation], [co-author Justyna Adamus-Kowalska]. „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2020, no 1, pp. 41-66.
 2. National heritage protection programs. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” 2020, nr 18, p. 248-255. DOI 10.24917/20811861.18.15
 3. Zastosowanie pochodnych chinoliny do dezynfekcji druków biblijnych z kolekcji Biblioteki Fundacji Wiktora H. Baworowskiego we Lwowie [The use of Quinoline in disinfection of the Bible prints from the Wiktor H. Baworowski Foundation Library in Lviv]. „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” 2019, vol. 111, pp. 5-14.
 4. Konserwacja szesnastowiecznej powieści alegorycznej Desiderosvs ze zbiorów Biblioteki Opactwa Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie [Conservation of the 16th century allegorical novel Desiderosvs from the Library of the Benedictine Sisters Convent in Krzeszów] [co-author Tadeusz Maciąg]. „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” 2018, vol. 110, pp. 23-34.
 5. Tebuconazole is a new substance used to protect selected library resources from Roman Sanguszki Library. „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” 2018, vol. 109, pp. 9-17.

Research projects in the MNiSW programs:

 1. Grant no. 11H 13 0455 82.
  Topic: Baza danych baworowianów w zbiorach lwowskich. Stan, opracowanie naukowe i ocena konserwatorska kolekcji XVII wieku.
  Program: the National Program for the Development of Humanities.
  Duration: 7.07.2014 – 6.07.2018
 2. Patent: Agnieszka Bangrowska, Robert Musioł – Preparat grzybobójczy, zwłaszcza do konserwacji materiałów bibliotecznych lub archiwalnych [Fungicidal preparation, especially for the conservation of library and archive materials] [W dniu 2019-12-17 Urząd Patentowy RP udzielił  patentu na wynalazek pt: Preparat grzybobójczy, zwłaszcza do konserwacji materiałów bibliotecznych i archiwalnych]. Registration no.: P. 425468 [WIPO ST 10/C PL425468 
  • Information about the patent was published in “Gazeta Uniwersytecka” and on the University of Silesia website — us.edu.pl. — the interview with the University of Silesia spokesperson Małgorzata Kłoskowicz, the review on the university website — the main page “Śląski badawczy”, October 2020.
  • The academic interview with the journalist Agnieszka Kliks-Pudlik. A review in the PAP service Nauka w Polsce https://naukawpolsce.pap.pl/ – October 2020.
  • The radio program (24.11.2020) hosted by Łukasz Badowski (9.00 — 10.00 p.m.), Polish Radio RDC, Warsaw, Mazowsze https://www.rdc.pl/podcast/z-innej-planety-nowe-zwiazki-chemiczne/
  • The 13th International Fair of Inventions and Innovation “Intarg”, Katowice, Spodek, 04-05. 06 2019, organized by the Ministry of Science and Higher Education.
  • Presentation: A. Bangrowska, M. Geppert-Rybczyńska, R. Musioł, J. Feder-Kubis” New surfactants of natural origin — safe and efficient historical paper preservatives. Nowe naturalne surfaktanty – bezpieczne i skuteczne środki ochrony zabytków literatury” – awarded the Gold Medal for the presentation of inventions in 2019 in  the International Fair of Inventions. The award granted by the Minister of Science and Higher Education in June 2020.

 

Agnieszka Bangrowska - zdjęcie profilowe

return to top